POLITYKA

Czwartek, 22 sierpnia 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 17 (2702) z dnia 2009-04-25; Polityka. Przyrodnik Polityki. Nr 2. Wiosna. Inteligent na spacerze - lista artykułów

znaleziono 10 artykułów

1.

Szanowni Czytelnicy Wiktor Pawłowski

Przedstawiamy Państwu drugi dodatek z cyklu „Przyrodniki POLITYKI”. Mają nam one pomóc lepiej poznać, a przede wszystkim zrozumieć przyrodę. Pierwszy („Inteligent w ogrodzie”,

(nr 2702 / 2009-04-25) s. 3
tekst ma 1512 znaków

2.

Siedliska Wiktor Pawłowski

Zacznijmy od definicji tego, co nas przyrodniczo otacza. Środowisko to zespół czynników bezpośrednio wpływających na życie organizmu danego gatunku lub populacji. Siedlisko to całokształt

(nr 2702 / 2009-04-25) s. 4-5
tekst ma 1134 znaków

3.

Nazewnictwo Wiktor Pawłowski

Poszczególne okazy roślin, grzybów i zwierząt zapisane są ich nazwami gatunkowymi, dwu- lub jednowyrazowymi. Gatunek (osobniki z niego z założenia nie powinny krzyżować się z osobnikami

(nr 2702 / 2009-04-25) s. 4-5
tekst ma 1470 znaków

4.

Łąka Wiktor Pawłowski

Łąka to teren pokryty głównie trawami na wilgotnej glebie, stały składnik krajobrazu rolniczego, właśnie rolnictwu zawdzięcza swój byt. Pierwotnie były to zalesione mokradła, sporadycznie

(nr 2702 / 2009-04-25) s. 6-21
tekst ma 32936 znaków

5.

Jak one śpiewają (łąka) Wiktor Pawłowski

g. – to głos (tzw. wabienie), informacja o obecności lub alarm ś. – to śpiew, informacja o zajętym terytorium przerwy w śpiewie: > – poniżej 1 sek. ► – ok. 1 sek. ►►–

(nr 2702 / 2009-04-25) s. 15
tekst ma 1478 znaków

6.

Bocian Wiktor Pawłowski

No a bocian? Wszak na wstępie obiecaliśmy, że go spotkamy podczas spaceru. Należy mu się osobna opowieść, wszak bociana białego możemy uznać za symboliczny składnik polskiej łąki.

(nr 2702 / 2009-04-25) s. 21
tekst ma 2318 znaków

7.

Łęg Wiktor Pawłowski

Łęgami nazywamy zalewowe doliny rzek i brzegi jezior. Choć na mapie jak niteczka, bo i zajmujące nikły procent powierzchni kraju, to w bioróżnorodności w swych unikatowych zadrzewieniach

(nr 2702 / 2009-04-25) s. 22-41
tekst ma 43826 znaków

8.

Jak one śpiewają (łęg) Wiktor Pawłowski

g. – to głos (tzw. wabienie), informacja o obecności lub alarm ś. – to śpiew, informacja o zajętym terytorium przerwy w śpiewie: > – poniżej 1 sek. ► – ok. 1 sek. ►►–

(nr 2702 / 2009-04-25) s. 33
tekst ma 2134 znaków

9.

Pole Wiktor Pawłowski

Następne po łące wylesione siedlisko, doprowadzone do widocznej kultury pracą pokoleń rolników, które, opuszczone, porosłoby lasem. Niegdyś mozaika upraw i sieć miedz dziko zarośniętych

(nr 2702 / 2009-04-25) s. 42
tekst ma 2053 znaków

10.

Nieużytek Wiktor Pawłowski

Tak jak łąka przechodzi płynnie w pole, tak miedza polna i ugór – w większy powierzchniowo nieużytek. Królują w nim wysokie chwasty: wrotycz, bylica, nawłoć, osty i ostrożnie,

(nr 2702 / 2009-04-25) s. 43
tekst ma 1069 znaków