POLITYKA

Wtorek, 23 lipca 2019

Polityka - nr 10 (3049) z dnia 2016-03-02; s. 6

Ludzie i wydarzenia / Kraj

Nina SzczęchJoanna Popielawska

Zastrzeżenia Komisji Weneckiej

O opinię na temat pisowskiej nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym do Komisji Weneckiej, organu doradczego Rady Europy, zwrócił się szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. Ostateczna wersja będzie gotowa 11–12 marca, na razie poznaliśmy projekt i jest on druzgocący władzę w Warszawie. Zdaniem Komisji grudniowe decyzje prezydenta i Sejmu doprowadziły do zablokowania prac Trybunału. Zagraża to trzem zasadom Rady Europy: demokracji, przestrzegania praw człowieka i rządów prawa. Komisja wezwała Sejm do respektowania wyroków Trybunału, uznała też za ważny wybór trzech sędziów przez posłów poprzedniej kadencji. Jednocześnie podkreśliła, że sędziowie nie są reprezentantami partii politycznych, więc decyzji obecnych władz nie można usprawiedliwić przywracaniem pluralizmu w Trybunale.

Grudniowa nowelizacja wprowadziła zasadę, że Trybunał musi zajmować się sprawami zgodnie z kolejnością ich wpływu – rząd powołał się na podobne rozwiązanie z Luksemburga. Komisja wskazała jednak, że tamtejszy sąd może przyspieszać rozpoznawanie niektórych spraw, a polska ustawa nie przewiduje wyjątków. Zdaniem Komisji Trybunał musi mieć możliwość szybkiego decydowania, ...