POLITYKA

Niedziela, 26 maja 2019

Polityka - nr 5 (5) z dnia 2014-05-28; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 15. Jak przetrwać zgryzoty, ciosy, życiowe dramaty.; s. 60-63

Gdy życie zawiśnie na włosku

Magdalena Kaczmarek

Życie po żywiole

Co się dzieje z człowiekiem i ludzką społecznością w obliczu powodzi, pożaru, huraganu

Udział w katastrofie to – po doświadczeniu przemocy – najczęstszy rodzaj traumy, jaki przytrafia się ludziom. W ciągu życia co najmniej połowę z nas dotyka ekstremalnie stresujące doświadczenie, a blisko jedna trzecia doświadcza więcej niż jednego tego typu zdarzenia. Bardzo często jest to właśnie udział w jakiejś katastrofie lub wypadku, pożarze czy powodzi. Trzęsienia ziemi, huragany, zejścia lawin – katastrofy niezależnie od rodzaju spadają na ludzi nagle, niespodziewanie. Choć ich sprawcą może być człowiek, to rzadko w grę wchodzi jego celowe działanie – raczej błąd czy nieszczęśliwy zbieg okoliczności.

Wśród katastrof i wypadków, gdzie pojawia się błąd ludzki, wyróżniają się liczbą wypadki w ruchu komunikacyjnym (najczęściej – samochodowe, najrzadziej – lotnicze). Inne przykłady tego typu zdarzeń to – na szczęście rzadkie, ale bardzo niebezpieczne – wybuchy w fabrykach czy w elektrowniach, katastrofy budowlane – zawalenia budynku czy przerwania tam. Podział na katastrofy naturalne i te spowodowane przez człowieka jest o tyle umowny, że często to kaskada wypadków. W następstwie działania żywiołów bardzo często zniszczeniu ulega ...