POLITYKA

Piątek, 19 kwietnia 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 10 (10) z dnia 2018-07-11; Pomocnik Historyczny. 5/2018. 100 pytań na 10 lat historii Polski (1918-2018) - lista artykułów

znaleziono 103 artykułów

21.

18. Czy II RP była krajem antysemickim? Szymon Rudnicki

Bez względu na zastosowaną definicję antysemityzmu odpowiedź brzmi – tak. W II RP Żydzi byli drugą co do liczebności mniejszością narodową (w 1921 r. 2,8 mln na 27 mln obywateli,

(nr 10 / 2018-07-11) s. 24
tekst ma 5510 znaków

22.

19. Żydokomuna – fakt czy mit? Paweł Śpiewak

Pojęcie żydokomuny pojawiło się po II wojnie, ale zjawisko – występujące pod różnymi nazwami – znane było w Polsce co najmniej od czasów Zygmunta Krasińskiego i jego dramatu

(nr 10 / 2018-07-11) s. 25
tekst ma 5328 znaków

23.

20. Pacyfikacja wsi ukraińskich w 1930 r. była koniecznością czy głupotą? Grzegorz Motyka

Utworzona w 1929 r. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów za cel stawiała sobie bezwzględną walkę o niepodległość. W II RP Ukraińcy stanowili najliczniejszą mniejszość narodową –

(nr 10 / 2018-07-11) s. 26
tekst ma 5007 znaków

24.

21. Czy Polska, zajmując Zaolzie, była w 1938 r. sojusznikiem Hitlera? Włodzimierz Borodziej

Józef Beck, minister spraw zagranicznych II RP w latach 1932–39, wykładał swoje credo zarówno publicznie, jak i w rozmowach za zamkniętymi drzwiami: podstawę stosunków międzynarodowych

(nr 10 / 2018-07-11) s. 27
tekst ma 4931 znaków

25.

22. Polska międzywojenna – mocarstwo czy prowincja Europy? Włodzimierz Mędrzecki

Ani jedno, ani drugie. W pierwszych latach powojennych Polska odmówiła zgody na to, by to państwa ententy decydowały o polityce zagranicznej i granicach odradzającej się Rzeczpospolitej.

(nr 10 / 2018-07-11) s. 28
tekst ma 5326 znaków

26.

23. Czy Polska dobrze wybrała sojuszników i czy powinna była sprzymierzyć się z III Rzeszą? Jacek Tebinka

Wybór sojuszy zależy nie tylko od pragnień danego rządu, ale i od realiów. Te elementy niejednokrotnie są od siebie odległe. W istniejącej konfiguracji, zanim Adolf Hitler zawarł

(nr 10 / 2018-07-11) s. 29
tekst ma 5284 znaków

27.

24. Dlaczego zachodni alianci nie poinformowali Warszawy o pakcie Ribbentrop-Mołotow? Wojciech Mazur

Krótko po północy 24 sierpnia 1939 r. szef dyplomacji III Rzeszy Joachim von Ribbentrop oraz ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow podpisali pakt o nieagresji – o tyle

(nr 10 / 2018-07-11) s. 30
tekst ma 4704 znaków

28.

25. Czy polska obrona w 1939 r. została dobrze przygotowana? Wojciech Mazur

Kilkadziesiąt lat temu płk Marian Porwit, uczestnik wrześniowych walk i znawca związanych z nimi zagadnień, stwierdził, że rozegrana w 1939 r. kampania „nie była do wygrania, lecz (…)

(nr 10 / 2018-07-11) s. 31
tekst ma 4797 znaków

29.

26. Czy nieudzielenie pomocy Polsce we wrześniu 1939 r. to błąd Zachodu? Jacek Tebinka

Bez wątpienia poważnym błędem było to, że alianci zachodni, a przede wszystkim Francja, nie wsparli Polski ofensywą lądową, gdy walczyła ona we wrześniu z napaścią niemiecką, a potem

(nr 10 / 2018-07-11) s. 32
tekst ma 4984 znaków

30.

27. Czy ewakuacja rządu polskiego do Rumunii była zdradą? Jacek Tebinka

Zarzut ten padał najpierw ze strony przeciwników sanacyjnego rządu, a potem ze strony komunistycznego reżimu. Nie był też obcy wielu Polakom, którym przyszło cierpieć pod jarzmem okupacji.

