POLITYKA

środa, 22 maja 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 3 (3) z dnia 2013-04-03; Pomocnik Historyczny. Historia Żydów polskich - lista artykułów

znaleziono 66 artykułów

41.

Żydowski ruch polityczny

Żydowskie organizacje i nurty polityczne powstałe na przełomie XIX i XX w., działające na ziemiach polskich. Agudas Isroel (hebr. Związek Izraela) – międzynarodowa ortodoksyjna partia,

(nr 3 / 2013-04-03) s. 69
tekst ma 3857 znaków

42.

Bomba demograficzna Marcin Wodziński

Ze wszystkich czynników kształtujących nowe warunki życia Żydów na ziemiach polskich w XIX w. to właśnie demografia okazała się zjawiskiem najistotniejszym. Dobrze rozumieli to ówcześni

(nr 3 / 2013-04-03) s. 70-72
tekst ma 7953 znaków

43.

Żydowscy mieszkańcy

[artykuł bez tekstu]

(nr 3 / 2013-04-03) s. 71
tekst ma 20 znaków

44.

Napisane w XIX w.

• „Oni [Żydzi] mają doskonalsze urządzenie familii, przewyższają nas w ustanowieniach władzy ojców, mężów i w urządzeniach małżeństw. Stąd pierwiastki, z których się każdy

(nr 3 / 2013-04-03) s. 72
tekst ma 2070 znaków

45.

Antysemityzm Marcin Wodziński

Karmiąca się lękiem przed przemianami społecznymi epoki przemysłowej nowa antysemicka propaganda okazała się zaskakująco atrakcyjna, a szeregi jej zwolenników – nader liczne.

(nr 3 / 2013-04-03) s. 73-75
tekst ma 10840 znaków

46.

Napisane w XIX/XX w.

• „Zburzenie i zrabowanie sklepów żydowskich w dniach 25, 26 i 27 grudnia, bójki uliczne z izraelitami uzasadniały zupełnie naszą w tej sprawie wątpliwość. Okazało się dowodnie,

(nr 3 / 2013-04-03) s. 75
tekst ma 2672 znaków

47.

Koniec starego świata Marcin Wodziński

Obraz żydowskiego świata końca XIX i początku XX w. radykalnie zmieniły masowa emigracja oraz masowy udział w życiu politycznym i w nowych formach kultury popularnej.

(nr 3 / 2013-04-03) s. 76-77
tekst ma 9365 znaków

48.

Na Wielkiej Wojnie Marcin Wodziński

Choć tragedia Holocaustu przyćmiła wcześniejsze doświadczenia, I wojna światowa zapowiadała niemal wszystkie późniejsze okropności XX stulecia.

(nr 3 / 2013-04-03) s. 78-79
tekst ma 6972 znaków

49.

Napisane w XX w.

• „Nie minęło wiele czasu i prześladowania nabrały charakteru masowego. Aby Żyda aresztować, wysiedlić go czy powiesić nie były już potrzebne żadne specjalne oskarżenia w rodzaju

(nr 3 / 2013-04-03) s. 79
tekst ma 1676 znaków

50.

Nadzieje i rozczarowania Jolanta Żyndul

Zakończenie I wojny światowej i odzyskanie przez Polskę niepodległości przyniosło mieszkającym tu Żydom nie tylko zmianę przynależności państwowej, ale też nadzieje na budowanie nowego

(nr 3 / 2013-04-03) s. 81-86
tekst ma 31937 znaków

51.

Ulica żydowska Jolanta Żyndul

Żydzi II RP nie zamknęli się w getcie, ale też nie rozmyli w polskim społeczeństwie. Mówiąc metaforycznie – mieli swoją ulicę, odrębną, ale będącą częścią miasta. A była to ulica

(nr 3 / 2013-04-03) s. 87-93
tekst ma 24336 znaków

52.

Hebrajski, reaktywacja

Powszechnie za najważniejszego odnowiciela języka hebrajskiego uważany jest Eliezer ben Jehuda (1858–1922). Urodzony na Litwie jako Eliezer Izak Perelman, mając 23 lata postanowił osiedlić

(nr 3 / 2013-04-03) s. 91
tekst ma 3079 znaków

53.

Sportowi Machabeusze

Idea wychowania fizycznego pojawiła się w całej Europie, również wśród żydowskiej społeczności, pod koniec XIX w. Wiązała się z rosnącą popularnością syjonizmu, który kładł

(nr 3 / 2013-04-03) s. 92
tekst ma 2578 znaków

54.

Kręgi kultury Alina Molisak

Fenomenem kultury żydowskiej tworzonej na ziemiach polskich była jej trójjęzyczność (hebrajski, jidysz, polski).

(nr 3 / 2013-04-03) s. 94-99
tekst ma 21890 znaków

55.

Artur Szyk

Artur Szyk (1894–1951) pochodził z zamożnej rodziny łódzkich fabrykantów tekstylnych. Dzięki temu stać go było na studia plastyczne w Krakowie i Paryżu. Życie miał burzliwe

(nr 3 / 2013-04-03) s. 96
tekst ma 1963 znaków

56.

Nie tylko Szpilman

Tango Milonga”, „Jej pierwszy bal”, „Ta ostatnia niedziela” – chyba każdy potrafi zanucić przynajmniej pierwsze takty przedwojennych, ale do dziś znanych i popularnych utworów.

(nr 3 / 2013-04-03) s. 98
tekst ma 3790 znaków

57.

Malarstwo Żydów polskich

Moïse Kisling (1891–1953), syn krakowskiego szewca, niewątpliwie najbardziej znany polski malarz żydowskiego pochodzenia. Studiował w ASP w Krakowie u Józefa Pankiewicza. W 1911 r.

(nr 3 / 2013-04-03) s. 100
tekst ma 3302 znaków

58.

Tumult Jolanta Żyndul

Wraz ze śmiercią Józefa Piłsudskiego ujawniły się silne tendencje antysemickie, które narastały już od początku lat 30., były jednak przez władze tłumione. Zjawisko miało różnorodne

(nr 3 / 2013-04-03) s. 101-104
tekst ma 18316 znaków

59.

U progu wojny Jolanta Żyndul

Żydzi stanęli do obrony Rzeczpospolitej na równi z innymi obywatelami państwa, choć w czasach pokoju wojsko nie traktowało ich równo.

(nr 3 / 2013-04-03) s. 104-105
tekst ma 5033 znaków

60.

Zagłada Andrzej Żbikowski

Naziści radykalizowali środki stosowane przeciw ludności żydowskiej: od dyskryminacji, przez wysiedlenie i konfiskatę, zamknięcie w gettach, głodzenie i ekspolatację, aż po eksterminację.

(nr 3 / 2013-04-03) s. 107-112
tekst ma 26442 znaków