POLITYKA

Piątek, 23 sierpnia 2019

Polityka - nr 14 (2648) z dnia 2008-04-05; s. 70-72

Historia

Tadeusz Olszański

Znicz na wietrze

W związku z sytuacją w Tybecie ważą się losy olimpiady w Chinach. Polityka już nieraz mieszała się z igrzyskami.

Chińska Republika Ludowa ignorowała igrzyska i nie należała do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, natomiast Tajwan uczestniczył w olimpiadach i zarejestrowany był jako Narodowa Republika Chin. Pod nieobecność Chin, które w 1952 r. zerwały stosunki z MKOl, nazwa, flaga i hymn reprezentacji Tajwanu nie budziły zastrzeżeń. Aż do XXI Igrzysk Olimpijskich w Montrealu.

Kanada utrzymywała z Chinami Ludowymi stosunki dyplomatyczne i handlowe. Chiny były głównym odbiorcą kanadyjskiego zboża. Jeszcze na 10 dni przed rozpoczęciem igrzysk nic nie wskazywało na kłopoty. Niespodziewanie rząd kanadyjski zakomunikował MKOl, że nie zgadza się, aby Tajwan wystąpił naruszając swą nazwą, flagą i hymnem suwerenne prawa Chińskiej Republiki Ludowej, która jest jedynym prawomocnym reprezentantem narodu chińskiego. Nieoficjalnie wiadome było, że Chiny zażądały zajęcia takiego stanowiska, uzależniając od tego dalszy import zboża. Chiny planowały też powrót do ruchu olimpijskiego pod warunkiem, że MKOl pozbędzie się Tajwanu.

MKOl uznał ingerencję Kanady za naruszenie praw olimpijskich. Igrzyska są bowiem dostępne dla wszystkich. Zmiana miejsca ...

Karta na stół

Karta Olimpijska w swojej preambule wyraźnie stwierdza, że „każda forma dyskryminacji w stosunku do kraju lub osoby ze względu na rasę, wyznanie religijne, poglądy polityczne, płeć lub jakiegokolwiek innego względu, jest niemożliwa do pogodzenia z przynależnością do Ruchu Olimpijskiego”. Do nowelizacji Karty po igrzyskach w Atenach w 2004 r. nie przewidywano żadnych sankcji w stosunku do zawodników wykorzystujących areny igrzysk do demonstracji politycznych, a także do ekip, które zbojkotują igrzyska. Z tego względu nie odebrano medali sprinterom amerykańskim, którzy na olimpiadzie w Meksyku w 1968 r. demonstrowali przeciw rasizmowi w USA. Zostali jedynie usunięci z wioski olimpijskiej przez kierownictwo swojej ekipy. Znowelizowana Karta formułuje postanowienia zarówno wobec rządu państwa, gospodarza igrzysk oraz uczestniczących reprezentacji i zawodników.

Art. 37 pkt 2:
W przypadku nieprzestrzegania Karty Olimpijskiej lub innych uregulowań bądź instrukcji MKOl, lub w przypadku naruszenia zobowiązań zawartych przez Narodowy Komitet Olimpijski, Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich lub miasto gospodarza, MKOl jest upoważniony do cofnięcia, w każdym momencie i ze skutkiem natychmiastowym, prawa do organizacji Igrzysk Olimpijskich przez miasto gospodarza.

Art. 53 pkt 3:
Na obiektach olimpijskich lub innych terenach nie jest dozwolona żadnego rodzaju manifestacja lub kampania propagandowa o charakterze politycznym, religijnym lub rasowym.