POLITYKA

Niedziela, 17 grudnia 2017

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 8 (8) z dnia 2016-09-14; Pomocnik Historyczny. Nr 4. Z Kresów na Kresy - lista artykułów

znaleziono 65 artykułów

21.

Rodzina Gallusów

Gallusowie mieszkali w Auberchicourt (departament Nord). Józef, ojciec rodziny, po 25 latach pracy awansował na stanowisko kierownika stacji ratownictwa w kopalni Sainte-Barbe. Pod wpływem

(nr 8 / 2016-09-14) s. 53
tekst ma 1617 znaków

22.

Edward Gierek, Francuz z Belgii (JZ)

Wśród powojennych repatriantów z Zachodu był Edward Gierek, późniejszy I sekretarz PZPR (1970–80). Co prawda urodził się w Polsce (pod Sosnowcem w 1913 r.), ale jako dziecko wyemigrował

(nr 8 / 2016-09-14) s. 54
tekst ma 1913 znaków

23.

Niemi Niemcy Piotr Szlanta

Za usunięciem Niemców z Polski przemawiało wiele argumentów. Społeczeństwo było straumatyzowane wojną i spragnione zemsty. Oficjalnie o ich wysiedleniu zdecydowała Wielka Trójka na

(nr 8 / 2016-09-14) s. 55-58
tekst ma 19547 znaków

24.

Niechciani Polacy Piotr Szlanta

Oficjalnie Mazurzy i Ślązacy mieli być dowodem na polskość tzw. Ziem Odzyskanych. W praktyce widziano w nich Niemców i tak traktowano.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 59-63
tekst ma 20914 znaków

25.

Na nowej ziemi Marek Henzler

Jak wyglądało w praktyce przemieszczanie Polski na zachód.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 65-73
tekst ma 23156 znaków

26.

Dywizja Rolno-Gospodarcza (MH)

Wiosną 1945 r. większość Niemców z przyszłych Ziem Odzyskanych została planowo ewakuowana lub sama przed wschodnim frontem uciekła. Nie miał kto obsiać pól i polscy żołnierze, jeszcze

(nr 8 / 2016-09-14) s. 67
tekst ma 1028 znaków

27.

Ministerstwo Ziem Odzyskanych (MH)

Ministerstwo Ziem Odzyskanych powołano dekretem o zarządzie Ziem Odzyskanych z 13 listopada 1945 r. „na okres przejściowy, dopóki tego wymagać będą potrzeby nadzwyczajne”. Swą

(nr 8 / 2016-09-14) s. 68
tekst ma 3029 znaków

28.

Rozminowywanie (MH)

W latach 1945–83 od wybuchów min i innych wojennych pozostałości zginęło 4098 cywili, a 8770 odniosło rany. Do większości tych tragedii doszło w pierwszych latach po zakończeniu wojny,

(nr 8 / 2016-09-14) s. 71
tekst ma 1070 znaków

29.

Osadnictwo wojskowe (MH)

Już w dekrecie PKWN z 6 września 1944 r. o reformie rolnej pierwszeństwo w korzystaniu z niej gwarantowano „żołnierzom Wojska Polskiego, inwalidom obecnej wojny oraz uczestnikom partyzanckich

(nr 8 / 2016-09-14) s. 72
tekst ma 3551 znaków

30.

Buszujący w pierzu Marcin Zaremba

Obowiązywał zbiorowy imperatyw: skoro różne dobra dosłownie leżą na ulicy, trzeba je brać, bo wszyscy tak robią.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 74-78
tekst ma 22800 znaków

31.

Cegła z odzysku (MH)

W pierwszych latach po wojnie GUS w roczniku statystycznym podawał liczbę sztuk cegieł wypalanych w cegielniach i „wydobycie cegły rozbiórkowej” ze zniszczonych podczas wojny gmachów

(nr 8 / 2016-09-14) s. 77
tekst ma 2220 znaków

32.

Wyścig po fabryki Andrzej Krajewski

Czerwonoarmiści chętnie wyzwalali Polaków od zakładów przemysłowych. Była to forma szabru zinstytucjonalizowanego.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 79-82
tekst ma 17126 znaków

33.

Elbląski kąsek Michał Glock

Skala rabunku według sowieckich dokumentów. Studium przypadku.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 83
tekst ma 4878 znaków

34.

Natrętni współgospodarze Marek Henzler

Na Ziemiach Zachodnich przez 48 lat stacjonowała Północna Grupa Wojsk Radzieckich, która do grudnia 1956 r., do czasu prawnego uregulowania zasad jej pobytu, de facto była armią okupacyjną.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 84-87
tekst ma 18565 znaków

35.

Odcienie koegzystencji Joanna Kuciel-Frydryszak

Przybywający na Ziemie Zachodnie Polacy bardzo szybko musieli skonfrontować swoją wrogość i moralną wyższość wobec niewysiedlonych jeszcze Niemców z ich strachem i poczuciem krzywdy.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 88-91
tekst ma 16452 znaków

36.

Platerówki (JZ)

Po zatrzymaniu się pociągu na Ziemiach Odzyskanych raźno wyskoczyły z niego dziewczęta i zaczęły poprawiać fryzury w wielkim lustrze o złoconych ramach, podarunku od jednego z oficerów.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 91
tekst ma 3012 znaków

37.

Profesorowie Dzikiego Zachodu Andrzej Krajewski

Światowej sławy pionierzy nauki, zasiedlając po wojnie Wrocław, dowiedli, że godzien szacunku jest uczony, który potrafi w razie potrzeby dosiąść wielbłąda.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 92-94
tekst ma 12448 znaków

38.

Nauka ze Wschodu Andrzej Krajewski

Polscy akademicy przyjechali z Kresów w czterech transportach kolejowych.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 94-95
tekst ma 6620 znaków

39.

Wędrówki Ossolineum Joanna Kuciel-Frydryszak

Pozyskanie zbiorów Zakładu im. Ossolińskich było wielkim wydarzeniem, ale i zawodem. Związek Sowiecki zgodził się oddać jedynie 30 proc. polskich zasobów.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 96-97
tekst ma 7714 znaków

40.

Konspiratorzy i uciekinierzy Andrzej Krajewski

Wyjazd na Ziemie Zachodnie bywał ostatnią szansą wymknięcia się z rąk bezpieki.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 98-100
tekst ma 15757 znaków