POLITYKA

Piątek, 19 kwietnia 2019

Polityka - nr 11 (11) z dnia 2018-08-08; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 31. Jak i po co podglądany jest mózg; s. 64-69

Neuro-praktyka

Agnieszka Sowa

Zmienność cennej galaretki

Dr hab. Marcin Szwed Jak mózg dostosowuje się do potrzeb człowieka

AGNIESZKA SOWA: – Dowiódł pan, że w szufladkach w mózgu można robić porządki – poprzekładać pewne rzeczy, przeorganizować.
MARCIN SZWED: – W mózgu każdy zmysł ma swoją szufladkę, jest kora wzrokowa, słuchowa, dotykowa, węchowa. Nawet smak ma malutką. Te większe rejony, np. kory wzrokowej, mają jeszcze własną wewnętrzną organizację – przegródki, mniejsze szufladki jak meblościanka. Rzeczywiście do niedawna naukowcy uważali, że ten podział u osób dorosłych jest stały, zabetonowany. A nasze badania pokazały, że mózg jest bardziej plastyczny niż dotychczas sądzono, można tę wewnętrzną organizację przemodelować. I to nie tylko u osób głuchych lub niewidomych od urodzenia czy u małych dzieci, lecz także u osób dorosłych, u których wszystkie zmysły funkcjonują prawidłowo. Tylko potrzeba do tego dużo pracy i czasu.

Co to znaczy w praktyce?
Gdy uczymy się skomplikowanych czynności, takich, jak gra na pianinie czy prowadzenie samochodu, wysiłkiem i wolą możemy cał...

Rozmówca jest neurobiologiem, który po 11 latach pracy w instytutach badawczych w Izraelu i Francji założył w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego grupę badawczą. Laureat Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2016 w naukach humanistycznych i społecznych, i o sztuce za „prowadzone na dużą skalę badania nad plastycznością mózgu u osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu; zespołowi, którym kieruje laureat, udało się przełamać utrwalone w nauce tezy o podziale mózgu na osobne części zmysłowe”.