POLITYKA

Piątek, 19 kwietnia 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 12 (12) z dnia 2018-08-29; Pomocnik Historyczny 6/2018 Niepodległość 1918 - lista artykułów

znaleziono 52 artykułów

21.

Listopadowa niepodległość Andrzej Garlicki

Śpiewano w Legionach: „I ni z tego, ni z owego, będzie Polska na pierwszego”. Piosenka nie precyzowała ani roku, ani nawet miesiąca, w którym ten akt sprawiedliwości dziejowej ma się

(nr 12 / 2018-08-29) s. 58-63
tekst ma 20197 znaków

22.

Uwięzienie magdeburskie (IK)

Józef Piłsudski był politycznym pragmatykiem, współpracującym ze stroną dającą w danej chwili największe szanse na realizację planów niepodległościowych. Austriaków (koncepcja

(nr 12 / 2018-08-29) s. 60
tekst ma 1589 znaków

23.

Święto Niepodległości (AG)

Po raz pierwszy Święto Niepodległości obchodzono w 1920 r. (Data 11 listopada, jako dzień zakończenia wojny, świętowana była i w innych krajach europejskich). Jednak pierwsze oficjalne

(nr 12 / 2018-08-29) s. 62
tekst ma 2533 znaków

24.

Pospolite poruszenie Tomasz Targański

Jesienią 1918 r. na terenie przyszłej Polski do życia budziło się również wiele małych ojczyzn. Nie wszystkie jednak patrzyły na formujący się w Warszawie rząd z nadzieją.

(nr 12 / 2018-08-29) s. 64-68
tekst ma 19828 znaków

25.

Polsko-gruziński sojusz wojskowy (WM)

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, dążąc do wzmocnienia pozycji Polski wobec zagrożenia bolszewickiego, sięgnął do swych wczesnych koncepcji współpracy wszystkich zniewolonych przez Rosję

(nr 12 / 2018-08-29) s. 68
tekst ma 2576 znaków

26.

Porządek wersalski Andrzej Garlicki

Ferdynand Foch tak ocenił traktat wersalski: „To nie pokój, to zawieszenie broni na dwadzieścia lat”. Marszałek zmarł w 1929 r., więc nie przekonał się, jak genialnie przewidział

(nr 12 / 2018-08-29) s. 69-72
tekst ma 18131 znaków

27.

Rysowanie granic Andrzej Garlicki

Terytorialny kształt odrodzonej Polski był rezultatem jej działań dyplomatycznych i militarnych. Ani przez chwilę politycy polscy nie osłabili w tych pierwszych latach niepodległości swej

(nr 12 / 2018-08-29) s. 73-78
tekst ma 22545 znaków

28.

Zaślubiny z morzem (TZ)

Zajmowanie pasa Pomorza, przyznanego Polsce traktatem wersalskim, rozpoczęło się 17 stycznia 1920 r. Tego dnia oddziały 16. Dywizji Piechoty przekroczyły linię demarkacyjną pod Inowrocławiem.

(nr 12 / 2018-08-29) s. 75
tekst ma 2015 znaków

29.

Lunchowa linia lorda Curzona (TZ)

Traktat wersalski nie ustalał wschodniej granicy Polski, co nie znaczy, że mocarstwa tym problemem się nie zajmowały. Ale żadna z propozycji nie miała praktycznego znaczenia. Polskę

(nr 12 / 2018-08-29) s. 78
tekst ma 2171 znaków

30.

Na wschodniej rubieży Wojciech Materski

Walka o wschodnią granicę odrodzonej Polski to były jednoczesne zmagania z Rosją białą i czerwoną, z Litwinami i Ukraińcami, przy dwuznacznej postawie Niemiec i niejasnej Sprzymierzonych.

(nr 12 / 2018-08-29) s. 79-85
tekst ma 23251 znaków

31.

Radiowywiad (TZ)

To było jedno z największych osiągnięć polskiego wywiadu, otoczone tak ścisłą tajemnicą, że do niedawna nawet nie podejrzewano istnienia tak dobrze rozwiniętej komórki. Polscy kryptolodzy

(nr 12 / 2018-08-29) s. 82
tekst ma 4703 znaków

32.

Blitzkrieg po polsku (TZ)

Wojna polsko-bolszewicka od dopiero co zakończonej Wielkiej Wojny różniła się manewrowym charakterem działań. Rolę jednostek szybkich pełniła kawaleria – choćby Armia Konna

(nr 12 / 2018-08-29) s. 83
tekst ma 2299 znaków

33.

Traktat ryski (LB)

Rokowania polsko-sowieckie rozpoczęły się w sierpniu 1920 r. w Mińsku. Było to już ponad rok po podpisaniu traktatu wersalskiego, wojska sowieckie stały na przedpolach Warszawy, Polska

(nr 12 / 2018-08-29) s. 85
tekst ma 2543 znaków

34.

Świat w sprawie Polski Jerzy Holzer

Kiedy zbliżał się wybuch I wojny światowej, Polska nie istniała właściwie dla świata. Cała Europa respektowała istniejące granice.

(nr 12 / 2018-08-29) s. 86-92
tekst ma 21798 znaków

35.

Eskadra amerykańskich ochotników (TZ)

Pomysł zaangażowania amerykańskich ochotników do walki w Polsce zrodził się wiosną 1919 r. Przebywający wtedy we Lwowie z Amerykańską Misją Żywnościową kpt. Merian Cooper poznał gen.

(nr 12 / 2018-08-29) s. 88
tekst ma 3435 znaków

36.

Broń dla Rzeczpospolitej (TZ)

Wojsko Polskie – w krótkim czasie rozrośnięte do milionowej armii – potrzebowało ogromnych ilości uzbrojenia, amunicji, sprzętu, wyposażenia. Uzyskane w wyniku rozbrajania Niemców ok.

(nr 12 / 2018-08-29) s. 89
tekst ma 3837 znaków

37.

Francuska Misja Wojskowa (TZ)

Rozmowy z władzami francuskimi na temat skierowania do Polski grupy doradców wojskowych prowadzono od końca 1918 r. Rozpoczęte przez Komitet Narodowy Polski w Paryżu zostały sfinalizowane

(nr 12 / 2018-08-29) s. 91
tekst ma 3145 znaków

38.

Polska, ale jaka? Andrzej Garlicki

Wśród koncepcji odrodzonej Rzeczpospolitej wyróżniały się dwie podstawowe: inkorporacyjna i federacyjna.

(nr 12 / 2018-08-29) s. 93-97
tekst ma 20281 znaków

39.

Oficerowie gruzińscy (WM)

Po upadku w marcu 1921 r. niepodległego państwa gruzińskiego, ponownie zaanektowanego przez Rosję, tym razem bolszewicką, niemal cała jego elita polityczna i wojskowa została zmuszona do

(nr 12 / 2018-08-29) s. 95
tekst ma 2939 znaków

40.

Pakt Piłsudski-Petlura (WM)

W wyjątkowo niestabilnej sytuacji na ziemiach byłego imperium Romanowych rzeczywiste zagwarantowanie bezpieczeństwa wschodnich granic państwa wymagało aktywnej polityki wobec

(nr 12 / 2018-08-29) s. 96
tekst ma 3564 znaków