(nr 10 / 2018-07-11) s. 33
tekst ma 4991 znaków

31.

28. Dlaczego Józef Stalin zdecydował się na mord katyński? Wojciech Materski

Po udostępnieniu podstawowych dokumentów z postsowieckiego zasobu archiwalnego nasza wiedza o katyńskim ludobójstwie jest niemal pełna. Wiemy kto, kiedy, jak. Ale pytanie dlaczego pozostaje bez

(nr 10 / 2018-07-11) s. 34
tekst ma 4883 znaków

32.

29. Czy polscy lotnicy w 1940 r. uratowali Wielką Brytanię? Jan Szkudliński

Miał to potwierdzić sam Winston Churchill, którego słowa „Nigdy w historii ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym”, zdaniem autorów wielu komentarzy,

(nr 10 / 2018-07-11) s. 35
tekst ma 5008 znaków

33.

30. Kto jest winny zbrodni w Jedwabnem? Krzysztof Persak

Kilkuset żydowskich mieszkańców Jedwabnego w powiecie łomżyńskim zostało 10 lipca 1941 r. żywcem spalonych w stojącej na obrzeżach miasteczka stodole. Całopalenie poprzedzał

(nr 10 / 2018-07-11) s. 36
tekst ma 4834 znaków

34.

31. Czy Polacy współuczestniczyli w Holokauście? Jan Grabowski

Każdy naród okupowanej Europy w większym lub mniejszym stopniu przyczynił się do zagłady europejskich Żydów. Polacy nie są wyjątkiem. Dyskutować można jedynie o skali i motywach

(nr 10 / 2018-07-11) s. 37
tekst ma 5383 znaków

35.

32. Czy Polacy pomagali powstańcom w getcie warszawskim? Dariusz Libionka

Wokół polskiej pomocy dla warszawskiego getta narosło wiele nieporozumień. Dotyczą one trzech kwestii: przekazanego uzbrojenia, wsparcia w okresie walk oraz pomocy w ewakuacji

(nr 10 / 2018-07-11) s. 38
tekst ma 5269 znaków

36.

33. Rzeź wołyńska: konflikt etniczny, polityczny czy ludobójstwo? Grzegorz Motyka

Rzeź wołyńska pozostaje przedmiotem sporu. W ocenie środowisk kresowo-narodowych doszło wówczas do genocidum atrox, ludobójstwa szczególnie okrutnego – zbrodni w historii świata

(nr 10 / 2018-07-11) s. 39
tekst ma 5182 znaków

37.

34. Akcja Burza – największy błąd Armii Krajowej? Janusz Marszalec

Jak podważać przedmiot dumy dużej części polskiego społeczeństwa? Nie mam jednak wyjścia, gdyż akcja Burza nie przyniosła nic oprócz chwilowego entuzjazmu z wyzwolenia kilkudziesięciu

(nr 10 / 2018-07-11) s. 40
tekst ma 5109 znaków

38.

35. Czy decyzja o wybuchu powstania warszawskiego była słuszna? Janusz Marszalec

Nawet gdyby powstańcy po dwóch miesiącach bojów doczekali się Armii Czerwonej i wspólnie z nią wyzwolili gruzy miasta, nie miałbym wątpliwości, że cena za zwycięstwo byłaby zbyt duża.

(nr 10 / 2018-07-11) s. 41
tekst ma 5124 znaków

39.

36. Czy Wielka Brytania i USA zdradziły Polskę na konferencjach Wielkiej Trójki? Jacek Tebinka

Nie zdradziły, ale uprawiały Realpolitik w imię swoich interesów. Celem Wielkiej Brytanii i USA nie było oddanie Polski w strefę wpływów Józefa Stalina. Nigdy się na to zachodni

(nr 10 / 2018-07-11) s. 42
tekst ma 5075 znaków

40.

37. Czy bitwa o Monte Cassino była potrzebna? Jan Szkudliński

Odpowiedź jest prosta – tak, była potrzebna. Jednakże jest to prawdziwe tylko wtedy, gdy zmienimy powszechne nad Wisłą postrzeganie tej bitwy. Najczęściej spogląda się na Monte Cassino

(nr 10 / 2018-07-11) s. 43
tekst ma 4165 znaków