POLITYKA

środa, 19 czerwca 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 11 (13) z dnia 2017-10-18; Pomocnik Historyczny. 5/2017. Biografie. Jagiellonowie - lista artykułów

znaleziono 40 artykułów

1.

Złoto i popiół Leszek Będkowski, Jolanta Zarembina

Wydanie sprawiedliwego sądu o Jagiellonach zalicza się chyba do zadań niewykonalnych – stwierdził Paweł Jasienica, historyk i pisarz (zm. 1970 r.), autor klasycznych już pozycji „Polska

(nr 13 / 2017-10-18) s. 3
tekst ma 3121 znaków

2.

Kalendarium jagiellońskie [opr.] Katarzyna Gołąbek

1352 (lub 1362) Na świat przychodzi Jagiełło (lit. Jogajla), syn Olgierda Giedyminowicza, po śmierci ojca wielki książę litewski. 1385 W Krewie zostaje zawarta unia między Królestwem

(nr 13 / 2017-10-18) s. 6-7
tekst ma 9667 znaków

3.

„Król jest cesarzem w swoim królestwie” Piotr Węcowski

Europa czasów Jagiellonów: podbój świata i zmiany na kontynencie.

(nr 13 / 2017-10-18) s. 10-17
tekst ma 24966 znaków

4.

„O wiele droższe są nam zbawienie i pokój Rzeczypospolitej” Anna Brzezińska

Jagiellonowie jako władcy kompromisu i tolerancji.

(nr 13 / 2017-10-18) s. 18-27
tekst ma 43184 znaków

5.

Giedyminowicze (JS)

Rządzili Wielkim Księstwem Litewskim od końca XIII w. do drugiej połowy XVI w. Pierwszym przedstawicielem rodu, któremu udało się zjednoczyć rozdrobnione wcześniej ziemie litewskie, był

(nr 13 / 2017-10-18) s. 21
tekst ma 2150 znaków

6.

Jeśli nie Jagiełło, to kto? (JZ)

W cale nie było oczywiste, że wielki książę litewski zostanie królem Polski. O koronę ubiegali się inni pretendenci, a Jagielle pomogło wiele przypadków. Gdyby Katarzyna nie zmarła,

(nr 13 / 2017-10-18) s. 24
tekst ma 3235 znaków

7.

Poczet Jagiellonów Anna Brzezińska

Sylwetki członków dynastii panujących w państwie polsko-litewskim, Czechach i na Węgrzech.

(nr 13 / 2017-10-18) s. 28-37
tekst ma 43196 znaków

8.

Symbole władzy Jagiellonów Piotr Węcowski, [wsp.] Andrzej Krajewski

Herb Królestwa Polskiego: Orzeł Biały. Orzeł już w starożytności był postrzegany jako król ptaków. W średniowieczu często używano go w herbach państwowych. Także w Polsce pojawił się

(nr 13 / 2017-10-18) s. 37-39
tekst ma 8653 znaków

9.

„Korona nie umiera” Piotr Węcowski

Symboliczne znaczenie dworskich ceremonii.

(nr 13 / 2017-10-18) s. 40-43
tekst ma 11058 znaków

10.

„Niech Maryję wielbi dusza” Anna Brzezińska

Pobożność nie tylko od święta.

(nr 13 / 2017-10-18) s. 44-49
tekst ma 14635 znaków

11.

Święci w rodzinie (AB)

Jadwiga Andegawenka (1373–99). Zapisała się w polskiej tradycji jako świątobliwa pani, która proroczo przepowiedziała krzyżakom klęskę pod Grunwaldem, litowała się nad ubogimi i przed

(nr 13 / 2017-10-18) s. 47
tekst ma 4154 znaków

12.

Flirt z reformacją (AB)

Początki reformacji przypadają w państwie Jagiellonów na czasy panowania Zygmunta I Starego, który opowiedział się po stronie rzymskiej ortodoksji (art. s. 100), zaś postępy ewangelickiej

(nr 13 / 2017-10-18) s. 48
tekst ma 4232 znaków

13.

Wychowanie królewiątek Anna Brzezińska

Czego uczono przyszłych władców.

(nr 13 / 2017-10-18) s. 50-51
tekst ma 8624 znaków

14.

„Kosztowności, że większych w całej Europie nie ma” Marek Krajewski

Jagiellonowie imponowali zdolnościami gromadzenia i pomnażania bogactwa rodziny.

(nr 13 / 2017-10-18) s. 52-56
tekst ma 13101 znaków

15.

Królewszczyzny, spadek po Piastach (AK)

Dobra ziemskie (lasy, pola, wsie, miasta, żupy solne) należące w średniowieczu bezpośrednio do króla nazywano królewszczyznami. Dochody z nich szły na utrzymanie rodziny panującej i dworu.

(nr 13 / 2017-10-18) s. 54
tekst ma 3950 znaków

16.

Sumy neapolitańskie Andrzej Krajewski

Co nam Habsburg zabrał.

(nr 13 / 2017-10-18) s. 57
tekst ma 4743 znaków

17.

„A gdy go doctorowie uleczyć nie mogli” Jerzy Besala

Podagra, syfilis, alkoholizm i inne choroby dynastii.

(nr 13 / 2017-10-18) s. 58-61
tekst ma 13387 znaków

18.

„To jest rzecz niesłuszna i być nie może!” Bożena Czwojdrak

Skandale w rodzinie.

(nr 13 / 2017-10-18) s. 62-65
tekst ma 14555 znaków

19.

„Sprzymierzamy i na wieki przywiązujemy” Radosław Lolo

Unie Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim gwarantowały potęgę dynastii Jagiellonów i wyznaczały kierunki jej politycznej aktywności.

(nr 13 / 2017-10-18) s. 66-73
tekst ma 25079 znaków

20.

„Sejmik staje się warownią życia szlachty” Andrzej Krajewski

Jak naród szlachecki wykuwał się w opozycji do rządzących.

(nr 13 / 2017-10-18) s. 74-77
tekst ma 14087 znaków