POLITYKA

środa, 17 lipca 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 2 (2) z dnia 2019-03-13; Pomocnik Historyczny. 1/2019. Dzieje Bizancjum. Zaginione cesarstwo - lista artykułów

znaleziono 58 artykułów

1.

Bizancjum zza fasady Jerzy Baczyński, Leszek Będkowski

Na początku 2019 r. powstał nowy Kościół prawosławny – autokefaliczna (niezależna) Cerkiew ukraińska. Odkładając na bok kontekst politycznej wrogości na linii Moskwa–Kijów, zauważmy,

(nr 2 / 2019-03-13) s. 3
tekst ma 3251 znaków

2.

Autorzy

Bartosz Awianowicz – dr hab., prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, badacz retoryki antycznej i jej recepcji w Bizancjum oraz wczesnej nowożytności, prezes Toruńskiego Oddziału

(nr 2 / 2019-03-13) s. 6-7
tekst ma 8271 znaków

3.

Prolog Zapomniana cywilizacja Andrzej Kompa, Kirił Marinow

Istnieje nazwa – Bizancjum – której sami zainteresowani nie znali i nie używali. Zagubiła się jej treść – bogate dzieje późnoantycznego wschodniego cesarstwa rzymskiego, które

(nr 2 / 2019-03-13) s. 8-11
tekst ma 15163 znaków

4.

Pierwsza chrześcijańska monarchia Europy Andrzej Kompa, Mirosław J. Leszka

Istnieje nazwa – Bizancjum – której sami zainteresowani nie znali i nie używali. Zagubiła się jej treść – bogate dzieje późnoantycznego wschodniego cesarstwa rzymskiego, które

(nr 2 / 2019-03-13) s. 12-17
tekst ma 26645 znaków

5.

Państwo bazyleusów Mirosław J. Leszka

Na czele państwa stał cesarz, od VII w. tytułujący się bazyleusem; jego władza była absolutna, choć nie despotyczna. Władców – zgodnie z rzymską tradycją – wybierano, ale praktycznie

(nr 2 / 2019-03-13) s. 18-21
tekst ma 16272 znaków

6.

Dwór i symbole Zofia A. Brzozowska, Mirosław J. Leszka

Bizantyńczycy funkcjonowali w świecie różnego rodzaju ceremonii i rytuałów.

(nr 2 / 2019-03-13) s. 22-23
tekst ma 10224 znaków

7.

Wszyscy ludzie cesarza Jacek Bonarek, Paweł Filipczak

W potocznym rozumieniu bizantynizm kojarzy się głównie z systemem zarządzania państwem i sposobem sprawowania władzy. Anachronizmem byłaby jednak ocena bizantyńskiej administracji według

(nr 2 / 2019-03-13) s. 24-27
tekst ma 16180 znaków

8.

Solidy, follisy, miseczki Bartosz Awianowicz

Bizantyńskie mennictwo aż do XI w. było solidnie oparte na monecie złotej i brązowej.

(nr 2 / 2019-03-13) s. 28
tekst ma 5663 znaków

9.

Wyprawy posłów greckich Jan Prostko-Prostyński

Sekretarz cesarski Jan Kinnamos (XII w.) na długo przed Machiavellim stwierdzał, że ponieważ liczne i zróżnicowane środki prowadzą do celu – jest obojętne, które z nich zostaną w

(nr 2 / 2019-03-13) s. 29-31
tekst ma 13903 znaków

10.

Cesarz wśród patriarchów Kazimierz Ilski

Bizancjum było teokracją, monarcha skupiał w swym ręku władzę polityczną i religijną. Rzutowało to na relacje państwo–Kościół.

(nr 2 / 2019-03-13) s. 32-35
tekst ma 16063 znaków

11.

Wielka piątka Andrzej Kompa

Jak organizowało się chrześcijaństwo.

(nr 2 / 2019-03-13) s. 36
tekst ma 5729 znaków

12.

Religijna mozaika Sławomir Bralewski

Choć bizantyńscy władcy wkładali wiele wysiłku w ujednolicenie wyznaniowe państwa, pod względem religijnym cesarstwo pozostawało różnorodne, także w obrębie dominującego

(nr 2 / 2019-03-13) s. 37-39
tekst ma 14032 znaków

13.

Święci i mnisi Robert Wiśniewski, Jan Mikołaj Wolski

W obrębie religijności bizantyńskiej rozkwitły monastycyzm, kult świętych, ich podobizn (ikon) oraz ich żywoty.

(nr 2 / 2019-03-13) s. 40-43
tekst ma 16188 znaków

14.

Społeczna drabina Stanisław Turlej

Jakie były główne wyznaczniki stosunków społecznych w długich dziejach bizantyńskiego społeczeństwa?

(nr 2 / 2019-03-13) s. 44-47
tekst ma 18434 znaków

15.

Miasto miast Mirosław J. Leszka

Konstantynopol, dla obywateli cesarstwa po prostu Polis – Miasto, przez wieki był centrum chrześcijańskiego świata.

(nr 2 / 2019-03-13) s. 48-55
tekst ma 23028 znaków

16.

Topografia Miasta (MJL)

Konstantyn Wielki, powiększając miasto Bizancjum, był zmuszony do wykorzystania istniejącego w nim układu ulic i placów. Zachowano dwa główne place – Strategion i Tetrastoon. Ten ostatni

(nr 2 / 2019-03-13) s. 49
tekst ma 2750 znaków

17.

Chrześcijańskie świątynie (MJL)

Jednym z najważniejszych składników konstantynopolitańskiego krajobrazu były nader liczne chrześcijańskie świątynie z tej rangi obiektami, co kościoły: Świętego Pokoju Bożego

(nr 2 / 2019-03-13) s. 53
tekst ma 1181 znaków

18.

Niezwykłe mury (KM)

Cesarz Teodozjusz II (408–450) musiał być zadowolony, gdy Antemiusz, jego zaufany dygnitarz, oprowadzał go po dopiero co zakończonej inwestycji – nowym systemie fortyfikacji chroniącym Miasto

(nr 2 / 2019-03-13) s. 55
tekst ma 3051 znaków

19.

Cesarski uniwersytet na Kapitolu Andrzej Kompa

Klasyczna opowieść o początkach uniwersytetu w Europie zaczyna się niemal zawsze od Bolonii i Paryża, od XII w. W schemacie tym nie ma najczęściej Konstantynopola. Czy słusznie?

(nr 2 / 2019-03-13) s. 56-57
tekst ma 10515 znaków

20.

Pod znakami orłów i krzyża Łukasz Różycki

Armia bizantyńska swój rodowód wywodziła bezpośrednio z wojskowości rzymskiej. Machina wojenna przechodziła kolejne szczeble ewolucji od legionów do średniowiecznej armii, ponosząc dotkliwe

(nr 2 / 2019-03-13) s. 58-61
tekst ma 11585 znaków