POLITYKA

Wtorek, 25 czerwca 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 9 (11) z dnia 2017-09-13; Pomocnik Historyczny. 4/2017. Marcin Luter i reformacja. 500 lat protestantyzmu - lista artykułów

znaleziono 57 artykułów

1.

Niezwykłe skutki pewnej dysputy Jerzy Baczyński, Leszek Będkowski

Marcin Luter, augustiański zakonnik, doktor teologii, pragnął uzdrowić łaciński Kościół. Miał zresztą w tym zamiarze wielu poprzedników. On zrazu – a było to 500 lat temu –

(nr 11 / 2017-09-13) s. 3
tekst ma 2914 znaków

2.

Autorzy

Łukasz Barański – dr teologii ewangelickiej, historyk, pracownik Wydawnictwa Augustana, autor artykułów dotyczących historii i myśli reformacji XVI w. Kazimierz Bem – dr prawa Vrije

(nr 11 / 2017-09-13) s. 5
tekst ma 2362 znaków

3.

Prolog. Żywot Marcina Lutra Aleksandra Porada

Chciał być gorliwym zakonnikiem, a przewrócił porządek łacińskiego chrześcijaństwa. Nie pragnął obalania ziemskiego ładu, ale przyczynił się i do tego.

(nr 11 / 2017-09-13) s. 6-11
tekst ma 22365 znaków

4.

Korzenie Adam Krzemiński

Reformacja nie spadła z nieba w przededniu Wszystkich Świętych 1517 r., gdy pewien augustiański zakonnik wykładający teologię na prowincjonalnym uniwersytecie w Wittenberdze ogłosił tezy do

(nr 11 / 2017-09-13) s. 12-16
tekst ma 25587 znaków

5.

Filip Melanchton Tomasz Targański

Najbliższy współpracownik Marcina Lutra był nazywany nauczycielem Niemiec.

(nr 11 / 2017-09-13) s. 17
tekst ma 5293 znaków

6.

Zwiastuny Adam Szostkiewicz

Stulecie poprzedzające wystąpienie Marcina Lutra pełne było wydarzeń i idei zapowiadających odnowicielski kryzys w zachodnim chrześcijaństwie.

(nr 11 / 2017-09-13) s. 18-21
tekst ma 19998 znaków

7.

95 tez

Amore et studio elucidande veritatis: hec subscripta disputabuntur Wittenbrge. Presidente Reverendo Patre Martino Lutther Eremitano Augustiniano Artium et Sacrae Theologie Magistro: eiusdemque iibidem

(nr 11 / 2017-09-13) s. 22-24
tekst ma 16449 znaków

8.

Dzieje dysputy Maciej Ptaszyński

Sprawa Lutra była dla Rzymu zawsze przede wszystkim kwestią polityki, a w znacznie mniejszym stopniu problemem teologicznym.

(nr 11 / 2017-09-13) s. 24-29
tekst ma 19288 znaków

9.

Symbole reformacji Tomasz Targański

W 1530 r., kiedy Filip Melanchton (art. s. 17) występował na sejmie Rzeszy w Augsburgu, Marcin Luter, jako banita, nie mógł opuszczać terytorium elektora Saksonii. Przebywał wówczas na zamku

(nr 11 / 2017-09-13) s. 27
tekst ma 2071 znaków

10.

Konfesje Tomasz Targański

W 1530 r. na sejmie Rzeszy w Augsburgu książęta opowiadający się za reformacją przedłożyli cesarzowi oraz zgromadzonym stanom dokument (spisany ręką Filipa Melanchtona, art. s. 17),

(nr 11 / 2017-09-13) s. 29
tekst ma 1567 znaków

11.

Fryderyk Mądry Aleksandra Porada

Marcin Luter nie podzielił losu Jana Husa m.in. dzięki ochronie, jaką otoczył go jego książę, elektor saski.

(nr 11 / 2017-09-13) s. 30
tekst ma 5065 znaków

12.

Filip Heski Aleksandra Porada

Na ciężką próbę autorytet Lutra wystawił landgraf Hesji, jeden z przywódców militarnego sojuszu protestanckich władców.

(nr 11 / 2017-09-13) s. 31
tekst ma 5442 znaków

13.

Bunt chłopów Łukasz Barański

Rosnące niezadowolenie społeczne i rozwijająca się reformacja stanowiły zarzewie wydarzeń rewolucyjnych. Te z kolei skłoniły Lutra do zmiany koncepcji budowy organizacji kościelnej.

(nr 11 / 2017-09-13) s. 32-33
tekst ma 8775 znaków

14.

Religijne wojny i pokoje Maciej Ptaszyński

Gdy podziały konfesyjne stały się także politycznymi, wybuch wojen był tylko kwestią czasu. Starcia rozgorzały w Rzeszy, a następnie ogarnęły całą Europę.

(nr 11 / 2017-09-13) s. 34-38
tekst ma 22028 znaków

15.

Ogólnoeuropejska, trzydziestoletnia Tomasz Targański

Krwawy, militarny konflikt religijny stał się potężnym katalizatorem zmian w dyplomacji, wojskowości i administracji.

(nr 11 / 2017-09-13) s. 39
tekst ma 4811 znaków

16.

Słowa, obrazy, dźwięki Grażyna Jurkowlaniec

Reformacji towarzyszyła rewolucja medialna. Czcionka, drzeworyt, nuta miały budować poczucie odrębności i wspólnoty oraz wzmacniać efekt rozprawy z przeciwnikiem.

(nr 11 / 2017-09-13) s. 40-47
tekst ma 28188 znaków

17.

Alegoria prawa i łaski Grażyna Jurkowlaniec

Obrazowe streszczenie luterańskiej doktryny zbawienia?

(nr 11 / 2017-09-13) s. 48
tekst ma 4655 znaków

18.

Lucas Cranach Starszy Aleksandra Porada

Malarz książąt, świętych, nagich gracji – i reformacji.

(nr 11 / 2017-09-13) s. 49
tekst ma 5498 znaków

19.

Marcin i Katarzyna Jaśmina Korczak-Siedlecka, Maciej Ptaszyński

Postać Katarzyny von Bora, zakonnicy, żony Marcina Lutra, zakonnika, jest symbolem zmian, jakie kobietom przyniosła reformacja.

(nr 11 / 2017-09-13) s. 50-55
tekst ma 29040 znaków

20.

Polski dwór reformowany Janusz T. Maciuszko

Polska reformacja nie ma żadnego prostego odpowiednika w XVI-wiecznej Europie. Pomagała ukształtować ustrój I Rzeczpospolitej, ale zagościła wśród części mieszczan i szlachty raptem na dwa

(nr 11 / 2017-09-13) s. 56-61
tekst ma 28223 znaków