POLITYKA

środa, 22 maja 2019

Polityka - nr 27 (2661) z dnia 2008-07-05; s. 40-42

Świat

Wawrzyniec Smoczyński

Zbrojne ramię Unii

Fiasko traktatu z Lizbony może przynieść nieoczekiwany skutek: powstanie europejskiej armii. Taki pomysł na dalszą integrację Europy ma Francja, która rozpoczyna półroczne rządy w Unii.

Rząd Francji niniejszym proponuje, dla naszej wspólnej obrony, stworzenie armii europejskiej, powiązanej z instytucjami politycznymi zjednoczonej Europy. Armia, złożona z ludzi z różnych europejskich krajów, podlegać będzie pojedynczej, europejskiej władzy politycznej i wojskowej. Kontyngenty wystawione przez uczestniczące państwa byłyby włączone do europejskiej armii aż po najniższe jednostki składowe, a środki na tę armię pochodziłyby ze wspólnego budżetu”.

Te słowa wygłosił jesienią 1950 r. ówczesny premier Francji René Pléven. Moment był szczególny: USA siedziały po uszy w wojnie koreańskiej, a Europa Zachodnia żyła w panice, że Stalin urządzi to samo między NRD a RFN. Amerykanie zaczęli nalegać na przyjęcie zachodnich Niemiec do NATO, ale Francuzi, obawiając się remilitaryzacji RFN, zaproponowali alternatywę. Plan Plévena, ogłoszony zaledwie pięć miesięcy po planie Schumana, z którego wyrosła dzisiejsza Unia, zakładał połączenie europejskich wojsk w jedną armię i oddanie jej pod dowództwo NATO.

Błękitna armia nigdy jednak nie powstała. ...

Pięć punktów Sarkozy’ego

Traktat z Lizbony. Irlandia ma czas do października, by zaproponować wyjście z kryzysu po swoim referendum. Sarkozy już teraz grozi Europą dwóch prędkości, czyli zacieśnieniem integracji w gronie chętnych państw, jeśli Irlandczycy nie zdecydują się na powtórne głosowanie.

Energia – klimat. W styczniu Komisja Europejska przedłożyła stolicom plan, jak uczynić UE liderem walki ze zmianami klimatu. Zakłada on m.in. radykalną redukcję emisji dwutlenku węgla, która będzie kosztowna dla mniej nowoczesnych gospodarek, w tym Polski. Francja chce do końca roku wynegocjować ze wszystkimi państwami kompromisowy plan.

Imigracja. Do końca prezydencji ma też powstać unijny pakt w sprawie imigracji i azylu, który pozwoliłby zapanować nad problemem nielegalnego napływu ludności do Unii. Paryż chce jednolitej polityki wydawania wiz i udzielania azylu, usprawnienia procedur deportacji i zakazu masowych amnestii.

Dopłaty rolne. W 2005 r. Francja obiecała Brytyjczykom rozważyć reformę Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) pod warunkiem, że zmiany będą dotyczyć okresu po 2013 r. Sarkozy chce wywiązać się z tej obietnicy, otwierając dyskusję nad raportem o stanie zdrowia WPR, który przedstawiła w maju Komisja Europejska.

Obronność. Francja chce wyposażyć Unię w ramię militarne. Europejska obronność ma być komplementarna względem NATO i skupiać się na misjach pomocowych. Na początek Paryż chce stworzyć unijne centrum zarządzania takimi misjami i sprawić, by państwa europejskie zaczęły udostępniać sobie sprzęt wojskowy.