POLITYKA

Wtorek, 21 maja 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 6 (6) z dnia 2011-06-01; Pomocnik Historyczny. 1941. Operacja Barbarossa. Wojna między Hitlerem i Stalinem - lista artykułów

znaleziono 41 artykułów

21.

Boje na obrzeżach Tadeusz Zawadzki

Niejako poza głównym nurtem zdarzeń toczyły się mniej lub bardziej zacięte walki, mające pewien wpływ na ostateczny wynik wojny.

(nr 6 / 2011-06-01) s. 62-
tekst ma 21324 znaków

22.

Gospodarka na baczność Łukasz Przybyło

Związek Sowiecki: wszystko dla frontu! „Aby jednak wyposażyć od nowa nasz przemysł w oparciu o nowoczesną technikę, potrzeba nam, towarzysze, wielkich i to bardzo wielkich kapitałów.

(nr 6 / 2011-06-01) s. 65
tekst ma 8715 znaków

23.

Wehrmacht i jego sojusznicy Marcin Bryja

Do operacji Barbarossa przystępowała armia doświadczona w zwycięskich walkach w Polsce i Francji. Miała poczucie siły płynącej z błyskawicznych kampanii, ale nie była gotowa do wydłużonej

(nr 6 / 2011-06-01) s. 66-72
tekst ma 31742 znaków

24.

Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona Aleksander Smoliński

Biorąc na wagę, w połowie 1941 r. Armia Czerwona przeważała zdecydowanie nad wszystkimi wojskami przeciwników pod względem liczby żołnierzy i sprzętu. Była jednak gorzej wyszkolona i

(nr 6 / 2011-06-01) s. 73-79
tekst ma 29984 znaków

25.

Broń na wodzie Michał Glock

Odrębnym wojskiem były w obu państwach floty. Miały toczyć ze sobą wojnę na Bałtyku, Morzu Czarnym i Dalekiej Północy.

(nr 6 / 2011-06-01) s. 80-82
tekst ma 14170 znaków

26.

Pechowa broń (OM)

Jednym z poważniejszych problemów, z jakimi borykały się niemieckie U-Booty na początku wojny, były wadliwe torpedy. Kriegsmarine dysponowała wówczas dwoma podstawowymi ich typami.

(nr 6 / 2011-06-01) s. 82
tekst ma 1115 znaków

27.

Rapier kontra młot Łukasz Przybyło

Plany wojenne i doktryny wojskowe III Rzeszy i Związku Sowieckiego na progu operacji Barbarossa.

(nr 6 / 2011-06-01) s. 83-87
tekst ma 16338 znaków

28.

Skąd się wziął Blitzkrieg Łukasz Przybyło

Manewr, a nie siła ognia. Katastrofa, jaką dla armii niemieckiej był traktat wersalski, zarządzający jej rozbrojenie (art. s. 18), nie była pierwszą, jaka się jej przydarzyła. W 1806 r.,

(nr 6 / 2011-06-01) s. 86-87
tekst ma 11910 znaków

29.

Operacja Barbarossa Łukasz Przybyło

Do ataku na ZSRS Hitler rzucił 3,2 mln żołnierzy Wehrmachtu, który znajdował się w swojej szczytowej formie bojowej. Naprzeciwko nich stanęło 2,5 mln żołnierzy armii znajdującej się w

(nr 6 / 2011-06-01) s. 88-97
tekst ma 35173 znaków

30.

Wielka ewakuacja za Ural Sławomir Dębski

Gospodarka w strefie wojny. Do prowadzenia działań wojennych na własnym terytorium Związek Sowiecki był zupełnie nieprzygotowany. Główne ośrodki przemysłowe znalazły się więc w strefie

(nr 6 / 2011-06-01) s. 93
tekst ma 4610 znaków

31.

Konwoje arktyczne (OM)

Po ataku III Rzeszy na ZSRS kraj ten włączono od października 1941 r. do programu Lend-Lease (art. s. 51). Wcześniej Moskwa dokonała zakupów interwencyjnych, płacąc złotem. Istniały

(nr 6 / 2011-06-01) s. 94
tekst ma 1651 znaków

32.

Dalsza wojna na froncie wschodnim (TZ)

Operacja Barbarossa i sowiecka kontrofensywa niemal wyczerpały siły Wehrmachtu. Nie oznacza to, że został pokonany, ale nie był już zdolny do działań zaczepnych na tak szerokim froncie.

(nr 6 / 2011-06-01) s. 96
tekst ma 2098 znaków

33.

Generalplan Ost Stanisław Żerko

Generalny Plan Wschodni. W przemówieniu wygłoszonym we wrześniu 1942 r. w Żytomierzu do dowódców SS i policji Heinrich Himmler zapowiadał, że za 400–500 lat we wschodniej części

(nr 6 / 2011-06-01) s. 97
tekst ma 6197 znaków

34.

Fałszywy mit przyzwoitej armii Jochen Böhler, [tłum.] Patrycja Pieńkowska-Wiederkehr

Strasznych zbrodni na ludności cywilnej i jeńcach wojennych na okupowanym Wschodzie dopuściła się nie tylko niewielka grupa funkcjonariuszy gestapo i siepaczy SS, lecz także żołnierze

(nr 6 / 2011-06-01) s. 98-101
tekst ma 19526 znaków

35.

Studia nad Wehrmachtem (JB)

Pierwsze prace na temat roli Wehrmachtu w wojnie totalnej opublikowali w Polsce w latach 50. i 60. Szymon Datner i Adam Rutkowski. W 1969 r. zachodnioniemiecki historyk Manfred Messerschmidt

(nr 6 / 2011-06-01) s. 101
tekst ma 1426 znaków

36.

Od Grup Operacyjnych do cyklonu B Marian Turski

Za Wehrmachtem szły Grupy Operacyjne, masowo mordujące tzw. elementy niepożądane. Można słusznie zakładać, że doświadczenia tych oddziałów, zebrane podczas operacji Barbarossa, wpłynęły

(nr 6 / 2011-06-01) s. 102-105
tekst ma 21664 znaków

37.

Z Bogiem i przeciw Bogu Adam Szostkiewicz

Wszystkich Świętych Rosyjskich. Hitlerowskie Niemcy zaatakowały Związek Sowiecki w dniu, na który w prawosławnym kalendarzu liturgicznym przypada Wszystkich Świętych Rosyjskich. Na czele

(nr 6 / 2011-06-01) s. 106-107
tekst ma 10327 znaków

38.

Wróg mojego wroga Jarosław Gdański

Dla wielu narodów zniewolonych przez stalinizm atak Hitlera na ZSRS rodził dylemat: czy i w jakim zakresie uznać nazistów za sojuszników własnej sprawy społecznej i narodowej?

(nr 6 / 2011-06-01) s. 108-112
tekst ma 22997 znaków

39.

Było ich milion Paweł Sulik

Rozmowa ze Swietłaną Aleksijewicz, autorką bestsellera „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”, o żołnierkach Armii Czerwonej

(nr 6 / 2011-06-01) s. 112-115
tekst ma 18400 znaków

40.

Wielkie liczby i zatajone dramaty Sławomir Dębski

Wielka Wojna Ojczyźniana jest dla współczesnych Rosjan jednym z najważniejszych doświadczeń wspólnotowych. Dopiero niedawno podjęto spory o gorzki 1941 r.

(nr 6 / 2011-06-01) s. 116-119
tekst ma 15880 znaków