POLITYKA

środa, 19 czerwca 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 18 (18) z dnia 2018-12-12; Pomocnik Historyczny. 8/2018. Polacy i Niemcy. Tysiąc lat sąsiedztwa - lista artykułów

znaleziono 69 artykułów

41.

Obce i nasze: Żydzi AnK

Zarówno w Polsce, jak też w Niemczech nie istnieje jednolita pamięć zbiorowa o Żydach. Ta współczesna została ukształtowana po Holokauście i to on zdominował dyskurs. Zagłada narodu

(nr 18 / 2018-12-12) s. 62
tekst ma 3525 znaków

42.

Paralele: Polskie Kresy/Niemiecki Wschód TT

Dla obu narodów są źródłem mitów i nostalgii. Zawsze były tworami ruchomymi, wymykającymi się regułom geografii, ale mało który konstrukt okazał się tak żywotną, a zarazem

(nr 18 / 2018-12-12) s. 64
tekst ma 5045 znaków

43.

Paralele: KKK/Matka Polka TT

Dokładny czas oraz okoliczności powstania sloganu Kinder–Küche–Kirche (dzieci–kuchnia–kościół) wzbudzają zaciekłe spory wśród niemieckich badaczy. O ile nie ma pewności, czy ów

(nr 18 / 2018-12-12) s. 65
tekst ma 5067 znaków

44.

Dwuznaczne dwudziestolecie Krzysztof Ruchniewicz

W międzywojniu (1918–39) Polska i Niemcy nie zbudowały przyjaznych sąsiedzkich relacji. Zbyt wiele je różniło, a sytuacja polityczna w Europie po I wojnie lokowała oba państwa najczęściej

(nr 18 / 2018-12-12) s. 66-69
tekst ma 18046 znaków

45.

Święte i przeklęte: Góra św. Anny TT

Związane z relikwiami św. Anny XVII-wieczne franciszkańskie sanktuarium było miejscem ożywionego ruchu pielgrzymkowego. Po włączeniu Śląska do Prus w połowie XVIII w. tamtejsze

(nr 18 / 2018-12-12) s. 69
tekst ma 2724 znaków

46.

Bliskie i dalekie: Gdańsk AnK

W historii miasta oraz przyległych ziem można znaleźć mnóstwo zdarzeń diametralnie się różniących w polskiej oraz niemieckiej pamięci zbiorowej. Dla niemieckiej historiografii spory

(nr 18 / 2018-12-12) s. 70
tekst ma 5371 znaków

47.

Kapitał i przemyt Jerzy Kochanowski

Bezkrwawa wojna, która wyszła Polakom na dobre, czyli parę (anty)mitów o polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych w dwudziestoleciu.

(nr 18 / 2018-12-12) s. 71-75
tekst ma 23993 znaków

48.

Duma i wstyd: Na saksy AnK

Od końca XIX w. każdego roku ok. 600 tys. polskich robotników sezonowych z Kongresówki oraz Galicji szukało pracy na terenie Niemiec. „Wędrowni robotnicy kierują się najczęściej do

(nr 18 / 2018-12-12) s. 73
tekst ma 3297 znaków

49.

Rewolucje i utopie: Rosja AnK

Dla Niemców przez kilka stuleci Rosja była bajkową krainą, kojarzącą się z dzikością, którą uosabiała postać Iwana Groźnego. Szczątkowa wiedza i brak zainteresowania powodowały, że

(nr 18 / 2018-12-12) s. 76
tekst ma 5255 znaków

50.

Święte i przeklęte: Francja AnK

Z racji długiej historii wzajemnych kontaktów zarówno w Polsce, jak i w Niemczech powstała bardzo złożona pamięć dotycząca Francji. Jest ona pełna sprzeczności, zwłaszcza obecnie po

(nr 18 / 2018-12-12) s. 77
tekst ma 5229 znaków

51.

