POLITYKA

Czwartek, 14 grudnia 2017

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 9 (11) z dnia 2017-09-13; Pomocnik Historyczny. 4/2017. Marcin Luter i reformacja. 500 lat protestantyzmu - lista artykułów

znaleziono 57 artykułów

21.

Konfederacja warszawska Tomasz Targański

Po śmierci Zygmunta Augusta, ostatniego z Jagiellonów, w styczniu 1573 r. w Warszawie na Zamku Królewskim rozpoczął obrady sejm konwokacyjny, który miał uporządkować sprawy krajowe oraz

(nr 11 / 2017-09-13) s. 61
tekst ma 2006 znaków

22.

Jan Łaski Janusz T. Maciuszko

Jest najbardziej rozpoznawalną postacią w dziejach polskiej reformacji w skali europejskiej.

(nr 11 / 2017-09-13) s. 62
tekst ma 5257 znaków

23.

Polscy arianie Janusz T. Maciuszko

Na reformacyjnej fali w Polsce pojawił się także nowożytny antytrynitaryzm.

(nr 11 / 2017-09-13) s. 63-64
tekst ma 6716 znaków

24.

Postylle, kancjonały, dramaty Janusz T. Maciuszko

W XVI-wiecznej Polsce i na Litwie literatura była w znacznej mierze inspirowana lub tworzona przez protestantów.

(nr 11 / 2017-09-13) s. 64-65
tekst ma 6057 znaków

25.

Magnaci religijnych nowinek Jerzy Besala

Dla ukorzenienia się nowinek religijnych, jak najpierw określano nad Wisłą reformację, potrzebne było nie tylko przyzwolenie króla, ale i protekcja rodów magnackich.

(nr 11 / 2017-09-13) s. 66-69
tekst ma 15042 znaków

26.

Od Lutra do Mohyły Adam Krzemiński

Francuski historyk Amboroise Jobert, autor książki „Od Lutra do Mohyły. Polska wobec kryzysu chrześcijaństwa 1517–1684”, zwracał uwagę, że polskiej reformacji i kontrreformacji

(nr 11 / 2017-09-13) s. 69
tekst ma 3031 znaków

27.

Polski Kościół narodowy Jerzy Besala

Także w Rzeczpospolitej pojawiła się idea stworzenia odrębnego Kościoła z królem na czele.

(nr 11 / 2017-09-13) s. 70-71
tekst ma 11013 znaków

28.

Europa po rozłamie Wojciech Kriegseisen

Jakie były konsekwencje kościelnego rozłamu dla ziemskich porządków?

(nr 11 / 2017-09-13) s. 72-76
tekst ma 24182 znaków

29.

Sława i kult Maciej Ptaszyński

Luter sprzeciwiał się kultowi świętych i wierze w cuda związanej z wizerunkami. Paradoksalnie wiele elementów jego sławy przybrało kształt kultu właśnie.

(nr 11 / 2017-09-13) s. 77-80
tekst ma 22057 znaków

30.

Twarze reformatora Grażyna Jurkowlaniec

Wizerunek Lutra w sztuce od XVI do XIX w.

(nr 11 / 2017-09-13) s. 81-85
tekst ma 14897 znaków

31.

Przepędza diabła, dostarcza radości Dorota Szwarcman

Luter, reformacja i protestantyzm w muzyce i o muzyce.

(nr 11 / 2017-09-13) s. 86-88
tekst ma 16280 znaków

32.

Johann Sebastian Bach Dorota Szwarcman

Zwano go największym teologiem wśród muzyków i największym muzykiem wśród teologów.

(nr 11 / 2017-09-13) s. 89
tekst ma 5399 znaków

33.

Pokolenia spadkobierców Jerzy Sojka

Historia spadkobierców reformacji to także historia odczytania jej przesłania oraz opowieść o znaczeniu jej lidera.

(nr 11 / 2017-09-13) s. 90-93
tekst ma 18079 znaków

34.

Immanuel Kant Tomasz Targański

Przez całe życie był związany z Królewcem, gdzie urodził się w 1724 r. i zmarł w 1804 r. Wywodził się z luterańskiej rodziny mieszczańskiej. Naukę pobierał w domu, a później

(nr 11 / 2017-09-13) s. 93
tekst ma 3750 znaków

35.

Narodziny nowoczesności Edwin Bendyk

Nie odkrył Ameryki, nie wynalazł druku, nie wymyślił kredytu. To jednak Marcin Luter popchnął Europejczyków do nowoczesności z takimi jej fundamentami, jak kapitalizm, sfera publiczna i

(nr 11 / 2017-09-13) s. 94-98
tekst ma 21274 znaków

36.

Maks Weber Tomasz Targański

Do dziś pozostaje jednym z najbardziej wpływowych europejskich teoretyków społecznych. Pracował m.in. na uniwersytetach w Heidelbergu, Wiedniu i Monachium, gdzie zajmował się ekonomią

(nr 11 / 2017-09-13) s. 96
tekst ma 4655 znaków

37.

Między oporem a kolaboracją Adam Krzemiński

Historia niemieckiego protestantyzmu w III Rzeszy nie jest opowieścią o oporze, ale nie jest też tylko relacją o nakładaniu swastyki na krzyż.

(nr 11 / 2017-09-13) s. 99-105
tekst ma 35818 znaków

38.

Rachunek sumień Adam Krzemiński

Protestantyzm nadal odgrywa szczególną rolę w niemieckim społeczeństwie.

(nr 11 / 2017-09-13) s. 106-109
tekst ma 20212 znaków

39.

Wyznanie winy

Łączymy się z naszym narodem nie tylko w wielkiej społeczności cierpienia, ale także w solidarności winy. Z wielkim bólem wyznajemy: z naszego powodu spadło ogromne nieszczęście na

(nr 11 / 2017-09-13) s. 107
tekst ma 2140 znaków

40.

Luteranie Łukasz Barański

Najbardziej dalekosiężnym, choć niejako ubocznym, skutkiem działania wittenberskich reformatorów było powstanie Kościoła ewangelickiego, zwanego luterańskim.

(nr 11 / 2017-09-13) s. 110-115
tekst ma 23500 znaków