POLITYKA

Piątek, 19 kwietnia 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 10 (10) z dnia 2018-07-11; Pomocnik Historyczny. 5/2018. 100 pytań na 10 lat historii Polski (1918-2018) - lista artykułów

znaleziono 103 artykułów

61.

58. Czy w PRL komuniści mieli poparcie społeczne? Marcin Zaremba

Oczywistym jest, że polscy komuniści przez cały okres rządów nie działali w próżni społecznej i zawsze jakieś poparcie mieli. Pytanie brzmi: jak wielkie i czemu je zawdzięczali? System

(nr 10 / 2018-07-11) s. 64
tekst ma 4933 znaków

62.

59. Czy można mówić o emancypacji kobiet w PRL? Natalia Jarska

Od 1918 r. kobiety cieszyły się w Polsce prawami wyborczymi, aktywnie działały w polityce i w dziesiątkach organizacji. W II RP znacznie zwiększyły się ich szanse na dobrą edukację

(nr 10 / 2018-07-11) s. 65
tekst ma 4944 znaków

63.

60. Czy reformy nowego ustroju (nacjonalizacja, reforma rolna) były korzystne dla społeczeństwa? Marcin Zaremba

Polscy chłopi długo czekali na reformę rolną. Przeprowadzona jednak z pobudek politycznych, rozwiązując jeden problem, stworzyła następne. Nieudane próby przekształceń struktury wsi

(nr 10 / 2018-07-11) s. 66
tekst ma 5026 znaków

64.

61. Kto odpowiada za pogrom kielecki? Joanna Tokarska-Bakir

Pogrom kielecki to dziesięciogodzinny cykl przemocy antyżydowskiej, rozgrywającej się przy Plantach 7/9 oraz w innych punktach Kielc, a także w pociągach przejeżdżających przez to miasto

(nr 10 / 2018-07-11) s. 67
tekst ma 5348 znaków

65.

62. Czy w okresie stalinowskim dokonał się skok modernizacyjny? Wojciech Morawski

Okres stalinowski przeorał i trwale zmienił polską gospodarkę. Pytanie, czy był to skok modernizacyjny, wymaga bardziej złożonej odpowiedzi. W 1947 r. podczas konferencji partii

(nr 10 / 2018-07-11) s. 68
tekst ma 4920 znaków

66.

63. Czy przynależność do bloku wschodniego miała same minusy? Andrzej Friszke

Projekt przyszłego urządzenia Polski powstał na Kremlu na przełomie 1943 i 1944 r. Rzeczpospolita miała stracić ziemie zajęte przez ZSRR w 1939 r. na wschodzie, a na zachodzie otrzymać

(nr 10 / 2018-07-11) s. 69
tekst ma 4820 znaków

67.

64. Stworzenie nowej inteligencji – udany czy nieudany eksperyment PRL? Błażej Brzostek

Państwa poddane po II wojnie światowej dyktaturze komunistycznej imitowały, zwłaszcza w pierwszej powojennej dekadzie, praktyki stosowane wcześniej w Związku Sowieckim. Należało do nich

(nr 10 / 2018-07-11) s. 70
tekst ma 4407 znaków

68.

65. Czy PRL była państwem totalitarnym? Paweł Machcewicz

Pojęcie totalitaryzmu narodziło się w faszystowskich Włoszech w latach 20. XX w. Benito Mussolini używał go dla podkreślenia ambicji swojego ruchu, by objąć kontrolą całość państwa

(nr 10 / 2018-07-11) s. 71
tekst ma 4856 znaków

69.

66. Czy można oceniać Władysława Gomułkę pozytywnie jako bohatera narodowego 1956 r.? Wiesław Władyka

Tak był przynajmniej, jako bohater, oceniany przez wielu Polaków w 1956 r. Nigdy też żaden inny przywódca rządzący Polską w latach 1945–89 nie był tak silnie aprobowany jak Władysław

(nr 10 / 2018-07-11) s. 72
tekst ma 4980 znaków

70.

67. Czy którykolwiek z rządów komunistycznych realizował polski interes narodowy? Paweł Machcewicz

Z polskim interesem narodowym niewątpliwie było zgodnych wiele zmian wprowadzonych przez Władysława Gomułkę w 1956 r. Wymuszone zostały oddolnym naciskiem i groźbą społecznego wybuchu,

(nr 10 / 2018-07-11) s. 73
tekst ma 4833 znaków

71.

