POLITYKA

Piątek, 19 lipca 2019

Polityka - nr 29 (2613) z dnia 2007-07-21; s. 27-29

Kraj / Rozmowa Polityki

Janina Paradowska

Zrobieni w trąbę

Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej

Janina Paradowska: – Czy obserwując ostatnie wydarzenia, nie miałby pan ochoty – nieco trawestując modnego ostatnio Gombrowicza – powiedzieć: koniec i bomba, kto oglądał ten trąba.

Donald Tusk: – Ten cytat przynależny jest książce, którą po przeczytaniu można odłożyć na półkę. A tu wyszliśmy z jednej ponurej groteski – zrywania i zawiązywania koalicji – i natychmiast weszliśmy w następną: wątpliwości co do intencji i profesjonalizmu działań CBA. Wszyscy czują się w jakimś stopniu zrobieni w trąbę. Ale końca nie widać.

Czego więc świadkami byliśmy w ostatnich dniach?

Nie jestem aż takim hazardzistą, by próbować podsumowywać to, co zdarzyło się w ostatnich dniach. Tempo i treść zdarzeń nie mieszczą się w żadnej konwencji. Jesteśmy wszyscy zdezorientowani, ponieważ rządzący sprawiają wrażenie nieprzewidywalnych i niezrównoważonych i to w najgorszym tego słowa znaczeniu. Dyskomfort, jaki znaczna część Polaków odczuwa i który przeradza się w niesłychane rozgoryczenie do władzy i polityki, nie wynika z ich sytuacji materialnej ani złych perspektyw, ale spowodowany jest konstatacją, że ...