POLITYKA

Wtorek, 20 sierpnia 2019

Polityka - nr 4 (2892) z dnia 2013-01-23; s. 54-55

Historia

Wiesław Władyka

Żółw potrafi

Dezawuowanie dorobku III Rzeczpospolitej z reguły zaczyna się od 1989 r., od przypomnienia fundamentalnych jakoby błędów i niecnych zamysłów. Czyli od Tadeusza Mazowieckiego.

W 2000 r. Tadeusz Mazowiecki w wywiadzie udzielonym „Tygodnikowi Powszechnemu” na pytanie o największe rozczarowanie, jakie przyniosła mu III RP, odpowiedział: „Ogrom nienawiści, jaka ujawniła się w walkach politycznych, i łatwość, z jaką przenikała ona szerzej”. I pomyśleć, że mówił to na kilka lat przedtem, nim Polskę zalała prawdziwa fala nienawiści, która wcale zresztą nie odpływa. Sam Tadeusz Mazowiecki kilkakrotnie z narastającym oburzeniem wypowiadał się w ostatnich latach o wojnie polsko-polskiej, a metody stosowane przez ideologów i praktyków IV RP nazwał rokoszem.

Wydana właśnie jego książka „Rok 1989 i lata następne. Teksty wybrane i nowe” (Prószyński Media Sp. z o.o., Warszawa 2012) jest zapewne pomyślana jako swoisty komentarz do polityki współczesnej, ale jednak przede wszystkim, poprzez odwołanie się do idei i wartości 1989 r., do polityki tamtych pierwszych miesięcy, jej wyzwań i zamysłów na przyszłość. Również poprzez złożenie wyjaśnień w sprawach, które obrosły nieporozumieniami bądź ś...