POLITYKA

Czwartek, 18 lipca 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 10 (10) z dnia 2019-07-03; Pomocnik Historyczny. 5/2019. Rzeczpospolita Obojga Narodów. Wydanie II - lista artykułów

znaleziono 51 artykułów

1.

O Potędze i upadku I  Rzeczpospolitej Jerzy Baczyński, Leszek Będkowski

450 lat temu, w 1569 r., aktem unii lubelskiej powołano do życia Rzeczpospolitą Obojga Narodów, państwo tworzone przez Koronę Polską i Wielkie Księstwo Litewskie złączone osobą króla i

(nr 10 / 2019-07-03) s. 3
tekst ma 2257 znaków

2.

Autorzy

Jolanta Choińska-Mika, dr hab., prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Historyczny, autorka książki „Między społeczeństwem szlacheckim a władzą”. Krzysztof Mikulski, prof. dr hab.,

(nr 10 / 2019-07-03) s. 4
tekst ma 2208 znaków

3.

Kalendarium wydarzeń ważnych dla dziejów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, jej sąsiadów i ówczesnej Europy [oprac.] Tadeusz Zawadzki

1374 17 IX Przywilej koszycki dla szlachty. 1430 25 IV Przywilej jedlneński, powtórzony w Krakowie 9 I 1433 r. 1493 18 I Pierwszy dwuizbowy sejm walny w Piotrkowie. 1506 30 V Sejm

(nr 10 / 2019-07-03) s. 5-9
tekst ma 43064 znaków

4.

Kręgi cywilizacji po Europie się rozchodzące Henryk Samsonowicz

Ranga średniowiecznej Polski rosła wraz ze znaczeniem tzw. Młodszej Europy. Ale potęgę Rzeczpospolitej można uznać za zagadkę dziejową.

(nr 10 / 2019-07-03) s. 10-11
tekst ma 7315 znaków

5.

Orzeł z Pogonią albo o narodzinach potęgi Dariusz Milewski

Jak doszło do powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów, unii realnej Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

(nr 10 / 2019-07-03) s. 12-15
tekst ma 24454 znaków

6.

Rzeczpospolita: Pierwsza/Obojga/Wielu Narodów? Dariusz Milewski

Spotkać się możemy z różnymi terminami określającymi państwo polsko-litewskie. Będą to I Rzeczpospolita, Rzeczpospolita Obojga Narodów, Rzeczpospolita Wielu Narodów. Nie są one

(nr 10 / 2019-07-03) s. 14
tekst ma 2437 znaków

7.

Sejm lubelski czyli przysięga we łzach radości i smutku Radosław Lolo

„Jedna spolna Rzeczypospolita, która się ze dwu państw i narodów w jeden lud zniosła” – głosił akt unii w Lublinie. Obrady uchwalającego ją sejmu to była polityczna partia szachów.

(nr 10 / 2019-07-03) s. 16-18
tekst ma 12509 znaków

8.

O szlachcie, jej herbach i tytułach słów kilka

O strukturze społecznej Rzeczpospolitej piszemy w innym miejscu (art. s. 42), ale już teraz podajmy, choćby encyklopedyczną, definicję szlachty, która jest w jakimś sensie głównym

(nr 10 / 2019-07-03) s. 17-18
tekst ma 10758 znaków

9.

Rzeczpospolita obywatelska albo nowe spojrzenie na jej ustrój Jolanta Choińska-Mika

W kanonie edukacyjnym polskiej szlachty było czytanie pism Arystotelesa. Nic zatem dziwnego, że unia otrzymała wychwalany przez wielkiego Greka model ustroju monarchii mieszanej, harmonijnie

(nr 10 / 2019-07-03) s. 20-25
tekst ma 28193 znaków

10.

Ramy unii Radosław Lolo

Akt unii lubelskiej wprowadzał nową nazwę wspólnego państwa: Rzeczpospolita. Tworzące go organizmy zachowały przy tym własne nazwy: Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie.

(nr 10 / 2019-07-03) s. 22
tekst ma 1392 znaków

11.

