POLITYKA

Wtorek, 21 maja 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Jerzy Besala - artykuły

znaleziono 99 artykułów

61.

„Nieborak pił i upieł się był” Jerzy Besala

Nałogów władców nie sposób lekceważyć, szczególnie w dobie rozwoju nauki o uzależnieniach. Aktorzy dziejów wielokrotnie wychodzili na scenę pijani.

(nr 2642 / 2008-02-23) s. 20-26
tekst ma 29825 znaków

62.

Car na bani Jerzy Besala

Gdyby spojrzeć na ludzi władzy z punktu widzenia dzisiejszej wiedzy o uzależnieniach, okazałoby się, że wielu było alkoholikami. Pijaństwo i inne nałogi nękały władców od zawsze.

(nr 2626 / 2007-10-27) s. 74-77
Historia
tekst ma 16604 znaków

63.

Ziemie utracone Jerzy Besala

19 września 1657 r. Korona podpisała w Welawie jeden z najgorszych układów w dziejach Rzeczypospolitej. Polacy zgodzili się na suwerenność Księstwa Pruskiego, nie za bardzo zdając sobie sprawę z konsekwencji tego wydarzenia.

(nr 2620 / 2007-09-15) s. 82-84
Historia
tekst ma 17267 znaków

64.

Gdy bracia brali się do bicia Jerzy Besala

Pod Guzowem lała się krew z ołowiem – to powiedzenie kursujące po Rzeczpospolitej przypominało przez długie lata o bratobójczej bitwie, stoczonej czterysta lat temu, 6 lipca 1607 r. Ale prawdziwe rzezie domowe miały w Rzeczpospolitej dopiero nadejść.

(nr 2612 / 2007-07-14) s. 73-75
Historia
tekst ma 15821 znaków

65.

Patron od spraw niebezpiecznych Jerzy Besala, o. Jezuitów Zakon

350 lat temu zginął z rąk kozackich jezuita Andrzej Bobola. Rzeczpospolita jeszcze nie wiedziała, że poprzez ten akt męczeństwa otrzyma kolejnego świętego opiekuna.

(nr 2605 / 2007-05-26) s. 79-82
Historia
tekst ma 18875 znaków

66.

Amory na tronie Jerzy Besala

Miłości i miłostki królów nieraz prowadziły do poważnych zawirowań politycznych. Dlatego z taką uwagą były obserwowane, a nieraz i krytykowane przez współczesnych.

(nr 2592 / 2007-02-17) s. 72-75
Historia
tekst ma 14564 znaków

67.

Skandaliści w koronie Jerzy Besala

Gdyby w starożytności i średniowieczu istniała prasa brukowa, też miałaby o czym pisać. Bohaterami skandali bywali cesarze i królowie, papieże i biskupi, filozofowie i poeci... Polskie dzieje też są pod tym względem barwne.

(nr 2586 / 2007-01-06) s. 68-71
Historia
tekst ma 20159 znaków

68.

Po potopie do rozbiórki Jerzy Besala

Mało znany traktat w Radnot z 6 grudnia 1656 r. był próbą pierwszego rozbioru Rzeczpospolitej. Podpisali go władcy Szwecji i Siedmiogrodu, reprezentujący interesy własne oraz Brandenburgii, Kozaczyzny i Bogusława Radziwiłła.

(nr 2582 / 2006-12-02) s. 86-89
Historia
tekst ma 17693 znaków

69.

Berło w pieluchach Jerzy Besala

Gdy król Maciuś I objął panowanie, usiłował wprowadzić parlament dziecięcy i uczynić kraj sprawiedliwym. Metaforyczna baśń Janusza Korczaka jest przepojona wiarą w szlachetność dzieci, choć również oddaje ich naiwność w zderzeniu ze światem dorosłych. A jak to było naprawdę z dziećmi na tronie?

(nr 2580 / 2006-11-18) s. 80-83
Historia
tekst ma 15395 znaków

70.

Szach królowi Jerzy Besala

Niezwykłe osiągnięcie ustrojowe, jakim była demokracja szlachecka, za Jana III Sobieskiego wpadło w pułapkę. By rozerwać gorset złotej wolności, ukochanej zarówno przez szlachtę, magnatów, jak i przez państwa ościenne, trzeba by użyć siły. Co monarcha w tej sprawie uczynił?

(nr 2562 / 2006-07-15) s. 70-72
Historia
tekst ma 15388 znaków

71.

