POLITYKA

Niedziela, 16 czerwca 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 2 (2) z dnia 2008-10-29; Niepodległość 1918 - lista artykułów

znaleziono 43 artykułów

21.

Listopadowa niepodległość Andrzej Garlicki

Śpiewano w Legionach: „I ni z tego, ni z owego, będzie Polska na pierwszego”. Piosenka nie precyzowała ani roku, ani nawet miesiąca, w którym ten akt sprawiedliwości dziejowej ma się

(nr 2 / 2008-10-29) s. 56-60
tekst ma 20167 znaków

22.

Uwięzienie magdeburskie (IK)

Józef Piłsudski był politycznym pragmatykiem, współpracującym ze stroną dającą w danej chwili największe szanse na realizację planów niepodległościowych. Austriaków (koncepcja

(nr 2 / 2008-10-29) s. 58
tekst ma 1461 znaków

23.

Święto Niepodległości (AG)

Po raz pierwszy Święto Niepodległości obchodzono w 1920 r. (Data 11 listopada, jako dzień zakończenia wojny, świętowana była i w innych krajach europejskich). Jednak pierwsze oficjalne

(nr 2 / 2008-10-29) s. 60
tekst ma 2477 znaków

24.

Porządek wersalski Andrzej Garlicki

Ferdynand Foch tak ocenił traktat wersalski: „To nie pokój, to zawieszenie broni na dwadzieścia lat”. Marszałek zmarł w 1929 r., więc nie przekonał się, jak genialnie przewidział

(nr 2 / 2008-10-29) s. 61-64
tekst ma 17960 znaków

25.

Rysowanie granic Andrzej Garlicki

Kształt terytorialny odrodzonej Polski był rezultatem jej działań militarnych i dyplomatycznych. Ani przez chwilę politycy polscy nie osłabili w tych pierwszych latach niepodległości swej

(nr 2 / 2008-10-29) s. 65-70
tekst ma 22483 znaków

26.

Zaślubiny z morzem (TZ)

Zajmowanie pasa Pomorza, przyznanego Polsce traktatem wersalskim, rozpoczęło się 17 stycznia 1920 r. Tego dnia oddziały 16 Dywizji Piechoty przekroczyły linię demarkacyjną pod Inowrocławiem.

(nr 2 / 2008-10-29) s. 67
tekst ma 2003 znaków

27.

Polsko-gruziński sojusz wojskowy (WM)

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, dążąc do wzmocnienia pozycji Polski wobec zagrożenia bolszewickiego, sięgnął do swych wczesnych koncepcji współpracy wszystkich zniewolonych przez Rosję

(nr 2 / 2008-10-29) s. 69
tekst ma 2575 znaków

28.

Lunchowa linia lorda Curzona (TZ)

Traktat wersalski nie ustalał wschodniej granicy Polski, co nie znaczy, że mocarstwa tym problemem się nie zajmowały (art. s. 61). Ale żadna z propozycji nie miała praktycznego

(nr 2 / 2008-10-29) s. 70
tekst ma 2082 znaków

29.

Na wschodniej rubieży Wojciech Materski

Walka o wschodnią granicę odrodzonej Polski to były jednoczesne zmagania z Rosją białą i czerwoną, z Litwinami i Ukraińcami, przy dwuznacznej postawie Niemiec i niejasnej Sprzymierzonych.

(nr 2 / 2008-10-29) s. 71-77
tekst ma 23041 znaków

30.

Radiowywiad (TZ)

To było jedno z największych osiągnięć polskiego wywiadu, otoczone tak ścisłą tajemnicą, że do niedawna nawet nie podejrzewano istnienia tak dobrze rozwiniętej komórki. Polscy kryptolodzy

(nr 2 / 2008-10-29) s. 74
tekst ma 4695 znaków

31.

Blitzkrieg po polsku (TZ)

Wojna polsko-bolszewicka od dopiero co zakończonej Wielkiej Wojny różniła się manewrowym charakterem działań. Rolę jednostek szybkich pełniła kawaleria – choćby Armia Konna

(nr 2 / 2008-10-29) s. 75
tekst ma 2171 znaków

32.

Traktat ryski (LB)

Rokowania polsko-sowieckie rozpoczęły się w sierpniu 1920 r. w Mińsku. Było to już ponad rok po podpisaniu traktatu wersalskiego, wojska sowieckie stały na przedpolach Warszawy, Polska

(nr 2 / 2008-10-29) s. 77
tekst ma 2547 znaków

33.

Świat w sprawie Polski Jerzy Holzer

Kiedy zbliżał się wybuch I wojny światowej, Polska nie istniała właściwie dla świata. Cała Europa respektowała istniejące granice.

(nr 2 / 2008-10-29) s. 78-84
tekst ma 21702 znaków

34.

Eskadra amerykańskich ochotników (TZ)

Pomysł zaangażowania amerykańskich ochotników do walki w Polsce zrodził się wiosną 1919 r. Przebywający wtedy we Lwowie z Amerykańską Misją Żywnościową kpt. Merian Cooper poznał gen.

(nr 2 / 2008-10-29) s. 80
tekst ma 3420 znaków

35.

Broń dla Rzeczpospolitej (TZ)

Wojsko Polskie – w krótkim czasie rozrośnięte do milionowej armii – potrzebowało ogromnych ilości uzbrojenia, amunicji, sprzętu, wyposażenia. Uzyskane w wyniku rozbrajania Niemców ok.

(nr 2 / 2008-10-29) s. 81
tekst ma 3829 znaków

36.

Francuska Misja Wojskowa (TZ)

Rozmowy z władzami francuskimi na temat skierowania do Polski grupy doradców wojskowych prowadzono od końca 1918 r. Rozpoczęte przez Komitet Narodowy Polski w Paryżu zostały sfinalizowane

(nr 2 / 2008-10-29) s. 83
tekst ma 3124 znaków

37.

Polska, ale jaka? Andrzej Garlicki

Wśród koncepcji odrodzonej Rzeczpospolitej wyróżniały się dwie podstawowe: inkorporacyjna i federacyjna.

(nr 2 / 2008-10-29) s. 85-89
tekst ma 20357 znaków

38.

Oficerowie gruzińscy (WM)

Po upadku w marcu 1921 r. niepodległego państwa gruzińskiego, ponownie zaanektowanego przez Rosję, tym razem bolszewicką, niemal cała jego elita polityczna i wojskowa zmuszona została do

(nr 2 / 2008-10-29) s. 87
tekst ma 2948 znaków

39.

Pakt Piłsudski-Petlura (WM)

W wyjątkowo niestabilnej sytuacji na ziemiach byłego imperium Romanowych rzeczywiste zagwarantowanie bezpieczeństwa wschodnich granic państwa wymagało aktywnej polityki wobec

(nr 2 / 2008-10-29) s. 88
tekst ma 3557 znaków

40.

Naczelny wśród równych Adam Szostkiewicz

Kościół katolicki i inne wyznania po 1918 r.

(nr 2 / 2008-10-29) s. 90-91
tekst ma 11131 znaków