POLITYKA

Wtorek, 25 czerwca 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 1 (1) z dnia 2008-05-07; Historia Żydów. Trzy tysiące lat samotności. - lista artykułów

znaleziono 52 artykułów

1.

Wstęp

Szanowni Czytelnicy Żydzi, ich dramatyczna historia i skomplikowane stosunki polsko-żydowskie stały się w tym roku jednym z najważniejszych tematów polskiej debaty publicznej. Zaczęło

(nr 1 / 2008-05-07) s. 3
tekst ma 3328 znaków

2.

Kalendarium: od Kanaanu do państwa żydowskiego

2000–1800 p.n.e.-Abraham, urodzony w Ur (Mezopotamia), osiedla się z rodziną w Charanie (północna Syria). Jak mówi Biblia, usłyszał tam głos Boga: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej

(nr 1 / 2008-05-07) s. 4
tekst ma 15676 znaków

3.

Na początku była obietnica

Pojęcie ludu wybranego ma swój początek w Biblii, lecz dziś, po wielu tysiącach lat od czasów Abrahama, Izaaka i Jakuba, przez obecnych Izraelczyków jest traktowane jako prawo do samostanowienia na historycznej Ziemi Obiecanej.

(nr 1 / 2008-05-07) s. 8
tekst ma 13530 znaków

4.

Kto jest Żydem?

W środowisku Żydów ortodoksyjnych obowiązuje wykładnia matriarchalna: każde dziecko urodzone z żydowskiej matki jest Żydem. Ortodoksi przeciwni są nawróceniom i mają obowiązek do niego

(nr 1 / 2008-05-07) s. 10
tekst ma 2014 znaków

5.

Żydzi, Hebrajczycy, Izraelici

Jak się mają do siebie wymienione w tytule nazwy? Żydzi (hebr. Jehudi, Juda, Judejczyk). Początkowo nazwa członków jednego z dwunastu plemion wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego

(nr 1 / 2008-05-07) s. 11
tekst ma 1591 znaków

6.

Pod znakiem menory

Religia żydowska – judaizm – jest najstarszą z trzech wielkich religii monoteistycznych (inne to chrześcijaństwo i islam), czyli wyznających wiarę, że jest tylko jeden Bóg, stwórca i władca wszelkiej rzeczywistości.

(nr 1 / 2008-05-07) s. 12
tekst ma 16267 znaków

7.

Menora

Menora to tradycyjny siedmioramienny świecznik stojący, najczęściej z brązu lub srebra, rzadziej ceramiczny bądź drewniany, bogato ornamentowany. Pierwowzorem był złoty świecznik wykonany

(nr 1 / 2008-05-07) s. 13
tekst ma 393 znaków

8.

Czekając na mesjasza

Nadzieja na przyjście pomazańca Bożego, Prawo i tradycja regulowały przez wieki życie diaspory po tym, jak Żydzi stracili swe państwo, Świątynię i ziemię.

(nr 1 / 2008-05-07) s. 16
tekst ma 11558 znaków

9.

Proroctwo mesjańskie

Jak przepowiadano narodziny Wybrańca, Pomazańca Bożego? Oto fragment aramejskiego tekstu z czwartej groty Qumran. Znaleziono tam najstarsze zachowane hebrajskie księgi. Cytowany rękopis powstał

(nr 1 / 2008-05-07) s. 17
tekst ma 1342 znaków

10.

Alija

Słowem alija (hebr. wstępowanie, wchodzenie) nazywa się masowy napływ Żydów do Palestyny, związany z ideą syjonistycznego ruchu odtworzenia siedziby dla narodu żydowskiego (S. 61). W XIX

(nr 1 / 2008-05-07) s. 18
tekst ma 1213 znaków

11.

Święta żydowskie

Z kilkunastu świąt żydowskiego roku kalendarzowego, do najważniejszych należy obchodzone w miesiącu tiszri (wrzesień-październik) Rosz ha-Szana (hebr. początek roku). Zgodnie z tradycją

(nr 1 / 2008-05-07) s. 19
tekst ma 5275 znaków

12.

Mojżesz Majmonides

Uchodzi za największego żydowskiego filozofa wszech czasów, autora swego rodzaju regulaminu bycia Żydem.

(nr 1 / 2008-05-07) s. 20
tekst ma 8319 znaków

13.

Aszkenazyjczycy i sefardyjczycy

Aszkenazyjczycy (hebr. Aszkenazim) to odłam Żydów, głównie z terenów środkowej i wschodniej Europy. Nazwa wywodzona jest od opisanego w Starym Testamencie (Księga Jeremiasza) ludu Aszkenaz,

(nr 1 / 2008-05-07) s. 21
tekst ma 2799 znaków

14.

Trzy pierścienie Andaluzji

Tzw. złoty wiek kultury żydowskiej w Hiszpanii (X–XII w.) był kontynuacją i zwieńczeniem – z dzisiejszej perspektywy trudnych do pojęcia – ścisłych związków między cywilizacją hebrajską i arabo-muzułmańską na Wschodzie i w północnej Afryce.

(nr 1 / 2008-05-07) s. 22
tekst ma 16974 znaków

15.

Gmina żydowska, kahał

Gmina (heb. kahal, spolszcz. kahał) była podstawową jednostką organizacji życia lokalnej społeczności żydowskiej, obejmującą sprawy kultu religijnego, szkolnictwa, sądownictwa cywilnego,

(nr 1 / 2008-05-07) s. 24
tekst ma 726 znaków

16.

Einstein i wielcy Żydzi

Niemalże w każdej dziedzinie można znaleźć wybitnych twórców pochodzenia żydowskiego. Ta ich wyjątkowość, w skrajnie niechętnej im postaci, przybiera postać zarzutu, iż rządzą

(nr 1 / 2008-05-07) s. 25
tekst ma 3193 znaków

17.

Drugie Prawo

W późnym średniowieczu po obu stronach Renu rozkwitają szkoły rabiniczne komentowania Talmudu, który jest kodyfikacją prawa ustnego, dla diaspory żydowskiej drugim ważnym po Torze źródłem wiary i obyczaju.

(nr 1 / 2008-05-07) s. 26
tekst ma 14367 znaków

18.

Koszer

Koszer (jid., hebr. kaszer – nadający się, właściwy) to regulowany przepisami religijnymi stan rytualnej czystości, odnoszący się głównie do pożywienia, naczyń oraz ubioru. Za koszerne

(nr 1 / 2008-05-07) s. 27
tekst ma 1082 znaków

19.

Szabat

Szabat/szabas (hebr., jid. szabes) to cotygodniowy dzień odpoczynku, trwający od zachodu słońca w piątek do godziny po zachodzie słońca w sobotę. W tym dniu należało powstrzymać się od

(nr 1 / 2008-05-07) s. 29
tekst ma 3034 znaków

20.

Narodziny jidysz

Polszczyzna nie odegrała tak znaczącej roli w historii żadnego z języków sąsiadujących jak właśnie w przypadku jidysz, języka Żydów wschodnioeuropejskich.

(nr 1 / 2008-05-07) s. 30
tekst ma 18012 znaków