Konstytucja o tumultach Jerzy Besala

Przełomowa w dziejach polskiej tolerancji i nietolerancji stała się pewna noc 1606 r., przepełniona namiętnymi rozmowami króla Zygmunta III Wazy, kaznodziei Piotra Skargi i spowiednika Fryderyka Bartscha. Jej następstwem było odrzucenie prawa zakazującego tumultów religijnych, czyli dokuczania innowiercom.

(nr 2557 / 2006-06-10) s. 89-90
Historia
tekst ma 12605 znaków

72.

Królowie Maciusiowie Jerzy Besala

Kilkakrotnie w dziejach Polski zdarzyło się, że u władzy stawali niepełnoletni. Takie wyzwanie w wieku kilku lat wpływało na ich charaktery, ale też na losy Polski i Europy. Nie zawsze najszczęśliwiej.

(nr 2556 / 2006-06-03) s. 92-95
Historia
tekst ma 16719 znaków

73.

Świt długich noży Jerzy Besala

Czterysta lat temu w Moskwie wybuchł wielki bunt przeciw hosudarowi Dymitrowi I (Samozwańcowi) i otaczającym go Polakom. Następstwa tego wydarzenia były dalekosiężne: wojna domowa w Księstwie Moskiewskim (tzw. smuta, czyli zamęt), wojna z Polską oraz budowa zrębów potęgi imperium Romanowów i ich następców.

(nr 2554 / 2006-05-20) s. 74-78
Historia
tekst ma 18077 znaków

74.

Spisy i spiski Jerzy Besala

Słowo zapisane, wszelkiego rodzaju spisy od dawna budziły trwogę. Zapowiadały najgorsze: liczenie mieszkańców, by im coś zabrać, powołać do wojska, o coś oskarżyć. Listy podejrzanych, oskarżanych, podanych do osądu publicznego – to nadal groźna broń.

(nr 2543 / 2006-02-25) s. 68-70
Historia
tekst ma 15792 znaków

75.

Piersi Łaumy Jerzy Besala

Przedstawiając początki państwa Polan (POLITYKA 1) pisaliśmy, że niemal każde państwo i dynastia mają swój mit cudownych narodzin. Potwierdza się to także w przypadku plemion litewskich.

(nr 2539 / 2006-01-28) s. 76-77
Historia
tekst ma 11775 znaków

76.

Mit Oracza Jerzy Besala

Niemal każde państwo i dynastia mają swój mit cudownych narodzin. Jak było z państwem Polan? Utrzymujemy się w tym nurcie.

(nr 2536 / 2006-01-07) s. 62-63
Historia
tekst ma 11238 znaków

77.

Życie bez końca Jerzy Besala

Wybitny historyk Arnold Toynbee zauważył, że „przyznanie bogom nieśmiertelności przez ludzi jest jednym z wyrazów odczucia, iż śmierć jest niewłaściwym i niegodnym przeznaczeniem człowieka”. Przez stulecia liczni mędrcy i szarlatani obiecywali cielesne życie wieczne.

(nr 2527 / 2005-10-29) s. 78-80
Historia
tekst ma 13963 znaków

78.

To była jazda AN, Jerzy Besala

Nic tak bodaj nie utrwaliło mitu niezwyciężonej polskiej husarii jak zwycięstwo pod Kircholmem nad Szwedami. Zaciekłe starcie odbyło się 27 września 1605 r. nad Dźwiną, ok. 13 km od portowej Rygi, stolicy obecnej Łotwy. W krainie zwanej wówczas Inflantami albo Liwonią.

(nr 2522 / 2005-09-24) s. 72-74
Historia
tekst ma 17011 znaków

79.

Początek Nieszczęść Królestwa Jerzy Besala

Kapitulacja polskiej szlachty wobec szwedzkiego wojska 25 lipca 1655 r. pod Ujściem została dramatycznie przedstawiona w „Potopie” Henryka Sienkiewicza. Jak doszło do tego wydarzenia sprzed 350 lat, które tak zaważyło na losach Polski?

(nr 2514 / 2005-07-30) s. 64-66
Historia
tekst ma 15917 znaków

80.

Trochę Machiavelli, trochę Richelieu Jerzy Besala, I.K.

Jan Zamoyski zmarł 400 lat temu, 3 czerwca 1605 r. Karierę zrobił oszałamiającą: pochodzący ze średniej szlachty syn kasztelana chełmskiego wyrósł na wielkiego magnata, kan-clerza i hetmana, prowadzącego wielką politykę i równie wielkie wojny. Gdyby mu się do końca udało, Polska byłaby innym krajem.

(nr 2506 / 2005-06-04) s. 80-81
Historia
tekst ma 12009 znaków