Cienie wojny Anna Wolff-Powęska

Druga wojna światowa stanowi najbardziej brzemienną dla wzajemnych relacji Polaków i Niemców cezurę. Pamięć o hekatombie i jej konsekwencjach kształtowała przez dekady kulturę polityczną

(nr 18 / 2018-12-12) s. 78-83
tekst ma 21432 znaków

52.

Duma i wstyd: Bydgoska krwawa niedziela AnK

Po raz pierwszy sformułowania bydgoska krwawa niedziela użyła 8 września 1939 r. gazeta „Deutsche Rundschau”. Czasopismo to ukazywało się w Bydgoszczy, a wspomniany numer wydano, gdy nad

(nr 18 / 2018-12-12) s. 79
tekst ma 2679 znaków

53.

Obce i nasze: Folksdojcz AnK

Wedle pierwotnej definicji Volksdeutschem mógł się nazywać niebędący obywatelem III Rzeszy Niemiec, mieszkający poza terytorium państwa niemieckiego. W Polsce od początku okupacji słowo to

(nr 18 / 2018-12-12) s. 80
tekst ma 2809 znaków

54.

Zwycięstwa i klęski: Ruch oporu Krzedam

W Polsce nie brak opinii, że niemiecka opozycja przeciwko Hitlerowi była rachityczna i dopiero po Stalingradzie podniosła głowę. Są jednak głosy, że – ukształtowani przez nieudane

(nr 18 / 2018-12-12) s. 83
tekst ma 3011 znaków

55.

Wersal–Jałta–Poczdam Włodzimierz Borodziej

Łącznikiem między konferencją pokojową w 1919 r. a drugim i trzecim spotkaniem alianckiej wielkiej trójki pod koniec II wojny światowej było m.in. to, że fundamentalne decyzje w sprawie

(nr 18 / 2018-12-12) s. 84-90
tekst ma 25080 znaków

56.

Duma i wstyd: Łambinowice AnK

Niewielkie miasteczko Łambinowice (niem. Lamsdorf), leżące przy drodze z Opola do Nysy, stało się dla Niemców potwierdzeniem tezy, że w XX w. byli nie tylko sprawcami zbrodni, ale też

(nr 18 / 2018-12-12) s. 86
tekst ma 3414 znaków

57.

Obce i nasze: Ziemie Odzyskane, utracony Heimat AnK

W dyskursie prawno-publicznym pojęcie Ziem Odzyskanych pojawiło się jeszcze przed II wojną światową. W propagandzie niemieckiej używano go, gdy III Rzesza anektowała Sudety, potem Kraj

(nr 18 / 2018-12-12) s. 88
tekst ma 3129 znaków

58.

Zwycięstwa i klęski: Wyścig Pokoju i żelazny trójkąt Krzedam

Kolarski Wyścig Pokoju (od 1948 r. na trasie Warszawa–Praga–Warszawa, od 1952 r. Berlin–Warszawa–Praga, ze startem co roku z kolejnej stolicy) nazywano niekiedy wschodnim Tour de France.

(nr 18 / 2018-12-12) s. 89
tekst ma 3143 znaków

59.

Paralele: List biskupów/Willy Brandt w Warszawie AnK

Pojednanie polsko-niemieckie opiera się na dwóch fundamentalnych gestach: liście polskich biskupów z 1965 r. i przyklęknięciu pięć lat później kanclerza RFN Willy’ego Brandta pod

(nr 18 / 2018-12-12) s. 91
tekst ma 5407 znaków

60.

Cud roku 1989 Gunter Hofmann

Świat nie oczekiwał zapaści ZSRR, wyzwolenia takich krajów jak Polska i zjednoczenia Niemiec. Niemniej wydarzyło się to – i nie spadło z nieba. Kto więc wypracował tamten annus mirabilis

(nr 18 / 2018-12-12) s. 92-96
tekst ma 22042 znaków