POLITYKA

Wtorek, 23 kwietnia 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

AnK - artykuły

znaleziono 20 artykułów

1.

Obce i nasze: Wanda AnK

Mit o królowej Wandzie przez stulecia funkcjonował na marginesie społecznej pamięci, stanowiąc wdzięczną legendę przede wszystkim dla kronikarzy oraz poetów. Znamienne, że w Polsce do

(nr 18 / 2018-12-12) s. 21
tekst ma 3166 znaków

2.

Paralele: Bonifacy/Wojciech AnK

Choć w Kościele katolickim liczba świętych jest ogromna, jednak wśród nich zdarzają się postacie szczególne: opiekunowie całych nacji. W przypadku Niemiec jest to pochodzący z Anglii

(nr 18 / 2018-12-12) s. 24
tekst ma 5364 znaków

3.

Duma i wstyd: Krzyżacy AnK

Zagarnięcie Pomorza Gdańskiego i innych ziem polskich przez Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie spowodowało, iż stosunek Polaków do niego był nacechowany

(nr 18 / 2018-12-12) s. 28
tekst ma 3120 znaków

4.

Obce i nasze: Kaszubi AnK

Za czasów Rzeczpospolitej szlacheckiej stereotypowy Kaszub cieszył się opinią ograniczonego gbura. Wspominając o nich w „Dworzaninie polskim” Łukasz Górnicki podkreślał, iż wszyscy się

(nr 18 / 2018-12-12) s. 30
tekst ma 3345 znaków

5.

Duma i wstyd: Tumult toruński AnK

W osiemnastowiecznej Europie tumulty religijne i egzekucje ich uczestników nie były niczym nadzwyczajnym. Jednak w niemieckiej pamięci szczególne miejsce zajęły wydarzenia, które rozegrały

(nr 18 / 2018-12-12) s. 37
tekst ma 3010 znaków

6.

Obce i nasze: Wit Stwosz AnK

Rzeźbiarz Wit Stwosz (ok. 1448–1533) jeszcze za życia cieszył się wielką sławą i powodzeniem, lecz gdy zmarł, został szybko zapomniany. Wynikało to z lekceważenia, jaką wzbudzała

(nr 18 / 2018-12-12) s. 42
tekst ma 3350 znaków

7.

Obce i nasze: Mikołaj Kopernik AnK

Odkrycia urodzonego w Toruniu Mikołaja Kopernika (1473–1543) zapoczątkowały wielką rewolucję naukową, a jego osoba jest rozpoznawalna na całym świecie. To czyni zeń postać niezwykle

(nr 18 / 2018-12-12) s. 43
tekst ma 3521 znaków

8.

Paralele: Konstytucje: 3 maja 1791/28 marca 1849 r. AnK

Sejm Czteroletni pracował nad konstytucją z myślą o wzmocnieniu Rzeczpospolitej. Prący do zmian reformatorzy oraz król doprowadzili do jej przyjęcia pod nieobecność posłów opozycji 3 maja

(nr 18 / 2018-12-12) s. 48
tekst ma 5152 znaków

9.

Zwycięstwa i klęski: Kulturkampf AnK

Wspomnienie o wojnie z wpływami Kościoła katolickiego (Kulturkampf, walka kulturowa, zainicjowana w 1871 r.), jaką stoczył kanclerz Otto von Bismarck, jest w Niemczech cały czas żywe. Przy

(nr 18 / 2018-12-12) s. 55
tekst ma 2973 znaków

10.

Obce i nasze: Żydzi AnK

Zarówno w Polsce, jak też w Niemczech nie istnieje jednolita pamięć zbiorowa o Żydach. Ta współczesna została ukształtowana po Holokauście i to on zdominował dyskurs. Zagłada narodu

(nr 18 / 2018-12-12) s. 62
tekst ma 3525 znaków

11.

Bliskie i dalekie: Gdańsk AnK

W historii miasta oraz przyległych ziem można znaleźć mnóstwo zdarzeń diametralnie się różniących w polskiej oraz niemieckiej pamięci zbiorowej. Dla niemieckiej historiografii spory

(nr 18 / 2018-12-12) s. 70
tekst ma 5371 znaków

12.

Duma i wstyd: Na saksy AnK

Od końca XIX w. każdego roku ok. 600 tys. polskich robotników sezonowych z Kongresówki oraz Galicji szukało pracy na terenie Niemiec. „Wędrowni robotnicy kierują się najczęściej do

(nr 18 / 2018-12-12) s. 73
tekst ma 3297 znaków

13.

Rewolucje i utopie: Rosja AnK

Dla Niemców przez kilka stuleci Rosja była bajkową krainą, kojarzącą się z dzikością, którą uosabiała postać Iwana Groźnego. Szczątkowa wiedza i brak zainteresowania powodowały, że

(nr 18 / 2018-12-12) s. 76
tekst ma 5255 znaków

14.

Święte i przeklęte: Francja AnK

Z racji długiej historii wzajemnych kontaktów zarówno w Polsce, jak i w Niemczech powstała bardzo złożona pamięć dotycząca Francji. Jest ona pełna sprzeczności, zwłaszcza obecnie po

(nr 18 / 2018-12-12) s. 77
tekst ma 5229 znaków

15.

Duma i wstyd: Bydgoska krwawa niedziela AnK

Po raz pierwszy sformułowania bydgoska krwawa niedziela użyła 8 września 1939 r. gazeta „Deutsche Rundschau”. Czasopismo to ukazywało się w Bydgoszczy, a wspomniany numer wydano, gdy nad

(nr 18 / 2018-12-12) s. 79
tekst ma 2679 znaków

16.

Obce i nasze: Folksdojcz AnK

Wedle pierwotnej definicji Volksdeutschem mógł się nazywać niebędący obywatelem III Rzeszy Niemiec, mieszkający poza terytorium państwa niemieckiego. W Polsce od początku okupacji słowo to

(nr 18 / 2018-12-12) s. 80
tekst ma 2809 znaków

17.

Duma i wstyd: Łambinowice AnK

Niewielkie miasteczko Łambinowice (niem. Lamsdorf), leżące przy drodze z Opola do Nysy, stało się dla Niemców potwierdzeniem tezy, że w XX w. byli nie tylko sprawcami zbrodni, ale też

(nr 18 / 2018-12-12) s. 86
tekst ma 3414 znaków

18.

Obce i nasze: Ziemie Odzyskane, utracony Heimat AnK

W dyskursie prawno-publicznym pojęcie Ziem Odzyskanych pojawiło się jeszcze przed II wojną światową. W propagandzie niemieckiej używano go, gdy III Rzesza anektowała Sudety, potem Kraj

(nr 18 / 2018-12-12) s. 88
tekst ma 3129 znaków

19.

Paralele: List biskupów/Willy Brandt w Warszawie AnK

Pojednanie polsko-niemieckie opiera się na dwóch fundamentalnych gestach: liście polskich biskupów z 1965 r. i przyklęknięciu pięć lat później kanclerza RFN Willy’ego Brandta pod

(nr 18 / 2018-12-12) s. 91
tekst ma 5407 znaków

20.

Paralele: Bolek i Lolek/Piaskowy Dziadek AnK

W pamięci Polaków i Niemców, którzy wychowali się na telewizyjnych dobranockach, najtrwalej zapisały się dwie kreskówki. W PRL był to „Bolek i Lolek”, natomiast w obu państwach

(nr 18 / 2018-12-12) s. 97
tekst ma 5352 znaków