POLITYKA

Niedziela, 26 maja 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Wiktor Pawłowski - artykuły

znaleziono 46 artykułów

1.

Pień w kapeluszach Wiktor Pawłowski

Widzimy w nim albo kwitnące i owocujące piękno, albo materiał stolarski. A jest drzewo fabryką życia – także dla grzybów.

(nr 2804 / 2011-04-23) s. 92-95
Środowisko
tekst ma 10177 znaków

2.

Co się pnie po pniu Wiktor Pawłowski

Widzimy w nim albo kwitnące i owocujące piękno, albo materiał stolarski. A jest to też fabryka życia.

(nr 2759 / 2010-06-05) s. 82-85
Nauka
tekst ma 14264 znaków

3.

Szanowni Czytelnicy Wiktor Pawłowski

Przedstawiamy Państwu trzeci dodatek z cyklu „Przyrodniki POLITYKI”. Mają nam one pomóc lepiej poznać, a przede wszystkim zrozumieć przyrodę. Pierwszy („Inteligent w ogrodzie”,

(nr 2704 / 2009-05-09) s. 3
tekst ma 1417 znaków

4.

Nazewnictwo Wiktor Pawłowski

Poszczególne okazy roślin, grzybów i zwierząt zapisane są ich nazwami gatunkowymi, dwu- lub jednowyrazowymi. Gatunek (osobniki z jednego gatunku nie mogą krzyżować się z osobnikami

(nr 2704 / 2009-05-09) s. 5
tekst ma 1485 znaków

5.

Siedliska Wiktor Pawłowski

Ponieważ w naszych „Przyrodnikach” poznajemy siedliska, przypominamy ich listę: • wody otwarte rzek i jezior, • ławice, plaże, żwirowiska, • szuwar (trzcinowy, turzycowy,

(nr 2704 / 2009-05-09) s. 5
tekst ma 1160 znaków

6.

Las Wiktor Pawłowski

W weekendy i urlopy ciągnie nas do lasu i nad wodę. Zjawisko to może mieć korzenie nawet w zapisie genetycznym potomków dawnych mieszkańców puszcz i bagien, którymi jesteśmy. Taki bowiem

(nr 2704 / 2009-05-09) s. 6-15
tekst ma 20549 znaków

7.

Zręb, młodnik i feromony Wiktor Pawłowski

Zazwyczaj w starym, okołostuletnim lesie dokonuje się zrębu całkowitego i cykl wzrostu powtarza się. Rok, dwa przed zrębem z pni sosen ściąga się żywicę. Ścieka ona do podstawionych

(nr 2704 / 2009-05-09) s. 12
tekst ma 1435 znaków

8.

Jezioro i staw Wiktor Pawłowski

Na obecny krajobraz Polski wpłynęło kilka zlodowaceń (glacjałów) oraz odwrotów lądolodu (interglacjałów) z ostatniego około miliona lat historii Ziemi. Ten najpóźniejszy trwał ok.

(nr 2704 / 2009-05-09) s. 16-24
tekst ma 16684 znaków

9.

Jezioro i szuwar Wiktor Pawłowski

Roślinność wodna na pograniczu wód otwartych jeziora lub stawu (strona lewa) i szuwaru (strona prawa). Gatunki przykładowe.

(nr 2704 / 2009-05-09) s. 24-25
tekst ma 123 znaków

10.

Szuwar Wiktor Pawłowski

Zanim z lasu lub łąki wydostaniemy się na otwarte wody, często trafimy na szuwar, czyli pas roślinności nadbrzeżnej, porastający zazwyczaj brzegi podmokłe. O ile wody dostępne są z łódki,

(nr 2704 / 2009-05-09) s. 25-31
tekst ma 12369 znaków

11.

Rzeka Wiktor Pawłowski

Można postawić tezę o małej żerowiskowej pożyteczności toni rzecznych. Wprawdzie urocze krajobrazowo, to żywiące tylko rybitwy, także przelotne i zimorodka. Przyczynami są: brak

(nr 2704 / 2009-05-09) s. 32-33
tekst ma 4112 znaków

12.

Ławica i plaża Wiktor Pawłowski

Tak jak szuwar oddziela nas od wód stojących, tak inne siedliska towarzyszą nam w wędrówce nad wody płynące. Lasy łęgowe omówiliśmy w poprzednim „Przyrodniku”. Większe rzeki,

(nr 2704 / 2009-05-09) s. 34-39
tekst ma 10979 znaków

13.

Bagno Wiktor Pawłowski

Olbrzymie obszary bagien powstały w polodowcowych, bezodpływowych, płytkich zbiornikach wodnych oraz w słabo nachylonych dolinach rzecznych. Z obu środowisk słynęła dawniej Polska,

(nr 2704 / 2009-05-09) s. 40-42
tekst ma 4764 znaków

14.

Warto zobaczyć Wiktor Pawłowski

Miejsca o szczególnych walorach, polecane przez autora do podglądania przyrody (poza utartymi szlakami turystycznymi i parkami narodowymi)

(nr 2704 / 2009-05-09) s. 43
tekst ma 138 znaków

15.

Gdy minie wiosna... Wiktor Pawłowski

...i nastanie lato, kwiatów będzie coraz mniej, za to więcej owoców. Do lasu warto będzie pójść także po grzyby, jagody, borówki... Zwierzęta wyprowadzą młode. Wszystkie ptaki – jedne

(nr 2704 / 2009-05-09) s. 43
tekst ma 555 znaków

16.

Szanowni Czytelnicy Wiktor Pawłowski

Przedstawiamy Państwu drugi dodatek z cyklu „Przyrodniki POLITYKI”. Mają nam one pomóc lepiej poznać, a przede wszystkim zrozumieć przyrodę. Pierwszy („Inteligent w ogrodzie”,

(nr 2702 / 2009-04-25) s. 3
tekst ma 1512 znaków

17.

Siedliska Wiktor Pawłowski

Zacznijmy od definicji tego, co nas przyrodniczo otacza. Środowisko to zespół czynników bezpośrednio wpływających na życie organizmu danego gatunku lub populacji. Siedlisko to całokształt

(nr 2702 / 2009-04-25) s. 4-5
tekst ma 1134 znaków

18.

Nazewnictwo Wiktor Pawłowski

Poszczególne okazy roślin, grzybów i zwierząt zapisane są ich nazwami gatunkowymi, dwu- lub jednowyrazowymi. Gatunek (osobniki z niego z założenia nie powinny krzyżować się z osobnikami

(nr 2702 / 2009-04-25) s. 4-5
tekst ma 1470 znaków

19.

Łąka Wiktor Pawłowski

Łąka to teren pokryty głównie trawami na wilgotnej glebie, stały składnik krajobrazu rolniczego, właśnie rolnictwu zawdzięcza swój byt. Pierwotnie były to zalesione mokradła, sporadycznie

(nr 2702 / 2009-04-25) s. 6-21
tekst ma 32936 znaków

20.

Jak one śpiewają (łąka) Wiktor Pawłowski

g. – to głos (tzw. wabienie), informacja o obecności lub alarm ś. – to śpiew, informacja o zajętym terytorium przerwy w śpiewie: > – poniżej 1 sek. ► – ok. 1 sek. ►►–

(nr 2702 / 2009-04-25) s. 15
tekst ma 1478 znaków