POLITYKA

Wtorek, 25 czerwca 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 7 (9) z dnia 2017-06-27; Pomocnik Historyczny. 3/2017. Dzieje Indii - lista artykułów

znaleziono 77 artykułów

1.

Indyjska różnorodność Jerzy Baczyński, Leszek Będkowski

Zwykło się porównywać Indie z Chinami, oba te kraje – każdy zamieszkany przez ponad miliard ludzi – rywalizują zresztą ze sobą na wielu płaszczyznach. Swego czasu pewną popularność

(nr 9 / 2017-06-27) s. 3
tekst ma 2813 znaków

2.
3.

Autorzy

Adam Burakowski – dr hab., prof. Instytutu Studiów Politycznych PAN, politolog i historyk. Autor wielu publikacji na tematy indyjskie. Od 2006 r. pracownik Polskiego Radia. Marcin Ciemniewski

(nr 9 / 2017-06-27) s. 5
tekst ma 5061 znaków

4.

Nazwy i ich zapis

Uwagi dr hab. Agnieszki Kuczkiewicz-Fraś z UJ, konsultantki tego wydania „Pomocnika Historycznego”:

(nr 9 / 2017-06-27) s. 7
tekst ma 3313 znaków

5.

Prolog: Planeta Babel Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś

Specyfikę cywilizacji indyjskiego subkontynentu uwypuklają wielojęzykowość i wieloetniczność. Przyrastały od zamierzchłej przeszłości i dziś tworzą problemy.

(nr 9 / 2017-06-27) s. 8-14
tekst ma 24285 znaków

6.

Sanskryt (MK)

Sanskryt (od sanskrita – zestawiony, uporządkowany) jest starożytnym językiem wed (najstarszych tekstów tradycji hinduskiej), przyniesionym, w formie mówionej, na tereny indyjskiego

(nr 9 / 2017-06-27) s. 10
tekst ma 1568 znaków

7.

Dwa korzenie Cezary Galewicz

Spór o źródła indyjskiej cywilizacji toczy się między zwolennikami tropów aryjskich i drawidyjskich. Sytuację skomplikowało odkrycie tzw. cywilizacji doliny Indusu.

(nr 9 / 2017-06-27) s. 15-19
tekst ma 17898 znaków

8.

Tajemnica ludu Brahui Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś

Pośród surowych wzgórz Baluczystanu, na płaskowyżu Kalat, niedaleko granicy pakistańsko-afgańskiej żyje lud nomadów zwany Brahui lub Brohi, nad którego pochodzeniem badacze głowią się od

(nr 9 / 2017-06-27) s. 17
tekst ma 3180 znaków

9.

Tajemnicze pismo znad Indusu Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś

Cywilizacja doliny Indusu rozkwitała przez pół tysiąclecia, ok. 2600–1900 p.n.e. Później dość gwałtownie zniknęła z kart dziejów i pozostała w ukryciu przez cztery milenia, aż do

(nr 9 / 2017-06-27) s. 18
tekst ma 4349 znaków

10.

W nurcie Gangesu Cezary Galewicz

Choć kolebkę indyjskiej cywilizacji wielu umieszcza w dolinie Indusu, to Ganges jest ikoną, główną rzeką w historii i kulturze Indii.

(nr 9 / 2017-06-27) s. 20-21
tekst ma 8381 znaków

11.

Złoty wiek Renata Czekalska

Kamieniami milowymi dziejów starożytnych Indii są epoki panowania rodzimych dynastii Maurjów i Guptów oraz króla Harszy.

(nr 9 / 2017-06-27) s. 22-29
tekst ma 23914 znaków

12.

Indogrecy Renata Czekalska

Początki greckiej obecności na subkontynencie indyjskim historycy datują na czasy panowania Cyrusa Wielkiego (558–530 p.n.e.), którego potężne perskie imperium sięgało od Grecji po rzekę

(nr 9 / 2017-06-27) s. 24-25
tekst ma 4180 znaków

13.

Kautilja. Cynizm władzy. Krzysztof Mroziewicz

Jeśli podręczniki rządzenia sprzed „Księcia” Machiavellego policzymy na palcach jednej ręki, to z palcem wskazującym kojarzyć się winna „Arthaśastra”. Autor jako prekursor eksponuje

(nr 9 / 2017-06-27) s. 27
tekst ma 3438 znaków

14.

Dobry władca Aśoka Renata Czekalska

Aśoka był ostatnim wielkim władcą z dynastii Maurjów (panował ok. 265–238 p.n.e.; inne datowanie: ok. 273–232 p.n.e.). Po krwawym zwycięstwie nad księstwem Kalinga (obecnie tereny stanu

(nr 9 / 2017-06-27) s. 28
tekst ma 3784 znaków

15.

Hinduizm: religia–matka Halina Marlewicz

To nie tylko najstarsza, ale jedna z największych żywych tradycji religijnych i kulturowych na świecie. Temu konglomeratowi konfesyjno-społecznych nurtów próbuje się współcześnie nadać

(nr 9 / 2017-06-27) s. 30-36
tekst ma 33575 znaków

16.

Trimurti: Brahma – Wisznu – Śiwa (HM)

Trimurti (dosł. o trzech postaciach) to koncepcja wyłoniona w pierwszych wiekach naszej ery, najpełniej rozwinięta w puranach. Jest to idea ukazania najwyższego boga w trzech

(nr 9 / 2017-06-27) s. 33
tekst ma 1708 znaków

17.

Wielka Bogini Kamila Junik-Łuniewska

Kult bogini matki stanowi najistotniejszy składnik ludowych wierzeń w Indiach.

(nr 9 / 2017-06-27) s. 37
tekst ma 4914 znaków

18.

Dziesięć wcieleń boga Wisznu Halina Marlewicz

Wisznu jest jedynym z hinduskiej trójcy bogów Brahma-Wisznu-Śiwa, który pojawia się na ziemi pod postacią awatarów, zstąpień.

(nr 9 / 2017-06-27) s. 38-39
tekst ma 10933 znaków

19.

Dźinizm: wielkie śluby ascetów Halina Marlewicz

W przeciwieństwie do buddyzmu dźinizm przez wiele stuleci nie wykroczył poza granice Indii, zachowując pierwotny charakter do naszych czasów.

(nr 9 / 2017-06-27) s. 40-44
tekst ma 22525 znaków

20.

Buddyzm: spokój w obliczu cierpienia Krzysztof Jakubczak

Rodzimy, silnie zaznaczający swą obecność na subkontynencie w starożytności, buddyzm zniknął z niego praktycznie w średniowieczu. Dziś jest w Indiach mikroskopijną mniejszością, a

(nr 9 / 2017-06-27) s. 45-50
tekst ma 27931 znaków