POLITYKA

środa, 19 czerwca 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 4 (4) z dnia 2005-08-08; Rewolucja Solidarności. Polska od Sierpnia 1980 do Grudnia 1981 - lista artykułów

znaleziono 59 artykułów

1.

Drodzy czytelnicy

Publikację tę adresujemy przede wszystkim do tych, którzy 25 lat temu uczestniczyli w wielkim ruchu Solidarności. Było nas podobno 10 mln, choć nie wszyscy mieli jakieś związkowe

(nr 4 / 2005-08-08) s. 3
tekst ma 3481 znaków

2.

21 postulatów

21 postulatów postawionych władzom PRL przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r., a następnie spisanych na drewnianych tablicach. Od nich zaczęła się najnowsza historia Polski. (pisownia oryginalna)

(nr 4 / 2005-08-08) s. 4
tekst ma 10635 znaków

3.

Notatki z Wybrzeża

Obraz tamtych dni... Jak najkrócej opowiedzieć, czym były tamte dni, jak oddać ich smak, barwę, zanim zanurzymy się w twardych faktach? Przypomnijmy sobie tekst-manifest napisany przez Ryszarda Kapuścińskiego, opublikowany na pierwszej stronie warszawskiego tygodnika „Kultura” na początku września 1980 r. Ten artykuł sam stał się legendą.

(nr 4 / 2005-08-08) s. 7
tekst ma 9056 znaków

4.

Geneza rewolucji Solidarności

Dziś, po aksamitnych i pomarańczowych przełomach, traktowanie Solidarności jako jednej z pokojowych rewolucji nie budzi większych sporów. Jednak bez odtworzenia jej genezy wydaje się niemożliwe zrozumienie, czym były Sierpień i Solidarność. I dlaczego się zdarzyły.

(nr 4 / 2005-08-08) s. 10
tekst ma 16374 znaków

5.

Opozycja w PRL

Historię opozycji w PRL przedstawia Jacek Kuroń. Opowiedział ją Jackowi Żakowskiemu w książce „PRL dla początkujących”. (Konsultantem historycznym wydawnictwa był prof. Andrzej Friszke, autor klasycznej już pracy „Opozycja polityczna w PRL 1945–1980”). Wybraliśmy fragmenty, zachowując typologię oryginału.

(nr 4 / 2005-08-08) s. 13
tekst ma 20533 znaków

6.

Rozpoznanie bojem

Aby rozprawić się z opozycją (głównie z KOR), władza wybrała „kierunek na nękanie”. Zamiast procesów: najścia, pobicia, zastraszanie, zohydzanie w środkach przekazu.

(nr 4 / 2005-08-08) s. 17
tekst ma 5773 znaków

7.

Przed Sierpniem był Lipiec

Lipcowe strajki ogarnęły w 1980 r. ogółem 177 zakładów pracy z 81 tys. strajkujących w całym kraju. Okazały się wstępem dla Sierpnia, chociaż nie wyszły poza postulaty ekonomiczne i nie stworzyły strajkowej struktury ponadzakładowej.

(nr 4 / 2005-08-08) s. 18
tekst ma 11190 znaków

8.

Dlaczego Wybrzeże

Historycy i uczestnicy protestów 1980 r. są zgodni: doświadczenie 1970 r. było jednym z głównych powodów wybuchu dziesięć lat później strajku w Stoczni Gdańskiej. Więcej: miało też wpływ na to, jak przebiegał. I że skończył się zwycięstwem.

(nr 4 / 2005-08-08) s. 21
tekst ma 15437 znaków

9.

Mała poligrafia

Najprostszą metodą powielania tekstów było przepisywanie ręczne, czasem przez kalkę. Bardziej zaawansowaną metodą było pisanie na maszynie przez kalkę na tzw. przebitce. Jednorazowo można

(nr 4 / 2005-08-08) s. 23
tekst ma 1842 znaków

10.

Co się zdarzyło w Stoczni?

