POLITYKA

Piątek, 22 marca 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Andrzej Krajewski - artykuły

znaleziono 43 artykułów

1.

Rewolucje i utopie: Zjazd gnieźnieński Andrzej Krajewski

Kultywowana wśród Polaków i Niemców pamięć o przybyciu do Gniezna w roku 1000 Ottona III może stanowić wzorcowy przykład zupełnie odmiennego postrzegania tego samego zdarzenia.

(nr 18 / 2018-12-12) s. 15
tekst ma 3077 znaków

2.

„Dlaczego pan płacze?” Andrzej Krajewski

Większym wyzwaniem niż akcje bojowe okazał się dla polskich lotników pokój.

(nr 15 / 2018-10-30) s. 104-109
tekst ma 18348 znaków

3.

Polaca, czyli prostytutka Andrzej Krajewski

Domy publiczne w Ameryce Południowej przed stu laty pękały w szwach od kobiet uprowadzonych z ziem polskich.

(nr 7 / 2018-06-06) s. 40-41
tekst ma 9223 znaków

4.

Nadliczbowi na eksport Andrzej Krajewski

Chcąc ograniczyć biedę i bezrobocie, władze II RP starały się skłonić obywateli do emigracji, a jednocześnie nie stracić na nich wpływu za granicą.

(nr 7 / 2018-06-06) s. 42-48
tekst ma 18915 znaków

5.

Los żołnierza Andrzej Krajewski

Brytyjczycy nie ukrywali, że żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych najchętniej odesłaliby do ojczyzny, nawet jeśli czekało ich tam więzienie lub nawet śmierć. Ale ci uparcie wybierali

(nr 7 / 2018-06-06) s. 59-62
tekst ma 15147 znaków

6.

Kwiaty polskie Andrzej Krajewski

Sławnym pisarzom, którzy po wojnie wracali do kraju, komuniści gotowi byli przychylić nieba, pod warunkiem że przydadzą im splendoru.

(nr 7 / 2018-06-06) s. 68-71
tekst ma 17701 znaków

7.

Polonus wynalazca Andrzej Krajewski

10 wybitnych emigracyjnych innowatorów (w porządku chronologicznym, wybór autorski).

(nr 7 / 2018-06-06) s. 122-123
tekst ma 10871 znaków

8.

Symbole władzy Jagiellonów Andrzej Krajewski, Piotr Węcowski

Herb Królestwa Polskiego: Orzeł Biały. Orzeł już w starożytności był postrzegany jako król ptaków. W średniowieczu często używano go w herbach państwowych. Także w Polsce pojawił się

(nr 13 / 2017-10-18) s. 37-39
tekst ma 8653 znaków

9.

Sumy neapolitańskie Andrzej Krajewski

Co nam Habsburg zabrał.

(nr 13 / 2017-10-18) s. 57
tekst ma 4743 znaków

10.

„Sejmik staje się warownią życia szlachty” Andrzej Krajewski

Jak naród szlachecki wykuwał się w opozycji do rządzących.

(nr 13 / 2017-10-18) s. 74-77
tekst ma 14087 znaków

11.

„Zboże polskie karmi Niderlandy” Andrzej Krajewski

Ostatni Jagiellonowie mieli to szczęście, że cokolwiek działo się w Europie, owocowało bogaceniem się Rzeczpospolitej.

(nr 13 / 2017-10-18) s. 84-89
tekst ma 15426 znaków

12.

„Przystąpienie do całkowitego rozbioru tej Republiki” Andrzej Krajewski

Gdy Kościuszko tkwił w niewoli, zlikwidowano Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

(nr 6 / 2017-04-26) s. 84-87
tekst ma 15695 znaków

13.

„W obcym kraju wygnaniec” Andrzej Krajewski

Wysługiwali się zaborcom lub z nimi walczyli – powikłane losy towarzyszy broni Kościuszki.

(nr 6 / 2017-04-26) s. 96-101
tekst ma 22920 znaków

14.

Majątek osobisty panującego Andrzej Krajewski

W bardzo skomplikowanym austriackim prawie własności cesarski pałac Schönbrunn miał status hofrät. Co oznaczało, że jednocześnie był własnością panującego z rodu Habsburgów oraz

(nr 12 / 2016-12-14) s. 44-45
tekst ma 5922 znaków

15.

„Giełda wiedeńska jest szkołą zbrodni” Andrzej Krajewski

Największy krach finansowy w monarchii Habsburgów.

(nr 12 / 2016-12-14) s. 97-102
tekst ma 19757 znaków

16.

„Usługi wywiadowcze wszelkiego rodzaju przeciwko Rosji” Andrzej Krajewski

Kiedy przejmował władzę, cesarstwo było ostoją ultrakonserwatywnych porządków. U kresu jego rządów zmieniło się w bezpieczną przystań dla wywrotowców, w tym Józefa Piłsudskiego.

(nr 12 / 2016-12-14) s. 103-107
tekst ma 19964 znaków

17.

„Tylko wy, Polacy, jesteście jeszcze wierni” Andrzej Krajewski

Galicjanie w służbie Najjaśniejszego Pana.

(nr 12 / 2016-12-14) s. 110-115
tekst ma 23279 znaków

18.

Wyścig po fabryki Andrzej Krajewski

Czerwonoarmiści chętnie wyzwalali Polaków od zakładów przemysłowych. Była to forma szabru zinstytucjonalizowanego.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 79-82
tekst ma 17126 znaków

19.

Profesorowie Dzikiego Zachodu Andrzej Krajewski

Światowej sławy pionierzy nauki, zasiedlając po wojnie Wrocław, dowiedli, że godzien szacunku jest uczony, który potrafi w razie potrzeby dosiąść wielbłąda.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 92-94
tekst ma 12448 znaków

20.

Nauka ze Wschodu Andrzej Krajewski

Polscy akademicy przyjechali z Kresów w czterech transportach kolejowych.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 94-95
tekst ma 6620 znaków