POLITYKA

Poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Polityka - nr 6 (2894) z dnia 2013-02-06; s. 8

Ludzie i wydarzenia / Kraj

 (Dąb.)

Ziobrowie unikają sądu

Rodzina Ziobrów utrudnia rozpoczęcie sądowego procesu lekarza, którego oskarża o to, że przyczynił się do śmierci Jerzego Ziobry. Oskarżony, krakowski kardiolog zabiegowy prof. Dariusz Dudek, stawiał się w sądzie już trzykrotnie, ale akt oskarżenia wciąż nie został mu odczytany. – Wyznaczone były już trzy terminy rozpraw: 4 grudnia 2012 r. oraz 22 i 24 stycznia 2013 r. Na pierwszy z terminów spośród oskarżycieli nie stawił się brat Zbigniewa Ziobry, na drugi nie stawiła się jego matka i on sam, a na trzeci termin nie stawił się żaden z oskarżycieli – mówi sędzia Beata Górszczyk, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Krakowie, przed którym ma rozpocząć się proces.

Nieobecność na ostatniej rozprawie były minister sprawiedliwości usprawiedliwił grypą i wysoką gorączką, przysyłając do sądu zwolnienie wystawione przez francuskiego lekarza. Sąd rozstrzygnie o ważności tego wystawionego za granicą dokumentu. Stan zdrowia nie przeszkodził jednak Zbigniewowi Ziobrze wystąpić już trzy dni później na konwencji swojej partii, Solidarnej Polski, w Warszawie. ...