POLITYKA

Poniedziałek, 20 maja 2019

Polityka - nr 3 (2281) z dnia 2001-01-20; s. 46

Kultura / Paszport Polityki

Maja Wolny

Zrozumieć lodowce

Rozmowa z laureatką Paszportu „Polityki” Marzanną Bogumiłą Kielar

Andrzej Stasiuk napisał o pani ostatnim tomiku „Materia prima”, że jest to książka bluźniercza, ponieważ „ośmiela się nazwać rzeczy w sposób tak prosty i jednoznaczny, jakby je właśnie stwarzała” oraz że zbliża ją to niemal do zen. Marian Stala użył określenia: Marzanna Bogumiła Kielar – poetka bezczasowego olśnienia. Co zdaniem autorki może skłaniać krytyków do stosowania tych niemal religijnych formuł na określenie pani poezji?

Obaj krytycy chyba trafnie odczytują moje intuicje. Poezja jest dla mnie funkcją miłości, nienasycenia urodą świata. Tak, potrafię przeżywać prawdziwe olśnienia. Zarazem poezja w sposób prosty i jednoznaczny stawia mnie wobec rzeczy ostatecznych, wobec śmierci, okrucieństwa natury, milczenia Boga.

Dzisiaj niewielu jest chyba ludzi zdolnych do przeżywania prawdziwego olśnienia.

Z pewnością są to ci, którzy sięgają po poezję, malarstwo, muzykę. Nie stanowią większości w społeczeństwie, ale wciąż można ich spotkać.

Czy zadaniem poety jest budzenie w ludziach wrażliwości? Czy poeta ma w ogóle dzisiaj ...

Marzanna Bogumiła Kielar – urodziła się w 1963 r. w Gołdapi. Poetka, nauczyciel akademicki (napisała doktorat, pracuje w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Ukończyła filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutowała tomikiem „Sacra conversazione” (1992). Laureatka wielu nagród, m.in. „Czasu Kultury” (1993) za najlepszy debiut, Fundacji im. Kościelskich za rok 1993 i nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny. W 1995 r. otrzymała międzynarodowe wyróżnienie „Kryształ Vilenicy” (Słowenia). W 1999 r. opublikowała tomik „Materia prima”. W zeszłym roku ukazał się w Niemczech dwujęzyczny wybór poezji autorki „In den Rillen eisigen Stunden”. Jej wiersze były tłumaczone na niemiecki, szwedzki, angielski, włoski, niderlandzki, serbsko-chorwacki, francuski, hebrajski, czeski, słoweński, litewski, macedoński.