POLITYKA

środa, 19 czerwca 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 4 (4) z dnia 2011-03-23; Pomocnik Historyczny. 1569–1791. Rzeczpospolita Obojga Narodów - lista artykułów

znaleziono 24 artykułów

1.

O potędze i upadku I Rzeczpospolitej Jerzy Baczyński, Leszek Będkowski

400 lat temu, w 1611 r., wojska polsko-litewskie zdobyły Smoleńsk, a car Moskwy ukorzył się przed królem Rzeczpospolitej; jej terytorium zajmowało blisko 1 mln km kw. (trzy razy więcej niż

(nr 4 / 2011-03-23) s. 3
tekst ma 2029 znaków

2.

Autorzy

Jolanta Choińska-Mika, dr hab., prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Historyczny, m.in. współautorka najnowszych podręczników do nauczania historii Krzysztof Mikulski, prof. dr hab.,

(nr 4 / 2011-03-23) s. 4
tekst ma 2353 znaków

3.

Kalendarium wydarzeń ważnych dla dziejów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, jej sąsiadów i ówczesnej Europy [oprac.] Tadeusz Zawadzki

1374 17 IX Przywilej koszycki dla szlachty. 1430 25 IV Przywilej jedlneński, powtórzony w Krakowie 9 I 1433 r. 1493 18 I Pierwszy dwuizbowy sejm walny w Piotrkowie. 1506 30 V Sejm

(nr 4 / 2011-03-23) s. 5-9
tekst ma 43057 znaków

4.

Kręgi cywilizacji po Europie się rozchodzące Henryk Samsonowicz

Ranga średniowiecznej Polski rosła wraz ze znaczeniem tzw. Młodszej Europy. Ale potęgę Rzeczpospolitej można uznać za zagadkę dziejową.

(nr 4 / 2011-03-23) s. 10-11
tekst ma 7327 znaków

5.

Orzeł z Pogonią albo o narodzinach potęgi Dariusz Milewski

Jak doszło do powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów, unii realnej Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

(nr 4 / 2011-03-23) s. 12-15
tekst ma 24502 znaków

6.

Sejm lubelski czyli przysięga we łzach radości i smutku Radosław Lolo

„Jedna spolna Rzeczypospolita, która się ze dwu państw i narodów w jeden lud zniosła” – głosił akt unii w Lublinie. Obrady uchwalającego ją sejmu to była polityczna partia szachów.

(nr 4 / 2011-03-23) s. 16-19
tekst ma 12530 znaków

7.

Rzeczpospolita obywatelska albo nowe spojrzenie na jej ustrój Jolanta Choińska-Mika

W kanonie edukacyjnym polskiej szlachty było czytanie pism Arystotelesa. Nic zatem dziwnego, że unia otrzymała wychwalany przez wielkiego Greka model ustroju monarchii mieszanej, harmonijnie

(nr 4 / 2011-03-23) s. 20-25
tekst ma 28229 znaków

8.

Państwo od kuchni albo o funkcjonowaniu administracji terenowej i sądownictwa Krzysztof Wiśniewski

Dość skomplikowany system administracyjny Rzeczpospolitej kształtował się przez stulecia i odzwierciedlał granice i struktury dawnych dzielnic książęcych i przyłączanych do państwa

(nr 4 / 2011-03-23) s. 28-32
tekst ma 23383 znaków

9.

Jak imć pan Dzierżysław posłował czyli o ustroju Rzeczpospolitej w praktyce Radosław Lolo

Dzierżysław, Dziersław Andrzej Sługocki jest postacią historyczną i szczegóły z jego życia są prawdziwe. Powędrujemy z nim na sejmik i sejm, by choć trochę lepiej zrozumieć demokrację

(nr 4 / 2011-03-23) s. 33-39
tekst ma 34361 znaków

10.

Pan, pleban, kmieć i rajca albo cztery stany Rzeczpospolitej Henryk Samsonowicz

Rzeczpospolitą, rozległą na ponad 800 tys. km kw., zamieszkiwało w jej rozkwicie ok. 10 mln osób. Formalnie rzecz biorąc, każda z nich należała do jednego z czterech stanów: szlachty,

(nr 4 / 2011-03-23) s. 42-47
tekst ma 20201 znaków

11.

