POLITYKA

Niedziela, 21 lipca 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 11 (11) z dnia 2011-10-19; Pomocnik Historyczny. Historia Arabów. 14 wieków cywilizacji, której nie znamy - lista artykułów

znaleziono 41 artykułów

1.

Arabowie – nieznani sąsiedzi Jerzy Baczyński, Leszek Będkowski

Arabowie, najbliżsi sąsiedzi Europy po drugiej stronie Morza Śródziemnego, są już także w wielu europejskich krajach sąsiadami z tego samego miasta, ulicy, domu. Swoją odrębnością

(nr 11 / 2011-10-19) s. 3
tekst ma 2515 znaków

2.

Autorzy

Radosław Bania – dr hab., prof. pracuje w Katedrze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego. Koncentruje się na problematyce stosunków międzynarodowych w obszarze

(nr 11 / 2011-10-19) s. 4-5
tekst ma 5787 znaków

3.

Podręczne kalendarium. Najważniejsze daty w historii Arabów [oprac.] Iwona Kochanowska

Ok. 570–632 – życie i działalność Mahometa (Muhammad Ibn Abd Allah). 610 – pierwsze objawienie Koranu. 622 – hidżra, emigracja Mahometa z Mekki do Jasribu, nazwanego Miastem Proroka

(nr 11 / 2011-10-19) s. 5-7
tekst ma 11860 znaków

4.

Przed islamem Marek M. Dziekan

Arabowie to jeden z najważniejszych ludów semickich. Ich historia zaczyna się na Półwyspie Arabskim, gdzie stworzyli jedne z pierwszych chrześcijańskich królestw.

(nr 11 / 2011-10-19) s. 8-11
tekst ma 21337 znaków

5.

Prorok jednoczenia Janusz Danecki

Mahomet nie zostałby prorokiem, gdyby nie był człowiekiem wielkiego formatu, ale też nie zrobiłby wielkiej kariery, gdyby nie warunki historyczne.

(nr 11 / 2011-10-19) s. 12-14
tekst ma 14922 znaków

6.

Poddani Bogu Janusz Danecki

Dzisiaj islam wyznaje półtora miliarda ludzi, nie tylko Arabów. Zawdzięcza to swojej prostocie, ale też różnorodności i dostosowywaniu się do odmiennych kultur.

(nr 11 / 2011-10-19) s. 15-18
tekst ma 20714 znaków

7.

Święta księga Janusz Danecki

Koran dla muzułmanów ma znaczenie nie tylko religijne; stał się podstawą cywilizacji islamu.

(nr 11 / 2011-10-19) s. 19
tekst ma 7621 znaków

8.

Pielgrzymka do Mekki Janusz Danecki

Zarówno pielgrzymka, jak i święto ofiarowania nawiązują do wspólnych korzeni żydowsko-chrześcijańsko-muzułmańskich.

(nr 11 / 2011-10-19) s. 20
tekst ma 5432 znaków

9.

W mowie i piśmie Janusz Danecki

Arabski jest dzisiaj najbardziej znanym i rozpowszechnionym językiem semickim. Posługuje się nim blisko 300 mln Arabów, a dla 1,5 mld muzułmanów jest to język liturgiczny, którego używają w

(nr 11 / 2011-10-19) s. 21-24
tekst ma 16926 znaków

10.

Wszystkie twarze imperium Paulina Lewicka

W niecały wiek muzułmańscy Arabowie zbudowali imperium, które było niekwestionowaną potęgą aż do XI w. Upadło politycznie, ale zostawiło bogaty spadek w postaci cywilizacji

(nr 11 / 2011-10-19) s. 25-30
tekst ma 32183 znaków

11.

Al-Andalus: na zachodnich rubieżach świata Mateusz Wilk

Podobnie jak Afryka była naturalnym kierunkiem ekspansji po zdobyciu Egiptu, tak podbój Hiszpanii nastąpił w pewnym sensie samorzutnie po zajęciu przez muzułmanów Afryki Północnej.

(nr 11 / 2011-10-19) s. 31-35
tekst ma 20862 znaków

12.

Wielki podbój Łukasz Przybyło

Budując imperium, Arabowie nie mieli przewagi technicznej ani liczebnej. Co w takim razie zdecydowało o ich niesamowitym sukcesie?

(nr 11 / 2011-10-19) s. 36-37
tekst ma 10456 znaków

13.

Łuki w arabeskach Andrzej Leligdowicz

Sztuka muzułmańska zdołała potwierdzić swoją odrębność przede wszystkim w architekturze. Nie stworzyła natomiast rzeźby i malarstwa, ponieważ nie sprzyjała temu religia.

(nr 11 / 2011-10-19) s. 38-43
tekst ma 23671 znaków

14.

Strofy i rymy Marek M. Dziekan

Podstawowym gatunkiem literackim cywilizacji arabsko-muzułmańskiej była poezja. Proza i dramat pojawiają się dopiero na fali odrodzenia tej kultury w XIX w.

(nr 11 / 2011-10-19) s. 44-46
tekst ma 13052 znaków

15.

Nauka własna i zapożyczona Katarzyna Pachniak

W islamie rozwinęły się nauki typowo muzułmańskie, np. o Koranie, o tradycjach Proroka (hadisach), gramatyka arabska, ale sławę tej cywilizacji przyniosły nauki zwane adżamijskimi (obce,

(nr 11 / 2011-10-19) s. 47-52
tekst ma 22037 znaków

16.

Mędrców trzech Katarzyna Pachniak

Głównym kryterium wyboru tych trzech postaci jest fakt, że ich dzieła zainspirowały naukę łacińską, zatem ich wpływ nie ogranicza się do kręgu cywilizacji arabsko-muzułmańskiej.

(nr 11 / 2011-10-19) s. 48-49
tekst ma 9551 znaków

17.

Oblicza kobiety Ewa Machut-Mendecka

Kobieta arabska jest postacią niejednoznaczną; zależna i niezależna zarazem, równa mężczyźnie, ale oddana mu pod opiekę.

(nr 11 / 2011-10-19) s. 53-56
tekst ma 16590 znaków

18.

Sindbad i Szeherezada Marek M. Dziekan

Do rozkwitu kultury arabsko-muzułmańskiej w szczególny sposób przyczynili się Persowie i przedstawiciele innych ludów irańskich.

(nr 11 / 2011-10-19) s. 57
tekst ma 7027 znaków

19.

Życie dworskie Andrzej Leligdowicz

Dwór kalifów określił pewien wzór sprawowania władzy dla wszystkich muzułmańskich władców, był też centrum życia intelektualnego i kulturalnego.

(nr 11 / 2011-10-19) s. 58-59
tekst ma 9992 znaków

20.

Między meczetem a murami Magdalena Pinker

Gdy nomadzi osiedli w miastach, z czasem uczynili z nich główne ośrodki życia, przydając im specyficznych cech urbanistycznych i architektonicznych.

(nr 11 / 2011-10-19) s. 60-63
tekst ma 19257 znaków