POLITYKA

środa, 26 czerwca 2019

Polityka - nr 23 (2301) z dnia 2001-06-09; s. 38-40

Kraj

Marcin Kołodziejczyk

Życie podliczone

Na co pójdą te marki?

30 maja Bundestag zdecydował w końcu o wypłacie zadośćuczynień poszkodowanym przez III Rzeszę. Niemiecki rząd i przemysł przeznaczą dla byłych robotników przymusowych i ofiar prześladowań żyjących na całym świecie 10 mld marek. Największa grupa uprawnionych do tych pieniędzy to Polacy. Zależnie od wojennych krzywd dostaną od 2 do 30 tys. zł. Pieniądze długo oczekiwane i w myślach już dawno rozdysponowane.

Na pomnik (żeby rodzina nie miała kłopotu)

Auschwitz, Ravensbruck, Buchenwald, praca przy produkcji nabojów do karabinów niemieckich żołnierzy. Irena ma 16 lat, robi kulki dzień i noc, bo niemiecka armia ma szeroko zakrojone plany. Znajomi od fabrycznej taśmy umierają, więc wciąż muszą przyjeżdżać transporty na wymianę.

Warszawa, miasto wstaje z ruin, Irena jest księgową w budownictwie. Wciąż boi się, że zabraknie w domu jedzenia. Kupuje na zapas, żeby już nigdy nie było jak w kacecie. Ponad 50 lat chodzi na protezie. Powinna dostać z Niemiec 15 tys. marek, a kurs marki w kantorach słabnie.

– Kiedy słyszę, że ktoś mówi o tych pieniądzach: odszkodowanie, to mnie śmieszy – mówi Irena Cwil, skarbnik Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych (ZKRPiBWP). – To licha zapomoga, żadne odszkodowanie. Jeszcze musimy podpisać, że zrzekamy się dalszych roszczeń. Wstyd, co ci Niemcy z nami robią.

Dwa pokoje w kamienicy przy Chmielnej, siedziba Związku. Na ścianach wielkie rysunki, chudzi ludzie w pasiakach za ...

Ile za represje?

Kategoria represji i przewidywalna wielkość świadczenia.

• więźniowie obozów koncentracyjnych, gett i ofiary Holocaustu: 15 tys. marek (około 30 tys. zł)

• więźniowie obozów karnych, więzień, obozów pracy wychowawczej i obozów Polenlager na Śląsku: pomiędzy 5 a 12 tys. marek (około10 do 24 tys. zł)

• robotnicy deportowani do III Rzeszy i na tereny okupowane do pracy w przemyśle i sektorze publicznym: 4 tys. marek (około 8 tys. zł)

• robotnicy deportowani do III Rzeszy i na tereny okupowane w rolnictwie i rzemiośle: 2 tys. marek (około 4 tys. zł)

• dzieci, które zostały deportowane z rodzicami lub urodziły się podczas robót przymusowych: 2 tys. marek

• dzieci do lat 16 przebywające w obozach przejściowych: 1 tys. marek (około 2 tys. zł)

Źródło: Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie