POLITYKA

Sobota, 17 sierpnia 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

dokument - słowo kluczowe

znaleziono 11 artykułów

1.

Kto i z kim współpracował Jerzy Baczyński, Andrzej Friszke

W poprzednim numerze „Polityki” odpowiadałem obszernie na artykuł w tygodniku „Wprost”, sugerujący, iż podczas pobytu we Francji na stażu dziennikarskim w 1981 r. mogłem być

(nr 2639 / 2008-02-02) s. 106-107
Do i od redakcji
tekst ma 4725 znaków

2.

Jak Kaczyński z Michnikiem

W początku lat 90. Telewizja Polska przedstawiła cykl rozmów „Rzeczpospolita II i pół” – o PRL i transformacji ustrojowej – przygotowany i prowadzony przez Jerzego Diatłowickiego. Poniżej przedstawiamy zapis programu z 1993 r., w którym wzięli udział Jarosław Kaczyński, Adam Michnik i prof. Jarosław Ładosz. Z obszernego materiału wyjęliśmy fragmenty dyskusji między Kaczyńskim a Michnikiem, zapowiadającej kontrowersje utrzymujące się do dziś i nader aktualne. W nawiasach kwadratowych – przypisy redakcyjne.

(nr 2616 / 2007-08-11) s. 101-103
Historia
tekst ma 20263 znaków

3.

Klapy Breżniewa Janos Tischler

Znany węgierski historyk udostępnił nam kilka unikatowych dokumentów – jak sam je nazywa „smaczków” – które zgrupował w trzy historie opowiadające o kulisach życia politycznego w bloku sowieckim. Choć pochodzą z archiwów węgierskich, wszystkie wiążą się także z Polską.

(nr 2579 / 2006-11-11) s. 39-42
tekst ma 21377 znaków

4.

Truciciele z Solidarności Grzegorz Majchrzak

Służba bezpieczeństwa w 1981 r. przewidywała możliwość otrucia Lecha Wałęsy przez działaczy Solidarności i KSS KOR. Publikujemy sensacyjne dokumenty na ten temat.

(nr 2424 / 2003-10-25) s. 80-82
Historia
tekst ma 6674 znaków

5.

Zalecono towarzyszowi  Bierutowi Andrzej Paczkowski

O czym rozmawiali polscy i sowieccy towarzysze w czasie spotkań na najwyższym szczeblu? Jak świadczy publikowany tu dokument, tematyka bywała bogata – od zaleceń zmian personalnych w polskich władzach po zwiększenie pogłowia krów.

(nr 2367 / 2002-09-14) s. 72-74
Historia
tekst ma 7076 znaków

6.

Winny element Marcin Zaremba

W czasach PRL dbano starannie, by informacje o jakichkolwiek przykrych incydentach z udziałem obywateli radzieckich oraz manifestacjach niechęci wobec ZSRR nie przeciekały do wiadomości

(nr 2326 / 2001-12-01) s. 74-75
Społeczeństwo
tekst ma 9836 znaków

7.

Utrzymać Watykan na linii Marcin Zaremba

Zbliża się rocznica pierwszej wizyty Jana Pawła II w Polsce, która odbyła się w czerwcu 1979 r. Dla ówczesnych władz PRL była ta wizyta poważnym problemem politycznym – również ze

(nr 2299 / 2001-05-26) s. 86-89
tekst ma 15573 znaków

8.

Dzisiaj milicja użyła broni Jerzy Eisler

Trzydziesta rocznica tragedii grudniowej na Wybrzeżu skłania do stawiania nowych pytań badawczych, choć jednocześnie wypada podkreślić, iż niemało już na ten temat wiadomo. Do kwestii dotychczas nie do końca wyjaśnionych należą na pewno okoliczności towarzyszące podjęciu decyzji o użyciu broni palnej przez wojsko i milicję.

(nr 2276 / 2000-12-16) s. 78-80
Historia
tekst ma 9446 znaków

9.

Groźny papież Jerzy Kochanowski

Wybór krakowskiego metropolity na papieża 16 października 1978 r. był całkowitym zaskoczeniem. O ile jednak politycy z Zachodu przyjęli decyzję konklawe z zadowoleniem i nadzieją, to ich

(nr 2267 / 2000-10-14) s. 76-78
Społeczeństwo
tekst ma 13031 znaków

10.

Partia wojny Marcin Zaręba

Strajki, które wybuchły w całym kraju w lecie 1980 r., zakończyły się podpisaniem porozumień sierpniowych, w konsekwencji powstaniem Solidarności. Już wtedy tajemnicą poliszynela było, że nie jest to jedyny możliwy scenariusz wydarzeń. Powstały w ramach MSW sztab – dziś nazwalibyśmy go kryzysowym – proponował jeszcze na pięć dni przed zawarciem porozumień pacyfikację strajków na Wybrzeżu. Poniżej publikujemy te propozycje. Fakt, że nie zawierają one żadnych szczegółów przewidywanej operacji (np. liczby jednostek, które miałyby w niej wziąć udział, czasu uderzenia), wskazuje, że miały one charakter jedynie sondażowy. Jak wiemy, zostały odrzucone przez kierownictwo PZPR. Ciekawe byłoby jednak wiedzieć, o ile mniej liczna była partia wojny od partii porozumienia w ówczesnym establishmencie. Innymi słowy, jakie było prawdopodobieństwo rozwiązania siłowego. I jak wyglądałaby Polska i świat, gdyby do niego wówczas doszło. Poniższy dokument został odtajniony przez UOP we wrześniu 1999 r.

(nr 2255 / 2000-07-22) s. 57
Historia
tekst ma 3064 znaków

11.

Parafii nie otwierać Marcin Zaręba

Jednym z symboli październikowego odprężenia w 1956 r. było wypuszczenie z izolacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ocieplenie w stosunkach z Kościołem nie trwało jednak długo. Niecałe dwa lata. Tyle bowiem czasu władze potrzebowały na rekonstrukcję istotnych elementów porządku zachwianego październikowym wstrząsem. Oznaką odzyskania przez system stabilności i sterowności były decyzje podjęte na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR 26 czerwca 1958 r. Postanowiono wówczas o rozpoczęciu „akcji antyklerykalnej”. Decyzje, które wtedy podjęto, zaważyły na całym obrazie epoki gomułkowskiej.

(nr 2253 / 2000-07-08) s. 62
Historia
tekst ma 7446 znaków