POLITYKA

Czwartek, 23 maja 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

(IK) - artykuły

znaleziono 11 artykułów

1.

Uwięzienie magdeburskie (IK)

Józef Piłsudski był politycznym pragmatykiem, współpracującym ze stroną dającą w danej chwili największe szanse na realizację planów niepodległościowych. Austriaków (koncepcja

(nr 12 / 2018-08-29) s. 60
tekst ma 1589 znaków

2.

Zawód wysokiego ryzyka (IK)

Pod redakcją redaktora zastępczego

(nr 2996 / 2015-02-11) s. 107
Fusy plusy i minusy
tekst ma 3326 znaków

3.

Królestwo Polskie przed powstaniem styczniowym (IK)

NACZELNE ORGANY WŁADZY. Art. 1 Statutu Organicznego, podpisanego przez cara Mikołaja I 14/26 lutego 1832 r., głosił: „Królestwo Polskie przyłączone na zawsze do państwa rosyjskiego stanowi

(nr 1 / 2013-01-09) s. 15
tekst ma 2874 znaków

4.

Inwestytura (IK)

Inwestytura (od. łac. investire – odziewać) to przekazanie przez seniora podległemu wasalowi (s. 17) nadanych dóbr lennych lub urzędu. Odbywało się poprzez złożenie hołdu, przysięgi

(nr 4 / 2010-04-21) s. 14
tekst ma 1860 znaków

5.

Feudalizm i stosunki lenne (IK)

System feudalny (od. śrdw. łac. feudum – lenno) to typ organizacji społeczeństwa oparty na współzależności władzy i opieki, gdzie podstawową rolę odgrywały więzy wasalno-lenne

(nr 4 / 2010-04-21) s. 17
tekst ma 4334 znaków

6.

Zawisza Czarny (IK)

Zawisza (ok. 1370/75–1428), herbu Sulima, dziedzic na Garbowie (sandomierskie), starosta kruszwicki i spiski, to jeden z najsłynniejszych rycerzy europejskich (s. 26). Uchodzi za symbol męstwa,

(nr 4 / 2010-04-21) s. 20
tekst ma 2397 znaków

7.

Księstwo mazowieckie (IK)

Księstwo mazowieckie powstało w wyniku statutu sukcesyjnego Bolesława III Krzywoustego z 1138 r., wyznaczającego każdemu z czterech synów dziedziczną dzielnicę. Mazowsze przypadło

(nr 4 / 2010-04-21) s. 55
tekst ma 1645 znaków

8.

Prusowie (IK)

Nazwą Prusów określa się grupę plemion bałtyckich, rozlokowanych między dolnym biegiem Wisły i Niemna, spokrewnionych językowo z Litwinami, Łotyszami, Jaćwingami i Żmudzinami.

(nr 4 / 2010-04-21) s. 55
tekst ma 1836 znaków

9.

Hanza (IK)

Mianem Hanzy (od niem. die Hanse – stowarzyszenie handlowe) określano związek miast w średniowiecznej Europie, mający na celu organizację i ochronę działalności kupieckiej. Pierwsze

(nr 4 / 2010-04-21) s. 72
tekst ma 2506 znaków

10.

Prawo chełmińskie (IK)

Prawo chełmińskie (łac. ius culmense) zostało wprowadzone przez krzyżaków na ziemiach podległych zakonowi jako modyfikacja prawa magdeburskiego (łac. ius municipale magdeburgense – nadane

(nr 4 / 2010-04-21) s. 75
tekst ma 2821 znaków

11.

Sobór w Konstancji (IK)

Cesarz Zygmunt Luksemburski, za radą papieża Jana XXIII, zwołał sobór w Konstancji (1414–18), aby zażegnać tzw. schizmę zachodnią. Trwający od 1378 r. spór między rzymską

(nr 4 / 2010-04-21) s. 111
tekst ma 1542 znaków