POLITYKA

środa, 22 listopada 2017

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 8 (8) z dnia 2016-09-14; Pomocnik Historyczny. Nr 4. Z Kresów na Kresy - lista artykułów

znaleziono 65 artykułów

41.

Bez zaplecza (AK)

Pomimo rozwiązania Armii Krajowej (19 stycznia 1945 r.) działające nadal w Polsce niepodległościowe podziemie stanowiło pokaźną siłę. Liczbę konspiratorów badacze oceniają na 150–200

(nr 8 / 2016-09-14) s. 100
tekst ma 941 znaków

42.

Pomnikowi przesiedleńcy Joanna Kuciel-Frydryszak

Nikita Chruszczow nie zgodził się na odesłanie pomnika Adama Mickiewicza, uzasadniając, że jest to pisarz, który cieszy się szacunkiem Ukraińców.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 101
tekst ma 4734 znaków

43.

Posługa potrzebna od zaraz Adam Szostkiewicz

Konfesyjna historia Ziem Zachodnich.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 102-103
tekst ma 10068 znaków

44.

Studium przypadku: Ełk Rafał Żytyniec

Wymiana ludności w Prusach Wschodnich.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 104-107
tekst ma 17698 znaków

45.

Studium przypadku: Krzyż Anna Wylegała

Wymiana ludności na pograniczu pomorsko-wielkopolskim.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 108-111
tekst ma 18663 znaków

46.

Studium przypadku: Srebrna Góra Andrzej Krajewski

Wymiana ludności na Śląsku.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 112-114
tekst ma 12591 znaków

47.

Ci wyjechali, ci przyjechali [wybór i opr.] Tadeusz Zawadzki

Fragmenty wspomnień dawnych i nowych mieszkańców Küstrina/Kostrzyna nad Odrą.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 115-118
tekst ma 18892 znaków

48.

Niepewność jutra Marcin Zaremba

Dotarcie na miejsce osiedlenia kończyło exodus, ale nie zamykało historii strachu i poczucia tymczasowości.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 119-122
tekst ma 22250 znaków

49.

Wilno, listopad 1956 r. Jerzy Kochanowski

Co tymczasem działo się na utraconych Kresach Wschodnich? Oto unikatowy dokument z archiwum Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte pod Paryżem.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 123-125
tekst ma 17629 znaków

50.

Egzorcyzmy nad słownikiem Tomasz Targański

Po 1945 r. tysiące miejsc na Ziemiach Zachodnich otrzymało polsko brzmiące nazwy, żeby przesiedlona ludność mogła zacząć oswajać nową przestrzeń.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 127-131
tekst ma 19247 znaków

51.

Nazewnicze reguły (TT)

Oto kilka przykładów związanych z regułami ustalania polskich nazw na Ziemiach Zachodnich: • Nazwa czysto słowiańska: Gdańsk (w obecnym woj. pomorskim). Nazwa pochodzi od

(nr 8 / 2016-09-14) s. 130
tekst ma 3944 znaków

52.

Nadodrzańskie wiano Wojciech Morawski

Potencjał gospodarczy przyłączonych do Polski ziem był bardzo duży mimo wojennych zniszczeń i powojennych demontaży poniemieckich fabryk przez Armię Czerwoną. Był to atut, ale i wyzwanie

(nr 8 / 2016-09-14) s. 133-138
tekst ma 28430 znaków

53.

Narodziny wielkiej miedzi Tomasz Targański

Dolny Śląsk zawsze obfitował w górnicze skarby, ale odkrycie złóż miedzi w 1957 r. odmieniło geografię gospodarczą całych Ziem Zachodnich.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 139-141
tekst ma 14651 znaków

54.

Wystawa Ziem Odzyskanych Mariusz Urbanek

Wielkie propagandowe przedsięwzięcie miało w 1948 r. dowieść, że w trzy lata po wojnie Ziemie Zachodnie stanowią nierozerwalną część Polski.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 142-143
tekst ma 9496 znaków

55.

Daleki wykop Bogusław Kubisz

Wśród przesiedleńców zza Buga znaleźli się działacze, trenerzy i zawodnicy, którzy kontynuowali tradycje kresowego sportu, w tym piłkarstwa.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 144-145
tekst ma 9318 znaków

56.

Meandry rzeki pokoju Krzysztof Ruchniewicz

Utworzenie NRD w 1949 r. dawało okazję do pogrzebania dotychczasowych animozji polsko-niemieckich na gruncie wspólnoty ideologicznej. Grunt okazał się grząski.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 146-149
tekst ma 21670 znaków

57.

Sforsować Odrę Jerzy Kochanowski

Wystarczyła szczelina, by rozpoczął się ruch ludzi, towarów, idei. Tych szczelin na granicy Polski z NRD było wiele.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 150-153
tekst ma 18246 znaków

58.

Piastów dziedzice Mariusz Mazur

Polskę wreszcie dosięgnęła sprawiedliwość dziejowa, a komuniści stawali się wybrańcami historii, którym przypadło w udziale wypełnienie odwiecznej woli ludu pragnącego zjednoczenia

(nr 8 / 2016-09-14) s. 154-161
tekst ma 24179 znaków

59.

Przenosiny prasy (JK-F)

W czasie II wojny prawie wszystkie kresowe tytuły przestały istnieć. Najstarsze polskie czasopismo historyczno-humanistyczne „Kwartalnik Historyczny”, założone we Lwowie w 1887 r., odżyło

(nr 8 / 2016-09-14) s. 155
tekst ma 2282 znaków

60.

Nowe tytuły (JK-F)

Miesiąc po przejęciu Wrocławia przez polską administrację ukazał się tam pierwszy polski tygodnik „Nasz Wrocław” (10–16 czerwca 1945 r.), w nakładzie 3 tys. egzemplarzy, kierowany przez

(nr 8 / 2016-09-14) s. 156
tekst ma 4014 znaków