POLITYKA

Czwartek, 22 sierpnia 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 18 (18) z dnia 2018-12-12; Pomocnik Historyczny. 8/2018. Polacy i Niemcy. Tysiąc lat sąsiedztwa - lista artykułów

znaleziono 69 artykułów

1.

Ku pamięci Jerzy Baczyński, Adam Krzemiński, Leszek Będkowski

Niemcy byli, są i będą najważniejszymi sąsiadami Polski na Zachodzie. Panuje jednak przekonanie o tysiącletniej wrogości w relacjach polsko-niemieckich. W Polsce opowiadano je jako jedno

(nr 18 / 2018-12-12) s. 3
tekst ma 3868 znaków

2.

Autorzy

Włodzimierz Borodziej – prof. dr hab., pracownik Zakładu Historii XX w. Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w historii najnowszej. Hans-Jürgen Bömelburg – profesor historii

(nr 18 / 2018-12-12) s. 5
tekst ma 3864 znaków

3.

Prolog: Bracia syjamscy Adam Krzemiński

Polacy i Niemcy są ze sobą powiązani tak splątanymi nićmi, że ich narodowe mity kolportowane w kulturze masowej stanowią obieg niemal wspólny, choć na ogół jest to wypierane ze

(nr 18 / 2018-12-12) s. 6-9
tekst ma 14570 znaków

4.

Święte i przeklęte: Św. Jadwiga Śląska Tomasz Targański

W średniowieczu św. Jadwiga (1178–1243, żona Henryka Brodatego) była uważana przede wszystkim za opiekunkę Śląska, ale jej kult szybko rozprzestrzenił się poza granicę tej dzielnicy.

(nr 18 / 2018-12-12) s. 9
tekst ma 2621 znaków

5.

Zamiast kalendarium Adam Krzemiński

Zanim przyjrzymy się dokładniej najbardziej sugestywnym mitom oraz przedstawimy najistotniejsze dla Polaków i Niemców miejsca pamięci – zobrazujmy historię równoległą Polski i Niemiec,

(nr 18 / 2018-12-12) s. 10-16
tekst ma 26878 znaków

6.

Święte i przeklęte: Rzym TT

Związana z chrześcijaństwem tradycja europejska traktowała Rzym jako źródło i centrum swojego universum. Zarówno niemieccy cesarze, jak i królowie Polski od zarania spoglądali więc nań

(nr 18 / 2018-12-12) s. 11
tekst ma 2504 znaków

7.

Święte i przeklęte: Orzeł TT

W czasach Polski Piastów biały orzeł, zanim został symbolem państwa, był znakiem osobistym członków dynastii. W Rzeszy z kolei miał on bezpośredni związek z godnością cesarską (bywał

(nr 18 / 2018-12-12) s. 12
tekst ma 2873 znaków

8.

Rewolucje i utopie: Zjazd gnieźnieński Andrzej Krajewski

Kultywowana wśród Polaków i Niemców pamięć o przybyciu do Gniezna w roku 1000 Ottona III może stanowić wzorcowy przykład zupełnie odmiennego postrzegania tego samego zdarzenia.

(nr 18 / 2018-12-12) s. 15
tekst ma 3077 znaków

9.

Paralele: Wisła/Ren TT

Przez wieki obie rzeki były ważnym punktem odniesienia, gospodarczym kręgosłupem, fundamentem kształtowania narodowej świadomości Polaków oraz Niemców. Obie zostały spersonifikowane,

(nr 18 / 2018-12-12) s. 17
tekst ma 4998 znaków

10.

Stare baśnie Agnieszka Krzemińska

Wielka Germania kontra Wielka Słowiańszczyzna to spór, który toczył się przez dwa wieki. Dziś nauka rozstrzyga go bez satysfakcji dla żadnej ze stron. Ale trudno pożegnać się ze stojącym u

(nr 18 / 2018-12-12) s. 18-22
tekst ma 21486 znaków

11.

Obce i nasze: Wanda AnK

Mit o królowej Wandzie przez stulecia funkcjonował na marginesie społecznej pamięci, stanowiąc wdzięczną legendę przede wszystkim dla kronikarzy oraz poetów. Znamienne, że w Polsce do

(nr 18 / 2018-12-12) s. 21
tekst ma 3166 znaków

12.

Paralele: Las Teutoburski/Cedynia TT

Rozegrana w 9 r. n.e. w Lesie Teutoburskim bitwa, w której książę Cherusków Arminiusz pokonał legiony Publiusza Kwinktyliusza Warrusa, nie pociągnęła za sobą wycofania Rzymian

(nr 18 / 2018-12-12) s. 23
tekst ma 5111 znaków

13.

Paralele: Bonifacy/Wojciech AnK

Choć w Kościele katolickim liczba świętych jest ogromna, jednak wśród nich zdarzają się postacie szczególne: opiekunowie całych nacji. W przypadku Niemiec jest to pochodzący z Anglii

(nr 18 / 2018-12-12) s. 24
tekst ma 5364 znaków

14.

Kierunek Wschód, kierunek Zachód Marek Zybura

Czy za stosunkowo późno ukutym pojęciem Drang nach Osten krył się podbój Wschodu, czy raczej rozszerzanie cywilizacji zachodniego świata?

(nr 18 / 2018-12-12) s. 25-31
tekst ma 28658 znaków

15.

Bliskie i dalekie: Hanza TT

Nawet dziś trudno o jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czym była średniowieczna Hanza? Federacją północnoeuropejskich kupców, związkiem miast basenu Morza Bałtyckiego, a może wspólnotą

(nr 18 / 2018-12-12) s. 27
tekst ma 3892 znaków

16.

Duma i wstyd: Krzyżacy AnK

Zagarnięcie Pomorza Gdańskiego i innych ziem polskich przez Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie spowodowało, iż stosunek Polaków do niego był nacechowany

(nr 18 / 2018-12-12) s. 28
tekst ma 3120 znaków

17.

Obce i nasze: Kaszubi AnK

Za czasów Rzeczpospolitej szlacheckiej stereotypowy Kaszub cieszył się opinią ograniczonego gbura. Wspominając o nich w „Dworzaninie polskim” Łukasz Górnicki podkreślał, iż wszyscy się

(nr 18 / 2018-12-12) s. 30
tekst ma 3345 znaków

18.

Bliskie i dalekie: Sasi TT

Polska i Saksonia nie odkryły swojego istnienia w 1697 r., wraz z elekcją na króla Rzeczpospolitej elektora saskiego Fryderyka Augusta, władającego nad Wisłą jako August II Mocny.

(nr 18 / 2018-12-12) s. 31
tekst ma 3106 znaków

19.

Bliskie i dalekie: Śląsk i Wrocław TT

Śląsk jako terytorium pograniczne, często zmieniające przynależność państwową, którego ludność kształtowała się w wyniku licznych migracji, od dawna stanowił wyzwanie zarówno dla

(nr 18 / 2018-12-12) s. 32
tekst ma 4530 znaków

20.

Bliskie i dalekie: Warmia i Mazury/Ostpreussen TT

Epoka nowożytna, a w szczególności XIX w., stworzyła solidne fundamenty dla ukształtowania się tożsamości wschodniopruskiej. I wojna światowa, bitwa pod Tannenbergiem oraz późniejsza

(nr 18 / 2018-12-12) s. 33
tekst ma 5043 znaków