Słowniczek ustrojowy Jolanta Choińska-Mika

Elekcja viritim – inaczej powszechna; wybór króla, w którym mógł uczestniczyć każdy szlachcic, przybywszy na sejm elekcyjny. Fakcja – stronnictwo magnackie, koteria. Konfederacja –

(nr 10 / 2019-07-03) s. 24
tekst ma 2308 znaków

12.

Poczet królów Rzeczpospolitej Obojga Narodów Sławomir Leśniewski

Zygmunt August (1520–1572), wielki książę litewski od 1543 r., król Polski od 1548 r., władca Rzeczpospolitej Obojga Narodów od 1569 r. Ostatni z Jagiellonów. Zmarł bezpotomnie.

(nr 10 / 2019-07-03) s. 26
tekst ma 6013 znaków

13.

Królowe i najważniejsze faworyty Sławomir Leśniewski

Barbara Radziwiłłówna (1520–1551), królowa od 1550 r. Druga żona Zygmunta Augusta, córka hetmana wielkiego litewskiego Jerzego Radziwiłła. Jej ślub z królem wywołał powszechne

(nr 10 / 2019-07-03) s. 27
tekst ma 5906 znaków

14.

Państwo od kuchni albo o funkcjonowaniu administracji terenowej i sądownictwa Krzysztof Wiśniewski

Dość skomplikowany system administracyjny Rzeczpospolitej kształtował się przez stulecia i odzwierciedlał granice i struktury dawnych dzielnic książęcych i przyłączanych do państwa

(nr 10 / 2019-07-03) s. 28-32
tekst ma 25972 znaków

15.

Jak imć pan Dzierżysław posłował czyli o ustroju Rzeczpospolitej w praktyce Radosław Lolo

Dzierżysław, Dziersław Andrzej Sługocki jest postacią historyczną i szczegóły z jego życia są prawdziwe. Powędrujemy z nim na sejmik i sejm, by choć trochę lepiej zrozumieć demokrację

(nr 10 / 2019-07-03) s. 33-39
tekst ma 34307 znaków

16.

Na drogach, a raczej bezdrożach Iwona Kochanowska

Napoleon Bonaparte po wkroczeniu na ziemie polskie zauważył sarkastycznie, że poznał tu piąty żywioł – błoto. Skoro na początku XIX w. zasłużyliśmy na takie miano, łatwo wyobrazić

(nr 10 / 2019-07-03) s. 35
tekst ma 2928 znaków

17.

Karczmy, gospody, oberże, gościńce, zajazdy Iwona Kochanowska

Były nieodłącznym elementem przestrzeni publicznej. Miejscowym zapewniały dostęp do trunków, a podróżnym (rzadziej) posiłki, nocleg i obrok dla koni. I tu – jak w przypadku dróg –

(nr 10 / 2019-07-03) s. 36
tekst ma 2038 znaków

18.

Opis ważniejszych urzędów i godności cywilnych Sławomir Leśniewski

Urzędy senatorskie Prymas – (arcybiskup gnieźnieński) stał na szczycie hierarchii państwowej. Od 1572 r. prymas, jako przewodniczący senatu, uzyskał stanowisko interrexa, głowy państwa

(nr 10 / 2019-07-03) s. 40-41
tekst ma 13303 znaków

19.

Pan, pleban, kmieć i rajca albo cztery stany Rzeczpospolitej Henryk Samsonowicz

Rzeczpospolitą, rozległą na ponad 800 tys. km kw., zamieszkiwało w jej rozkwicie ok. 10 mln osób. Formalnie rzecz biorąc, każda z nich należała do jednego z czterech stanów: szlachty,

(nr 10 / 2019-07-03) s. 42-46
tekst ma 20185 znaków

20.

Rody magnackie Sławomir Leśniewski

Rzeczywista władza nad Rzeczpospolitą z czasem przeszła w ręce wielkich rodów magnackich dysponujących ogromnymi majątkami, własnymi oddziałami wojska, a dzięki szlacheckiej klienteli,

(nr 10 / 2019-07-03) s. 43
tekst ma 4282 znaków