POLITYKA

Poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 4 (4) z dnia 2019-04-24; Pomocnik Historyczny. 2/2019. Dzieje wspólnej Europy. Wydanie II uzupełnione - lista artykułów

znaleziono 61 artykułów

41.

Winston Churchill Jędrzej Winiecki

Wystarczyło mu kilkunastominutowe przemówienie wygłoszone 19 września 1946 r. do studentów uniwersytetu w Zurychu (art. s. 86), by to jego uznano za ojca Stanów Zjednoczonych Europy (USE).

(nr 4 / 2019-04-24) s. 89
tekst ma 3296 znaków

42.

Jean Monnet Krzysztof Iszkowski

Przez stulecia filozofowie i politycy tworzyli wielkie wizje zjednoczonej Europy, ale dopiero w XX w. pojawił się człowiek, który wiedział, jak je zrealizować. Szesnastoletni Jean Monnet

(nr 4 / 2019-04-24) s. 91
tekst ma 3227 znaków

43.

Robert Schuman Andrzej Lubowski

Został pierwszym przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Europy, które przez aklamację nadało mu tytuł Ojca Europy. Robert Schuman (1886–1963) urodził się w Luksemburgu. Studiował

(nr 4 / 2019-04-24) s. 93
tekst ma 2806 znaków

44.

Rodzina rzymskich traktatów [opr.] Agnieszka Mazurczyk

Prawne podstawy europejskiej wspólnoty

(nr 4 / 2019-04-24) s. 94-95
tekst ma 9640 znaków

45.

Europejskie instytucje Krzysztof Iszkowski

Schemat ich kompetencji (i zmiany od chwili powstania do dziś).

(nr 4 / 2019-04-24) s. 96-97
tekst ma 10069 znaków

46.

Fale rozszerzania Adam Krzemiński

Historia rozrastania się europejskiej wspólnoty to mieszanka miodu i piołunu.

(nr 4 / 2019-04-24) s. 98-105
tekst ma 19503 znaków

47.

Konrad Adenauer Andrzej Lubowski

W 2003 r., w plebiscycie telewizji publicznej ZDF, widzowie uznali go za Niemca wszech czasów. (Drugie miejsce zajął Marcin Luter, a trzecie Karol Marks). Na większości zdjęć Konrad

(nr 4 / 2019-04-24) s. 101
tekst ma 3227 znaków

48.

Alcide De Gasperi Andrzej Lubowski

Dłużej niż ktokolwiek inny zdołał się utrzymać na fotelu premiera Włoch (1945–53). W 1952 r. otrzymał nagrodę Charlemagne za swe proeuropejskie zaangażowanie – przed Schumanem (art.

(nr 4 / 2019-04-24) s. 102
tekst ma 3115 znaków

49.

Paul-Henri Spaak Jędrzej Winiecki

Gdyby go nie było, nikt by go nie wymyślił, pisał w 1957 r. amerykański magazyn „Life”, nazywając współtwórcę Beneluksu, Rady Europy, EWG, Euratomu i sekretarza generalnego NATO

(nr 4 / 2019-04-24) s. 104
tekst ma 3297 znaków

50.

Altiero Spinelli Jędrzej Winiecki

Realizacja jego planu otworzyła granice Starego Kontynentu, połączyła rynki i doprowadziła do powołania Unii Europejskiej. Altiero Spinelli (1907–86) wychował się w rodzinie o tradycjach

(nr 4 / 2019-04-24) s. 105
tekst ma 3277 znaków

51.

Drugie płuco Maciej Zakrocki

Odzyskanie suwerenności przez państwa Europy Środkowo-Wschodniej postawiło pytanie o warunki i zasady rozszerzenia kontynentalnej wspólnoty.

(nr 4 / 2019-04-24) s. 106
tekst ma 25418 znaków

52.

Ostatnia prosta Maciej Zakrocki

Końcowy etap negocjacji akcesyjnych oraz debata referendalna w sprawie przystąpienia Polski do UE widziane oczami uczestników tych wydarzeń.

(nr 4 / 2019-04-24) s. 111-113
tekst ma 17451 znaków

53.

Jak to działa Agnieszka Mazurczyk, Jędrzej Winiecki

Bieżąca instrukcja obsługi unii, dostępna w jej centrach informacyjnych, liczy ok. 40 stron. Oto skrócona, niekanoniczna wersja.

(nr 4 / 2019-04-24) s. 114-117
tekst ma 22080 znaków

54.

Trójkąt Weimarski Adam Krzemiński

Dzieje Trójkąta Weimarskiego to historia fantomu. Ten nieformalny polsko-niemiecko-francuski układ konsultacyjny pojawia się i znika.

(nr 4 / 2019-04-24) s. 118-119
tekst ma 9992 znaków

55.

Dyskretny urok wspólnego rynku Andrzej Lubowski

Integracja gospodarcza przyniosła europejskiej wspólnocie wiele doniosłych korzyści. Globalny kryzys finansowy ujawnił jednak liczne wady w mechanizmach współpracy.

(nr 4 / 2019-04-24) s. 120-126
tekst ma 28331 znaków

56.

Euro – na dobre i złe Andrzej Lubowski

Euro w założeniu to więcej niż wspólna waluta. To projekt polityczny i ekonomiczny.

(nr 4 / 2019-04-24) s. 127-133
tekst ma 30286 znaków

57.

Jedną nogą w unii Jędrzej Winiecki

Kilka państw Europy korzysta z bliskich związków z UE, choć nie są jej częścią. Łączą je różne obawy przed zjednoczeniem oraz zamożność, która ułatwia im stanie nieco z boku.

(nr 4 / 2019-04-24) s. 134-135
tekst ma 10844 znaków

58.

Triumf i zapaść Maciej Zakrocki

Z początkiem XXI w. poszerzaną unię postanowiono zreformować. Ujawniły się wówczas różne antywspólnotowe egoizmy.

(nr 4 / 2019-04-24) s. 136-140
tekst ma 21420 znaków

59.

Długi cień pesymizmu Krzysztof Iszkowski

Mimo częstych przepowiedni o rozpadzie Unii Europejskiej, nie wydaje się on prawdopodobny. Nawet ci politycy, którzy ją atakują, zbyt dużo korzystają na jej istnieniu. Erozja członkostwa

(nr 4 / 2019-04-24) s. 140-144
tekst ma 20264 znaków

60.

Jeszcze Unia nie zginęła Adam Krzemiński

Najwyższy czas, by liberalna Europa zamiast użalać się nad sobą, zaczęła walczyć o siebie.

(nr 4 / 2019-04-24) s. 145-149
tekst ma 24494 znaków