POLITYKA

Piątek, 19 kwietnia 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 10 (10) z dnia 2018-07-11; Pomocnik Historyczny. 5/2018. 100 pytań na 10 lat historii Polski (1918-2018) - lista artykułów

znaleziono 103 artykułów

41.

38. Armia Berlinga – sojusznik czerwonych, który przyniósł na bagnetach komunizm? Jarosław Pałka

Historia ludowego Wojska Polskiego, od swojego pierwszego dowódcy nazywanego armią Berlinga, rozpoczęła się wiosną 1943 r. i nierozerwalnie była związana z koncepcją Józefa Stalina

(nr 10 / 2018-07-11) s. 44
tekst ma 5355 znaków

42.

39. Czy wykrwawienie Polaków pod Lenino było celowym zabiegiem ZSRR? Jarosław Pałka

Pierwszą Dywizję Piechoty im. Tadeusza Kościuszki organizowano od maja 1943 r. Wzorowana na sowieckiej dywizji gwardii liczyła blisko 11,5 tys. żołnierzy, wyposażona była

(nr 10 / 2018-07-11) s. 45
tekst ma 5039 znaków

43.

40. Gwardia Ludowa i Armia Ludowa – polska partyzantka niepodległościowa czy komunistyczna (sowiecka)? Jarosław Pałka

Gwardia Ludowa została powołana formalnie w marcu 1942 r. przez Polską Partię Robotniczą (PPR, utworzona 5 stycznia 1942 r. w Warszawie). Zarówno PPR, jak i GL powołano w rzeczywistości

(nr 10 / 2018-07-11) s. 46
tekst ma 5209 znaków

44.

41. Narodowe Siły Zbrojne – bohaterowie podziemia czy zdrajcy, którzy kolaborowali z Niemcami? Rafał Wnuk

Narodowe Siły Zbrojne powstały w październiku 1942 r. z połączenia konspiracyjnego Związku Jaszczurczego i sprzeciwiających się scaleniu z Armią Krajową rozłamowców z podziemnego

(nr 10 / 2018-07-11) s. 47
tekst ma 5225 znaków

45.

42. Czy to Polacy rozszyfrowali Enigmę? Jacek Tebinka

Złamanie szyfru niemieckiej Enigmy jest wielkim sukcesem polskiego wywiadu, który to czyn przez dekady pozostawał nieznany, podobnie jak sam fakt łamania jej w trakcie wojny przez Brytyjczyków.

(nr 10 / 2018-07-11) s. 48
tekst ma 4962 znaków

46.

43. Czy volksdeutsche byli zdrajcami? Janusz Marszalec

Słowo volksdeutsch do dziś służy piętnowaniu. Robią to nie tylko anonimowi frustraci w internecie, ale i politycy. W czasie okupacji ocenę ze strony większości Polaków wyrażał popularny

(nr 10 / 2018-07-11) s. 49
tekst ma 5378 znaków

47.

44. Kolaboracja z okupantem – zjawisko Polakom nieznane? Janusz Marszalec

Wprost przeciwnie. Znane doskonale podczas okupacji, mimo że terminu kolaboracja ani w prasie podziemnej, ani w życiu codziennym nie używano i szczycono się, że Polska nie miała swojego

(nr 10 / 2018-07-11) s. 50
tekst ma 5141 znaków

48.

45. Czy Polskie Państwo Podziemne to rzeczywiście fenomen w Europie? Janusz Marszalec

Polskie Państwo Podziemne jest europejskim fenomenem, jednak nie takim, jak chcieliby to widzieć apologeci czynu zbrojnego. Gdyby o niezwykłości polskiego oporu miały stanowić liczebność

(nr 10 / 2018-07-11) s. 51
tekst ma 4428 znaków

49.

46. Czy Polska była największym przegranym II wojny światowej? Janusz Marszalec

Prawdziwym zwycięzcą wojny był Józef Stalin. Sukces osiągnął kosztem 27 mln zabitych rodaków. Pobił Niemcy, podporządkował sobie Europę Środkowo-Wschodnią. Krajów, które mogły się

(nr 10 / 2018-07-11) s. 52
tekst ma 4739 znaków

50.

47. Rok 1945 przyniósł wolność czy zniewolenie? Marcin Zaremba

Jeśli alternatywą miałoby być dalsze trwanie niemieckiej okupacji, to nie ma wątpliwości, że wkroczenie Armii Czerwonej przyniosło Polakom wolność. Gdyby o Niemcach zapomnieć, odpowiedź

(nr 10 / 2018-07-11) s. 53
tekst ma 4920 znaków

51.

