POLITYKA

środa, 17 lipca 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 4 (4) z dnia 2019-04-24; Pomocnik Historyczny. 2/2019. Dzieje wspólnej Europy. Wydanie II uzupełnione - lista artykułów

znaleziono 61 artykułów

1.

Porwana Europa Jerzy Baczyński, Leszek Będkowski

W maju 2019 r. przypada 15. rocznica przyjęcia Polski (i dziewięciu innych krajów Europy Wschodniej, Środkowej i Południowej) do Unii Europejskiej. Także w maju odbędą się kolejne wybory

(nr 4 / 2019-04-24) s. 3
tekst ma 2883 znaków

2.

Autorzy

Zbigniew Dalewski – prof. dr hab., pracuje w Instytucie Historii PAN, specjalizuje się w badaniach nad kulturą polityczną, symboliką i rytuałami władzy w epoce średniowiecza. Hieronim

(nr 4 / 2019-04-24) s. 4
tekst ma 2153 znaków

3.

Podręczne kalendarium Unii Europejskiej [opr.] Jolanta Zarembina

1946 • 5 marca Przemówienie Winstona Churchilla w Fulton w USA, pada w nim słynne określenie „żelazna kurtyna”, obrazujące powojenny podział Europy i świata. • 19 września

(nr 4 / 2019-04-24) s. 5-7
tekst ma 17393 znaków

4.

Prolog: Europa po przejściach Adam Krzemiński

To z poczucia słabości, a nie mocy, kilka państw zachodniej Europy spróbowało połączyć swe siły; zdewastowany podczas II wojny światowej kontynent, przepołowiony żelazną kurtyną, dusił

(nr 4 / 2019-04-24) s. 8-13
tekst ma 22764 znaków

5.

Skąd się wzięli Europejczycy Agnieszka Krzemińska

Europę dzielą granice naturalne, kulturowe, polityczne, ale niemal cały kontynent ma wspólne korzenie językowe.

(nr 4 / 2019-04-24) s. 14-17
tekst ma 17879 znaków

6.

Między republiką a cesarstwem Adam Krzemiński

Europejskiej cywilizacji, tkwiącej korzeniami w starożytnych kulturach Grecji i Rzymu, od zarania towarzyszy napięcie między republikańską a imperialną formą organizacji życia, między

(nr 4 / 2019-04-24) s. 18-27
tekst ma 29135 znaków

7.

Wielka grecka kolonizacja Agnieszka Krzemińska

Ani górzysty i suchy Półwysep Bałkański, ani Peloponez nie były specjalnie urodzajne, więc gdy tylko wszystkie nadające się do życia ziemie zostały zagospodarowane, w XV w. p.n.e.

(nr 4 / 2019-04-24) s. 19
tekst ma 3883 znaków

8.

Platon Bartosz Nowacki

Był jednym z największych filozofów starożytności, do jego koncepcji organizacji i ustroju państwa odwoływano się głównie w średniowieczu. Od niego można zaczynać galerię Ojców

(nr 4 / 2019-04-24) s. 20
tekst ma 3271 znaków

9.

Republika po rzymsku Agnieszka Krzemińska

Od wygnania ostatniego króla z dynastii Tarkwiniuszów w 509 r. p.n.e. Rzym przez niemal pięć wieków był republiką, w której władzę ustawodawczą i sądowniczą sprawował lud za

(nr 4 / 2019-04-24) s. 21
tekst ma 4767 znaków

10.

Cyceron Bartosz Nowacki

To najsłynniejszy rzymski mówca, wybitny pisarz, prawnik, polityk, wielki obrońca i teoretyk republiki. Republikę uznawał za jedyną formę państwa, w jakiej warto żyć. Dzięki jego dziełom

(nr 4 / 2019-04-24) s. 22
tekst ma 3347 znaków

11.

Gajusz Juliusz Cezar Bartosz Nowacki

Od ostatniego członu jego nazwiska ukuto termin na określenie monarchy, któremu przypisywano rangę i honor wyższe od króla oraz nazwę nadkrólestwa, z którym wiązano pewne koncepcje

(nr 4 / 2019-04-24) s. 23
tekst ma 3354 znaków

12.

Cesarstwo po rzymsku Agnieszka Krzemińska

Po pokonaniu Antoniusza w bitwie pod Akcjum w 31 r. p.n.e. Oktawian stał się jedynym władcą państwa rzymskiego. Przy zachowaniu pozorów kontynuacji republiki (art. s. 21) wprowadził rodzaj

(nr 4 / 2019-04-24) s. 24-25
tekst ma 4157 znaków

13.

Marek Aureliusz Bartosz Nowacki

Jego panowanie jest uznawane za ostatni okres złotej epoki rzymskiego cesarstwa. W czasach nowożytnych cieszył się sławą władcy idealnego, chwalił go m.in. Niccolo Machiavelli. W oświeceniu

(nr 4 / 2019-04-24) s. 27
tekst ma 3160 znaków

14.

Karolińska monarchia założycielska Zbigniew Dalewski

W otoczeniu Karola Wielkiego zrodziła się wizja połączenia elementów chrześcijańskich, rzymskich i frankijskich. Pozwalało to spoić w jedną całość różne wątki tradycji licznych

(nr 4 / 2019-04-24) s. 28-33
tekst ma 20273 znaków

15.

Świat islamu Tomasz Targański

Od swojego zarania islam był ściśle związany z mieszkańcami Półwyspu Arabskiego, ale jego doktryna ma charakter uniwersalny. Kalifowie – następcy proroka Mahometa – dowiedli tego,

(nr 4 / 2019-04-24) s. 31
tekst ma 2233 znaków

16.

Karol Wielki Tomasz Targański

Historycy są zgodni, że wyróżniał się posturą. Wykonane w 2010 r. badanie rentgenowskie jego szkieletu wykazało, że liczył 184 cm wzrostu – dla współczesnych był więc prawdziwym

(nr 4 / 2019-04-24) s. 33
tekst ma 3174 znaków

17.

Chrześcijańskie spoiwo Adam Szostkiewicz

Przez wieki Europę spajało chrześcijaństwo. Jednak w naszych czasach nie ma już zasobów i środków, by pełnić taką rolę, a powrót do średniowiecznej christianitas jest raczej

(nr 4 / 2019-04-24) s. 34-40
tekst ma 24859 znaków

18.

Grzegorz VII Adam Szostkiewicz

Jest symbolem prymatu papiestwa nad cesarstwem, jego imieniem nazwano też głęboką reformę Kościoła. Kardynała Hildebranda (1020–85) wybrał na papieża lud rzymski w 1073 r., skandując

(nr 4 / 2019-04-24) s. 36
tekst ma 2949 znaków

19.

Paweł Włodkowic Adam Szostkiewicz

Odegrał ważną rolę w terytorialno-politycznym konflikcie między państwem polskim a Zakonem Krzyżackim, a jego wywód w tej sprawie pozwala widzieć w nim prekursora tolerancji religijnej,

(nr 4 / 2019-04-24) s. 37
tekst ma 2058 znaków

20.

Jan Hus Jolanta Zarembina

Był zwolennikiem gruntownych zmian w Kościele katolickim dotkniętym wielką schizmą zachodnią (przełom XIV/XV w., pontyfikaty dwóch, a nawet trzech papieży jednocześnie). Jego idee

(nr 4 / 2019-04-24) s. 39
tekst ma 2882 znaków