POLITYKA

Poniedziałek, 22 kwietnia 2019

Polityka - nr 40 (2421) z dnia 2003-10-04; s. 12

Ludzie i wydarzenia

Zostać w Polsce legalnie

Obcokrajowcy, którzy przebywają w Polsce bezprawnie, mogą teraz zalegalizować swój pobyt. Umożliwia to ustawa o cudzoziemcach obowiązująca od 1 września. Zainteresowanie abolicją jest duże, wnioski o pobyt w Polsce złożyło do tej pory około 200 osób, a z kraju wyjechało ponad 50. Z pobłażliwości państwa korzystają głównie Wietnamczycy (mający w Polsce już nawet własną ligę piłkarską) oraz Ormianie, rzadziej Ukraińcy.

Co skłoniło władze polskie do przeprowadzenia abolicji? – Przepisy te powstały głównie z myślą o mieszkańcach byłych republik radzieckich, którzy zostali w Polsce po rozpadzie ZSRR i teraz są bezpaństwowcami w bardzo trudnej sytuacji. Liczbę takich osób oceniamy na co najmniej cztery tysiące – wyjaśnia Jan Węgrzyn, dyrektor generalny Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców. Ustawa przewiduje dwa rodzaje abolicji, tzw. dużą i małą. Pierwsza dotyczy osób, które przebywają na terenie Polski nieprzerwanie przynajmniej od początku 1997 r. Mogą one do 31 ...