POLITYKA

środa, 24 kwietnia 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

TT - artykuły

znaleziono 21 artykułów

1.

Święte i przeklęte: Rzym TT

Związana z chrześcijaństwem tradycja europejska traktowała Rzym jako źródło i centrum swojego universum. Zarówno niemieccy cesarze, jak i królowie Polski od zarania spoglądali więc nań

(nr 18 / 2018-12-12) s. 11
tekst ma 2504 znaków

2.

Święte i przeklęte: Orzeł TT

W czasach Polski Piastów biały orzeł, zanim został symbolem państwa, był znakiem osobistym członków dynastii. W Rzeszy z kolei miał on bezpośredni związek z godnością cesarską (bywał

(nr 18 / 2018-12-12) s. 12
tekst ma 2873 znaków

3.

Paralele: Las Teutoburski/Cedynia TT

Rozegrana w 9 r. n.e. w Lesie Teutoburskim bitwa, w której książę Cherusków Arminiusz pokonał legiony Publiusza Kwinktyliusza Warrusa, nie pociągnęła za sobą wycofania Rzymian

(nr 18 / 2018-12-12) s. 23
tekst ma 5111 znaków

4.

Bliskie i dalekie: Hanza TT

Nawet dziś trudno o jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czym była średniowieczna Hanza? Federacją północnoeuropejskich kupców, związkiem miast basenu Morza Bałtyckiego, a może wspólnotą

(nr 18 / 2018-12-12) s. 27
tekst ma 3892 znaków

5.

Bliskie i dalekie: Sasi TT

Polska i Saksonia nie odkryły swojego istnienia w 1697 r., wraz z elekcją na króla Rzeczpospolitej elektora saskiego Fryderyka Augusta, władającego nad Wisłą jako August II Mocny.

(nr 18 / 2018-12-12) s. 31
tekst ma 3106 znaków

6.

Bliskie i dalekie: Śląsk i Wrocław TT

Śląsk jako terytorium pograniczne, często zmieniające przynależność państwową, którego ludność kształtowała się w wyniku licznych migracji, od dawna stanowił wyzwanie zarówno dla

(nr 18 / 2018-12-12) s. 32
tekst ma 4530 znaków

7.

Bliskie i dalekie: Warmia i Mazury/Ostpreussen TT

Epoka nowożytna, a w szczególności XIX w., stworzyła solidne fundamenty dla ukształtowania się tożsamości wschodniopruskiej. I wojna światowa, bitwa pod Tannenbergiem oraz późniejsza

(nr 18 / 2018-12-12) s. 33
tekst ma 5043 znaków

8.

Bliskie i dalekie: Wielkopolska/Ostmark TT

Określenie Ostmark, oznaczające marchie wschodnie, nigdy nie doczekało się jednoznacznej definicji geograficznej, ale w sensie politycznym odnosiło się do wschodnich rubieży Niemiec

(nr 18 / 2018-12-12) s. 34
tekst ma 4907 znaków

9.

Paralele: Wallenstein/Radziwiłł TT

Obaj są bohaterami gorących debat i polemik. I ani w Niemczech, ani w Polsce nie udało się wypracować jednobrzmiącego stanowiska na temat życiowych wyborów Albrechta von Wallensteina

(nr 18 / 2018-12-12) s. 39
tekst ma 5340 znaków

10.

Paralele: Beethoven/Chopin TT

Każdemu z nich – za życia i po śmierci – przyszło mierzyć się z potrzebą zaspokojenia narodowych gustów. Z jednej bowiem strony twórczość Ludwiga van Beethovena (1770–1827)

(nr 18 / 2018-12-12) s. 44
tekst ma 3537 znaków

11.

Święte i przeklęte: Karol Marks TT

Polacy nie postrzegali w XIX w. Karola Marksa (1818–83) jako krytyka kapitalizmu lub filozofa nowej utopii, ale przede wszystkim jako obrońcę polskiej niepodległości. Szukając sojuszników

(nr 18 / 2018-12-12) s. 45
tekst ma 2502 znaków

12.

Święte i przeklęte: Róża Luksemburg TT

Śmierć Róży Luksemburg (1871–1919) podczas powstania Spartakusa w Berlinie stała się nie lada problemem dla jej partyjnych towarzyszy. Prezentowany przez nią krytyczny stosunek wobec partii

(nr 18 / 2018-12-12) s. 46
tekst ma 2586 znaków

13.

Paralele: „Mazurek Dąbrowskiego”/„Deutschlandlied” TT

Mazurek Dąbrowskiego” pełni w polskiej pamięci rolę kotwicy, ponieważ odwołuje się do wydarzenia, z którym zwykle identyfikowała się większość zbiorowości. Tradycja legionów

(nr 18 / 2018-12-12) s. 49
tekst ma 5416 znaków

14.

Paralele: Goethe/Mickiewicz TT

Ich dzieła w decydujący sposób wpłynęły na zbiorową wyobraźnię obu narodów. Mimo upływu czasu oraz zmieniających się kontekstów politycznych twórczość Johanna Wolfganga Goethego

(nr 18 / 2018-12-12) s. 50
tekst ma 5142 znaków

15.

Paralele: Freytag/Sienkiewicz TT

Pod wieloma względami Gustav Freytag (1816–95) i o 30 lat młodszy Henryk Sienkiewicz (1846–1916) reprezentują podobne zjawiska kulturowe. Jako autorzy klasycznych powieści historycznych byli

(nr 18 / 2018-12-12) s. 51
tekst ma 4961 znaków

16.

Paralele: Targowica/Dolchstoss TT

Oba określenia funkcjonują jako metafora narodowej zdrady. Zazwyczaj nie potrzeba wielu słów, wystarczy napomknąć o targowicy bądź ciosie w plecy (Dolchstoss), by od razu przywołać cały

(nr 18 / 2018-12-12) s. 56
tekst ma 5025 znaków

17.

Bliskie i dalekie: Prusy TT

Polska tradycja historyczna na dobre scementowała awans Prus do grona mocarstw z upadkiem Rzeczpospolitej, w czym państwo zbudowane przez Hohenzollernów odegrało niepoślednią rolę. Natomiast

(nr 18 / 2018-12-12) s. 57
tekst ma 5152 znaków

18.

Paralele: Polskie Kresy/Niemiecki Wschód TT

Dla obu narodów są źródłem mitów i nostalgii. Zawsze były tworami ruchomymi, wymykającymi się regułom geografii, ale mało który konstrukt okazał się tak żywotną, a zarazem

(nr 18 / 2018-12-12) s. 64
tekst ma 5045 znaków

19.

Paralele: KKK/Matka Polka TT

Dokładny czas oraz okoliczności powstania sloganu Kinder–Küche–Kirche (dzieci–kuchnia–kościół) wzbudzają zaciekłe spory wśród niemieckich badaczy. O ile nie ma pewności, czy ów

(nr 18 / 2018-12-12) s. 65
tekst ma 5067 znaków

20.

Święte i przeklęte: Góra św. Anny TT

Związane z relikwiami św. Anny XVII-wieczne franciszkańskie sanktuarium było miejscem ożywionego ruchu pielgrzymkowego. Po włączeniu Śląska do Prus w połowie XVIII w. tamtejsze

(nr 18 / 2018-12-12) s. 69
tekst ma 2724 znaków