POLITYKA

Wtorek, 25 czerwca 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 3 (3) z dnia 2009-08-12; 1939. Jak rozpętała się II wojna światowa - lista artykułów

znaleziono 45 artykułów

1.

Szanowni Czytelnicy Jerzy Baczyński, Leszek Będkowski

1 września 1939 r., o godz. 4.47 nad ranem, na starym niemieckim pancerniku „Schleswig-Holstein”, zacumowanym przy półwyspie Westerplatte opodal Gdańska, padła komenda: Feuerlaubnis!

(nr 3 / 2009-08-12) s. 3
tekst ma 1786 znaków

2.

Od wojny do wojny [oprac.] Iwona Kochanowska

1919 28 czerwca – podpisanie w Wersalu traktatu pokojowego z Niemcami i powołanie Ligi Narodów. 10 września – traktat pokojowy w Saint-Germain-en-Laye pomiędzy Austrią a państwami

(nr 3 / 2009-08-12) s. 4-7
tekst ma 17873 znaków

3.

Nie taki Wersal Andrzej Garlicki

Można śmiało postawić tezę, że najgłębszą przyczyną wybuchu drugiej wojny światowej była źle zakończona pierwsza wojna światowa.

(nr 3 / 2009-08-12) s. 8-12
tekst ma 18344 znaków

4.

Iluzje dyplomacji Andrzej Garlicki

Architekci powersalskiej Europy szybko zdali sobie sprawę z ułomności porządku przyjętego na kontynencie po Wielkiej Wojnie. Leczyli jednak objawy, nie przyczyny.

(nr 3 / 2009-08-12) s. 13-16
tekst ma 19223 znaków

5.

Plany Dawesa i Younga (A.G.)

Polityka Gustava Stresemanna cieszyła się poparciem Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. 9 kwietnia 1924 r. amerykański finansista, polityk i generał Charles G. Dawes przedstawił plan

(nr 3 / 2009-08-12) s. 15
tekst ma 1859 znaków

6.

Jak upadały demokracje Jerzy Holzer

Kolejną głęboką przyczyną wojny było słabe zakorzenienie demokracji w państwach nowej Europy.

(nr 3 / 2009-08-12) s. 17-22
tekst ma 24122 znaków

7.

Hitler idzie na wojnę Stanisław Żerko

Na ułomnościach porządku wersalskiego, przy nieskutecznym sprzeciwie słabo zakorzenionych demokracji, budowali swoje programy dyktatorzy. Najgroźniejszym był Adolf Hitler.

(nr 3 / 2009-08-12) s. 23-27
tekst ma 25155 znaków

8.

Stalin nie potrzebuje pokoju Sławomir Dębski

Aby zrozumieć politykę zagraniczną bolszewickiej Rosji, należy sobie uświadomić, iż było to drugie po Niemczech mocarstwo rewizjonistyczne w Europie.

(nr 3 / 2009-08-12) s. 28-31
tekst ma 21236 znaków

9.

Po śmierci Marszałka Andrzej Garlicki

Jakim krajem w przededniu wojny była Polska? Na ile była lub mogła być przygotowana do militarnego zwarcia?

(nr 3 / 2009-08-12) s. 32-36
tekst ma 19634 znaków

10.

Odrodzona Rzeczpospolita (MJ)

Granice II RP, poza łukiem Karpat, nie były oparte na przeszkodach naturalnych. Najdłuższą linię graniczną Polska miała z Niemcami (1912 km, w tym 607 km z Prusami Wschodnimi); ze

(nr 3 / 2009-08-12) s. 34
tekst ma 1747 znaków

11.

Sojusznicy i wrogowie Andrzej Garlicki

Jak polska dyplomacja próbowała chronić niepodległość kraju.

(nr 3 / 2009-08-12) s. 37-41
tekst ma 24512 znaków

12.

Legion czechosłowacki (T. Z.)

Po 15 marca 1939 r. – faktycznym rozbiorze Czechosłowacji – liczni Czesi i Słowacy, żołnierze armii republiki – udali się na emigrację. Największa grupa – ok. 4 tys. – trafiła do

(nr 3 / 2009-08-12) s. 38
tekst ma 2472 znaków

13.

Sojusze Polski (AG)

W momencie wybuchu wojny Polska miała zawarte następujące sojusze: 1) Z Francją, zawarty 19 lutego 1921 r., który składał się z układu politycznego i tajnej konwencji wojskowej.

(nr 3 / 2009-08-12) s. 41
tekst ma 2028 znaków

14.

Potencjał Odrodzonej Marek Jabłonowski

Jakim krajem pod względem gospodarczym była Polska w przededniu wojny?

(nr 3 / 2009-08-12) s. 42-45
tekst ma 19638 znaków

15.

Zbrojne państwo Marek Jabłonowski

Jaką politykę gospodarczą prowadziła II RP w drugiej połowie lat 30., gdy potęgowało się widmo wojny?

(nr 3 / 2009-08-12) s. 46-50
tekst ma 22687 znaków

16.

Monopole państwowe (I. K.)

Młode państwo polskie ratowało swoje finanse ustanawiając kilka monopoli na produkcję bądź sprzedaż określonych towarów. Pierwszym był powołany w 1919 r. monopol w eksploatacji gazu

(nr 3 / 2009-08-12) s. 48
tekst ma 1189 znaków

17.

Piękna Helena i Lux-Torpeda (T. Z.)

Wiele kolei europejskich używało lokomotyw w otulinach aerodynamicznych, mających zwiększyć prędkość. Próby z takimi parowozami podjęły również PKP. W Chrzanowie w 1937 r. zbudowano

(nr 3 / 2009-08-12) s. 50
tekst ma 1408 znaków

18.

Jak żyli Polacy? Jerzy Kochanowski

Niemała część społeczeństwa mogła optymistycznie patrzeć w przyszłość.

(nr 3 / 2009-08-12) s. 51-57
tekst ma 22352 znaków

19.

Polska na celowniku Stanisław Żerko

Od października 1938 r. konflikt zbrojny w Europie stał się praktycznie nieuchronny; wszystko ku niemu prowadziło.

(nr 3 / 2009-08-12) s. 58-64
tekst ma 27692 znaków

20.

Wolne Miasto Gdańsk (LB)

Gdańsk był miastem polskim, hanzeatyckim, od XIX w. we władaniu Prus. Na mocy traktatu wersalskiego 15 listopada 1920 r. powstało Wolne Miasto Gdańsk, twór o cechach państwa, podległy Lidze

(nr 3 / 2009-08-12) s. 62
tekst ma 1072 znaków