POLITYKA

Poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 13 (13) z dnia 2019-08-07; Pomocnik Historyczny. 7/2019. Dzieje Śląska czyli historia na pograniczu - lista artykułów

znaleziono 37 artykułów

1.

Zrozumieć Śląsk Jerzy Baczyński, Leszek Będkowski

Nie ma lepszej okazji, by przekonać się, do jakich spustoszeń w wiedzy o przeszłości (co rzutuje na rozumienie teraźniejszości) prowadzi toporna polityka historyczna lub niechlujna edukacja.

(nr 13 / 2019-08-07) s. 3
tekst ma 3070 znaków

2.

Autorzy

Autorzy Aleksandra Dziadul – historyk, tłumaczka. Bogusław Gediga – emerytowany prof. dr hab. Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, zajmuje się pradziejami Europy, główny krąg

(nr 13 / 2019-08-07) s. 4-5
tekst ma 3293 znaków

3.

Prolog. Powstańcza wojna Ryszard Kaczmarek

Powstania śląskie były w istocie trzyletnim krwawym konfliktem polsko-niemieckim. Dyskusja na ich temat trwała już w trakcie walk; w II RP była podłożem politycznych sporów między sanacją i

(nr 13 / 2019-08-07) s. 7-12
tekst ma 27349 znaków

4.

W dorzeczu Odry Tomasz Targański

Geograficzne i historyczne granice

(nr 13 / 2019-08-07) s. 14-15
tekst ma 8239 znaków

5.

Pradzieje Bogusław Gediga

Co dzięki badaniom, przede wszystkim archeologicznym, wiemy o społeczeństwach zamieszkujących ziemie dzisiejszej Polski w odległej przeszłości.

(nr 13 / 2019-08-07) s. 16-19
tekst ma 18663 znaków

6.

Znikający punkt Tomasz Targański

W X w. na Śląsku zaczęły krzyżować się interesy Czech, Polski i cesarstwa; region pełnił rolę bufora i wymykał się władzy ościennych potęg.

(nr 13 / 2019-08-07) s. 20-23
tekst ma 18628 znaków

7.

Śląska dzielnica Piastów Tomasz Targański

W dobie piastowskiego rozbicia dzielnicowego zaczął kształtować się unikatowy dla Śląska charakter, a jego historia podążać innym niż reszta ziem polskich torem.

(nr 13 / 2019-08-07) s. 24-29
tekst ma 28012 znaków

8.

W orbicie Pragi Wojciech Mrozowicz

W dobie hegemonii Królestwa Czech na Śląsku tworzyła się nowa, scentralizowana struktura administracyjna wcześniej silnie rozczłonkowanego regionu.

(nr 13 / 2019-08-07) s. 30-35
tekst ma 24750 znaków

9.

Wojny husyckie Wojciech Mrozowicz

Czeski konflikt związany z ruchem husyckim objął również ziemie śląskie.

(nr 13 / 2019-08-07) s. 36
tekst ma 5465 znaków

10.

Śląski gotyk Maja Mozga-Górecka

Sześć najciekawszych obiektów architektonicznych tego stylu (wybór autorski).

(nr 13 / 2019-08-07) s. 37-39
tekst ma 11762 znaków

11.

Kraina polichromii Agnieszka Krzemińska

Gotyckie i renesansowe malarstwo ścienne na Dolnym Śląsku.

(nr 13 / 2019-08-07) s. 40-41
tekst ma 8370 znaków

12.

Pod berłem Habsburgów Tomasz Targański

Śląską tożsamość uformowała konfrontacja z imperialną polityką Habsburgów.

(nr 13 / 2019-08-07) s. 42-47
tekst ma 24023 znaków

13.

Wyznaniowa mozaika Tomasz Targański

Krajobraz religijny Śląska od początku charakteryzował się dużą dynamiką.

(nr 13 / 2019-08-07) s. 48-49
tekst ma 10649 znaków

14.

Niepamiętani potomkowie Piasta Tomasz Targański

Śląsk okazał się ostatnią ojczyzną wielkiej niegdyś dynastii.

(nr 13 / 2019-08-07) s. 50-53
tekst ma 16140 znaków

15.

Odkrywanie regionu Tomasz Targański

Opisy i mapy Śląska: od Thietmara i Długosza po nowożytne pomiary terenowe.

(nr 13 / 2019-08-07) s. 54-55
tekst ma 10462 znaków

16.

Śląski barok Maja Mozga-Górecka

Sześć najciekawszych obiektów architektonicznych tego stylu (wybór autorski).

(nr 13 / 2019-08-07) s. 56-58
tekst ma 11620 znaków

17.

W państwie Fryderyków Jakub Grudniewski

Po podbiciu przez Prusy Śląsk stał się jedną z prowincji scentralizowanego państwa Hohenzollernów. Jego najbogatszym regionem.

(nr 13 / 2019-08-07) s. 59-63
tekst ma 22849 znaków

18.

Mit niemieckiego Śląska Dariusz Nawrot

Jednym z fundamentów legendy niemieckiego Śląska stały się opowieści o patriotyzmie Ślązaków w dobie wojen napoleońskich.

(nr 13 / 2019-08-07) s. 64-65
tekst ma 9410 znaków

19.

Szachownica miast Bartosz Nowacki

Cechą szczególną śląskiej cywilizacji był dynamiczny rozwój miast, który od pewnego momentu został sprzężony – obok handlu – z eksploatacją złóż, rozwojem manufaktur i początkami

(nr 13 / 2019-08-07) s. 66-70
tekst ma 18992 znaków

20.

Wrocław w pięciu smakach Agnieszka Krzemińska

Jak zwracają uwagę Norman Davies i Roger Moorhouse w książce „Mikrokosmos”, kwestia kilkakrotnie modyfikowanej nazwy Wrocławia w ciągu jego ponadtysiącletniej historii jest symboliczna.

(nr 13 / 2019-08-07) s. 72-73
tekst ma 10385 znaków