Ten strajk obrósł legendą. Jest wielkim mitem polskiej historii. Nadal jednak wiele okoliczności tamtych zdarzeń pozostaje niejasnych. Odtwórzmy przebieg strajku dzień po dniu.

(nr 4 / 2005-08-08) s. 24
tekst ma 32412 znaków

11.

Długopis Wałęsy

Miał 40 cm. Był z plastiku, z kolorową fotografią Jana Pawła II w środku i metalowym łańcuszkiem na końcu. Kiedy 31 sierpnia 1980 r. Lech Wałęsa podpisał nim tekst z takim trudem

(nr 4 / 2005-08-08) s. 28
tekst ma 1459 znaków

12.

Porozumienie

Porozumienie ma postać protokołu zaczynającego się od słów: „Komisja Rządowa i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy po rozważeniu 21 żądań załóg Wybrzeża doszły do następujących

(nr 4 / 2005-08-08) s. 29
tekst ma 611 znaków

13.

Bezcenny lider

Trwa spór, czy Lech Wałęsa z góry przewidywany był na przywódcę strajku w Stoczni Gdańskiej. Ale z paru powodów był dla opozycji idealnym kandydatem.

(nr 4 / 2005-08-08) s. 30
tekst ma 5298 znaków

14.

Ludzie Sierpnia

Sztandar niósł wtedy oczywiście Lech Wałęsa. O nim napisano wiele. Lecz przecież sierpniowego strajku nie byłoby – a w każdym razie potoczyłby się pewnie zupełnie inaczej – gdyby w stoczni nie pojawiło się również kilka innych osób.

(nr 4 / 2005-08-08) s. 31
tekst ma 12038 znaków

15.

Punkty prymasa

Kazanie prymasa Stefana Wyszyńskiego, wygłoszone 26 sierpnia na Jasnej Górze, media reżimowe ocenzurowały, wybierając z niego, co im było wygodne. Nie zmienia to faktu, że już ta homilia wskazywała, iż Kościół przygotowywał się raczej do roli mediatora niż strony w nieuchronnym konflikcie władzy ze społeczeństwem.

(nr 4 / 2005-08-08) s. 34
tekst ma 8903 znaków

16.

Krótki wykład z geopolityki

Samo słowo „geopolityka” miało wówczas ciężar przywołania do porządku. Oznaczało, że należy w polityce liczyć się z położeniem geograficznym, czyli nie fantazjować. A położenie

(nr 4 / 2005-08-08) s. 34
tekst ma 1834 znaków

17.

Solidarność. Narodziny

Powstanie niezależnych od władzy związków zawodowych z początku nie było tak oczywiste, jak nam się dziś wydaje. Stąd wziął się tzw. kryzys rejestracyjny. Władze PRL, po początkowych ustępstwach, chciały sobie Solidarność podporządkować lub ją rozbić i zantagonizować.

(nr 4 / 2005-08-08) s. 37
tekst ma 7831 znaków

18.

Solidarność. Charakter

Po sierpniu 1980 r. doszło do zderzenia się podstawowych zasad systemu komunistycznego z Solidarnością, której charakter był w oczywisty sposób sprzeczny z tym systemem. Wynikają z tego trudności z określeniem roli, jaką pełniła „S” w życiu publicznym.

(nr 4 / 2005-08-08) s. 39
tekst ma 4247 znaków

19.

MKS, MKZ itp.

Do czasu uregulowania struktury związku w statucie przyjętym na zjeździe jesienią 1981 r. panowała spora dowolność w nazewnictwie, co zresztą oddawało spontaniczny charakter ruchu. Na

(nr 4 / 2005-08-08) s. 39
tekst ma 611 znaków

20.

Solidarność. Liderzy

Solidarnościowi liderzy nie mieli za sobą niemal nigdy doświadczeń politycznych i organizacyjnych, cechowała ich natomiast inicjatywa i odwaga, choć nie zawsze rozwaga.

(nr 4 / 2005-08-08) s. 40
tekst ma 9769 znaków