POLITYKA

Sobota, 25 maja 2019

Polityka - nr 24 (2354) z dnia 2002-06-15; s. 76-77

Nauka / Zostańcie z nami! 2002

 E.W.  [oprac.]

Z serca i kalkulacji

Do końca czerwca przyjmujemy zgłoszenia młodych uczonych do konkursu o nasze stypendium

Do pojęcia filantropia przykleił się stereotyp: z jednej strony bieda, skrajna nieporadność, beznadzieja, z drugiej – bogactwo szukające moralnego usprawiedliwienia i reklamy. Bywa jednak i tak, że po jednej stronie staje człowiek ambitny, niepowszedni, odważny, po drugiej – sponsor, który dzielenie się dostatkiem rozumie jako rozsądną inwestycję. Takie właśnie pary stara się kojarzyć „Polityka” w ramach akcji „Zostańcie z nami”.

Kiedy w ubiegłym roku inicjowaliśmykonkurs na stypendium dla młodych obiecujących polskich uczonych, trudno było ustrzec się wątpliwości, czy nie tworzymy pewnego rodzaju pozoru: oto zamiast żądać systemowej naprawy polskiej nauki, dorzucamy po parę groszy do kilkunastu kieszeni. Akcję zamykaliśmy w zyskanym dzięki naszym partnerom poczuciu, że tego rodzaju działalność ma właśnie swój wymiar systemowy, że pozabudżetowe finansowanie nauki wcale nie musi być protezą, ale całkiem zdrową drugą nogą, na której ona się wspiera, a w nowoczesnej filantropii tyleż powinno być odruchu serca, ile rozsądnej kalkulacji. Dar w istocie rzeczy traktowany jest jako długofalowa inwestycja.

Choć w tym roku skład fundatorów stypendiów nieco się zmienił (recesja osłabiła możliwości kilku towarzyszących nam firm, ale w sumie mamy do podziału co najmniej 20 stypendiów), duch przedsięwzięcia pozostaje ten sam. – Członkowie rady naszej Fundacji, składającej się z wybitnych autorytetów naukowych – opowiada Iwona Ryniewicz, prezes zarządu Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga (nasz nowy i najpotężniejszy partner – ...

Jeśli jesteś młodym pracownikiem nauki – magistrem, doktorantem, doktorem,

• jeśli masz ciekawy pomysł badawczy,
• jeśli Twój dotychczasowy dorobek znalazł wyraz w publikacjach w prestiżowych periodykach,
• jeśli lubisz pracę dydaktyczną,

zgłoś się do konkursu o stypendium „Polityki” wypłacane jednorazowo w kwocie 25 tys. zł. Zgłoszenia przyjmujemy do końca czerwca, stypendia wręczymy z początkiem października 2002 r.

Formularz jest dostępny na s. internetowej www.polityka.onet.pl

Próbuj ponownie

Zachęcamy do złożenia aplikacji również te osoby, które bezskutecznie ubiegały się o stypendium w roku ubiegłym. Doskonale pamiętamy, ile zgłoszono obiecujących pomysłów badawczych, których z powodu szczupłości środków nie byliśmy w stanie uhonorować. Proszę o sobie przypomnieć!