68. Czy kampania antysemicka 1968 r. miała społeczne poparcie? Piotr Osęka

Jedną z ikon Marca ’68 są fotografie oficjalnych wieców – a na nich słynne transparenty „Oczyścić partię z syjonistów”, „Popieramy towarzysza Wiesława” albo „Studenci do

(nr 10 / 2018-07-11) s. 74
tekst ma 4519 znaków

72.

69. Dlaczego Polska wzięła udział w agresji na Czechosłowację w 1968 r.? Jacek Tebinka

Pierwszy sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka był od wiosny 1968 r. jednym z najbardziej aktywnych przywódców państw Układu Warszawskiego przekonujących Moskwę do jak najszybszego

(nr 10 / 2018-07-11) s. 75
tekst ma 4975 znaków

73.

70. Czy posunięcia ekonomiczne Edwarda Gierka były korzystne dla kraju? Wojciech Morawski

W świadomości społecznej funkcjonują dwie legendy gospodarki lat 70.: biała i czarna. Początkowo dominowała legenda czarna, była bowiem bliższa chronologicznie i przykryła tę białą,

(nr 10 / 2018-07-11) s. 76
tekst ma 4702 znaków

74.

71. Czy Edward Gierek przybliżył Polskę do Zachodu? Jerzy Kochanowski

Gdy mówi się o okcydentalizacji PRL, przychodzi na myśl Edward Gierek. Tymczasem swój prozachodni mit zbudował on na fundamentach położonych w czasach Władysława Gomułki, niekojarzonego

(nr 10 / 2018-07-11) s. 77
tekst ma 5356 znaków

75.

72. Społeczeństwo w PRL – nastawione opozycyjnie czy konformistycznie? Marcin Zaremba

Polacy, podobnie jak inne narody, byli (i są) w większości konformistami. W czasie gdy w PRL rządził Władysław Gomułka (1963 r.), w Stanach Zjednoczonych na uniwersytecie w Yale

(nr 10 / 2018-07-11) s. 78
tekst ma 4725 znaków

76.

73. Czy komunizm upadłby później, gdyby nie wybrano Karola Wojtyły na papieża? Marcin Zaremba

Znaczenie wyboru Karola Wojtyły na papieża w październiku 1978 r., a następnie jego pielgrzymka do kraju w czerwcu 1979 r. dla genealogii rewolucji Solidarności i upadku komunizmu wydają

(nr 10 / 2018-07-11) s. 79
tekst ma 5246 znaków

77.

74. Czy Solidarność powinna była przejąć władzę w latach 1980–81 zamiast układać się z rządem? Andrzej Friszke

Solidarność powstała w wyniku wielkiego strajku z sierpnia 1980 r., którego centrum znajdowało się w Gdańsku. Tam protest się zaczął, tam zostało wysuniętych 21 postulatów, w tym

(nr 10 / 2018-07-11) s. 80
tekst ma 4150 znaków

78.

75. Czy stan wojenny był nieunikniony? Andrzej Paczkowski

Tak – stan wojenny, wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., był nieunikniony jako najbardziej skuteczny instrument przywrócenia status quo zburzonego w wyniku strajków z 1980 r.

(nr 10 / 2018-07-11) s. 81
tekst ma 5894 znaków

79.

76. Czy Lech Wałęsa był agentem SB? Andrzej Friszke

Lech Wałęsa został zatrzymany przez SB 19 grudnia 1970 r., gdy trwały wystąpienia robotnicze na Wybrzeżu; milicja strzelała do demonstrantów, padali zabici. Wicedyrektor Stoczni Gdańskiej

(nr 10 / 2018-07-11) s. 82
tekst ma 5296 znaków

80.

77. Ryszard Kukliński – peerelowski Konrad Wallenrod? Andrzej Paczkowski

Jeśli przyjąć, że osobę, która tkwi w jakiejś instytucji czy organizacji i podejmuje decyzję o rozpoczęciu działalności wobec niej destrukcyjnej, można utożsamiać z Mickiewiczowskim

(nr 10 / 2018-07-11) s. 83
tekst ma 5452 znaków