Dom wielu narodów albo panorama etniczna Rzeczpospolitej

Res publica, o której mówimy, okazała się Rzeczpospolitą już nie dwojga, lecz wielu narodów; republikańską wspólnotą narodów.

(nr 4 / 2011-03-23) s. 48-55
tekst ma 43353 znaków

12.

Bóg i wiara albo panorama religijna Rzeczpospolitej Adam Szostkiewicz

Historia religijna Rzeczpospolitej Obojga Narodów jest pasjonująca, ale – jak całość – nie kończy się dobrze.

(nr 4 / 2011-03-23) s. 56-61
tekst ma 24836 znaków

13.

O odprawie posłów czyli kto zajmował się polityką zagraniczną Radosław Lolo

Na dyplomację Rzeczpospolitej nierzadko składały się mniej lub bardziej dyplomatyczne rozgrywki między monarchą, senatem i sejmem.

(nr 4 / 2011-03-23) s. 62-67
tekst ma 21085 znaków

14.

O obronie granic albo od pospolitego ruszenia do armii narodowej Mirosław Nagielski

Rzeczpospolita, nawet gdy odnosiła sukcesy w polu, to stosunkowo niewielkimi siłami, przy słabym finansowaniu i ogólnej niechęci do wojaczki. Bywały całe dziesięciolecia, gdy opłacano

(nr 4 / 2011-03-23) s. 68-81
tekst ma 30848 znaków

15.

Jak zboże płaciło albo o zajęciach gospodarczych mieszkańców Rzeczpospolitej Krzysztof Mikulski

Olbrzymie terytorium, różne strefy klimatyczne, odmienne warunki naturalne powodowały, że do końca istnienia nie udało się stworzyć w państwie polsko-litewskim jednolitego rynku

(nr 4 / 2011-03-23) s. 82-87
tekst ma 22222 znaków

16.

Unia nad Bałtykiem czyli o władaniu morzem, handlu i flocie Piotr Olender

Rzeczpospolita szlachecka z morzem związana była silniej, niż to się zazwyczaj uważa. Od handlu bałtyckiego w dużym stopniu zależało jej bogactwo.

(nr 4 / 2011-03-23) s. 88-93
tekst ma 27020 znaków

17.

Co ukształtowało naszych przodków czyli o spuściźnie wielokulturowej Rzeczpospolitej Janusz Tazbir

Tadeusz Boy-Żeleński pisał o Polsce jako kraju łagodnych Słowian, umiejących „przetłumaczyć renesans na treny po Urszulce, rewolucję francuską na Trzeci Maj, a samego Byrona na miłość

(nr 4 / 2011-03-23) s. 94-103
tekst ma 19631 znaków

18.

Tańcowanie przy ćwiartowaniu czyli przodków naszych czas wolny Janusz Tazbir

Wbrew utartym sądom, dni wolnych od pracy, a więc czasu na zabawę, było w XVI–XVIII w. prawie tyle samo, co i obecnie. Jakim rozrywkom oddawano się najchętniej?

(nr 4 / 2011-03-23) s. 104-109
tekst ma 12943 znaków

19.

Sarmacki szpan albo o przepychu u braci szlacheckiej Sławomir Leśniewski

Sposób zachowania Polaków, trafnie określany powiedzeniem zastaw się, a postaw się, ma bogatą tradycję. Okazji dostarczały, jak i dziś: śluby, pogrzeby oraz służbowe podróże zagraniczne.

(nr 4 / 2011-03-23) s. 110-115
tekst ma 13186 znaków

20.

Anatomia upadku czyli Orzeł i Pogoń w uścisku trzech czarnych orłów Radosław Lolo

Najprościej jest spisać faktografię dotyczącą Polski XVIII w. – i po sprawie: drogę w historyczną przepaść mamy jak na dłoni. A jednak nic nie jest tu tak podręcznikowo jednoznaczne.

(nr 4 / 2011-03-23) s. 116-120
tekst ma 21182 znaków