48. Czy Churchill zamierzał wywołać III wojnę światową, żeby wyzwolić Polskę spod sowieckiej okupacji? Jacek Tebinka

Oskarżanie Winstona Churchilla o wrogość wobec ZSRR i o zamiar rozpętania III wojny z wykorzystaniem odbudowanej niemieckiej armii było motywem często powracającym w propagandzie Moskwy.

(nr 10 / 2018-07-11) s. 54
tekst ma 4848 znaków

52.

49. Czy misja Stanisława Mikołajczyka w Polsce po II wojnie miała szanse powodzenia? Andrzej Paczkowski

Nie miała. Stanisław Mikołajczyk, do listopada 1944 r. premier Rządu RP na Uchodźstwie, nie miał szans zbudowania w kraju demokratycznych rządów z uwagi na układ sił, jaki ukształtował

(nr 10 / 2018-07-11) s. 55
tekst ma 5449 znaków

53.

50. Czy utrata Kresów Wschodnich była niepowetowaną stratą? Włodzimierz Mędrzecki

Ależ nie utraciliśmy Kresów Wschodnich ani nic nie zapowiada, by coś takiego mogło się wydarzyć! Dla znacznej większości Polaków, którzy zwracają swą myśl poza krąg spraw związanych

(nr 10 / 2018-07-11) s. 56
tekst ma 4864 znaków

54.

51. Czy tzw. Ziemie Odzyskane były rzeczywiście odzyskane (czyli kiedyś polskie)? Włodzimierz Mędrzecki

Po pierwsze – zależy, który ich kawałek, po drugie – to nie ma żadnego znaczenia. Gdyby w czasie konferencji pokojowej w Wersalu, pracującej nad ładem europejskim po I wojnie światowej,

(nr 10 / 2018-07-11) s. 57
tekst ma 3690 znaków

55.

52. Czy musiało dojść do wypędzenia Niemców z Polski? Włodzimierz Borodziej

Tak. Cofnijmy się nieco w czasie. Po I wojnie powstały w ramach nowych państw narodowych liczne mniejszości. Szwedzi w Finlandii, Niemcy na Łotwie i w Siedmiogrodzie, Ukraińcy na Rusi

(nr 10 / 2018-07-11) s. 58
tekst ma 5217 znaków

56.

53. Akcja Wisła była koniecznością, zemstą na Ukraińcach czy czystką etniczną? Grzegorz Motyka

Aby utwierdzić powojenne granice, Józef Stalin jeszcze w 1944 r. zadecydował o wysiedleniu Polaków z ZSRR, natomiast Polskę mieli opuścić Ukraińcy, Białorusini i Litwini. Choć w latach

(nr 10 / 2018-07-11) s. 59
tekst ma 4708 znaków

57.

54. Czy powinniśmy się wstydzić tego, że Polacy założyli obozy koncentracyjne dla Niemców po II wojnie? Jerzy Kochanowski

Już w 1944 r. dekrety Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego przewidywały izolację Niemców i volksdeutschów w obozach, początkowo zakładanych np. w kościołach ewangelickich, fabrykach,

(nr 10 / 2018-07-11) s. 60
tekst ma 5304 znaków

58.

55. Homogeniczność narodowo-religijna, jaka stała się udziałem Polski po 1945 r., to dobrodziejstwo czy zagrożenie? Adam Leszczyński

Wskutek polityki dyskryminującej mniejszości narodowe, prowadzonej w II RP i w PRL, Polska stawała się uboższa w każdym wymiarze. Kultura i gospodarka kraju poniosły niepowetowane straty.

(nr 10 / 2018-07-11) s. 61
tekst ma 4325 znaków

59.

56. Czy tzw. żołnierze wyklęci są powodem do dumy? Rafał Wnuk

Figura żołnierzy wyklętych pojawiła się w języku w połowie lat 90. Pojęcie to fałszywie sugeruje, iż antykomunistycznych konspiratorów łączyła jakaś więź organizacyjna lub

(nr 10 / 2018-07-11) s. 62
tekst ma 4964 znaków

60.

57. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – bardziej komunistyczna czy narodowa? Marcin Zaremba

Polscy komuniści stworzyli miks ideologii marksistowskiej z nacjonalizmem. Wiele zapożyczyli z myśli politycznej Narodowej Demokracji Romana Dmowskiego i innych nurtów przedwojennej polskiej

(nr 10 / 2018-07-11) s. 63
tekst ma 5244 znaków