POLITYKA

Wtorek, 25 czerwca 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 14 (14) z dnia 2010-11-24; Pomocnik Historyczny. Dekada Gierka 1970-1980. Polska i Polacy między Grudniem ’70 a Sierpniem ’80 - lista artykułów

znaleziono 52 artykułów

1.

Mit belle époque Jerzy Baczyński, Leszek Będkowski

„Szynka jak za Gierka – nic lepiej niż ten sprytny slogan reklamowy jednego z producentów wędlin nie pokazuje dwuznacznego sentymentu, jakim Polacy darzą lata siedemdziesiąte XX w. Ba! –

(nr 14 / 2010-11-24) s. 3
tekst ma 2767 znaków

2.

Autorzy tego wydania

Jerzy Eisler, prof. dr hab., dyr. Oddziału IPN w Warszawie, autor m.in.: „Marzec 1968. Geneza – przebieg – konsekwencje”, „Zarys dziejów politycznych Polski 1944–1989”, „Grudzień

(nr 14 / 2010-11-24) s. 4
tekst ma 2551 znaków

3.

Kalendarium znaczących wydarzeń delady gierkowskiej [oprac.] Iwona Kochanowska

1970 20.12. – po krwawo stłumionych protestach na Wybrzeżu zebrane w trybie pilnym VII Plenum KC PZPR skłoniło Wiesława Gomułkę do rezygnacji z funkcji I sekretarza „ze względu na zły

(nr 14 / 2010-11-24) s. 5-7
tekst ma 19613 znaków

4.

PZPR: Pokoleniowa zmiana warty Jerzy Eisler

Zwykle – i słusznie! – pamiętamy o krwawo pacyfikowanych strajkach i ulicznych protestach. W bezpośrednich następstwach Grudnia ’70 można jednak dostrzec punkt kulminacyjny wymiany

(nr 14 / 2010-11-24) s. 8-13
tekst ma 30390 znaków

5.

Pomnik i fundament Iwona Kochanowska

Protesty przeciwko podwyżkom cen zostały krwawo spacyfikowane na rozkaz Władysława Gomułki. Z czasem robotniczy Grudzień ’70, dodany do inteligenckiego Marca ’68, stał się mitem

(nr 14 / 2010-11-24) s. 14-16
tekst ma 11706 znaków

6.

Przerwana dekada Marcin Zaremba

Zaczynał dekadę słowami: „Ale mnie jest dobrze w Katowicach”, kończył skargą: „Dzisiaj nagle się mówi, że wszystkiemu winien jest ten diabeł ze Śląska”. Kim był Edward Gierek?

(nr 14 / 2010-11-24) s. 17-23
tekst ma 34184 znaków

7.

Hasła dekady

W latach 70. krążyło wiele haseł, które oddają klimat tamtej dekady. Jedne są autorstwa przedstawicieli władzy i opisują jej prawdziwe lub ukryte (na zasadach nowomowy) intencje, inne

(nr 14 / 2010-11-24) s. 22
tekst ma 1790 znaków

8.

Ustrój PRL Marcin Zaremba

W lipcu 1974 r. Polska Rzeczpospolita Ludowa hucznie obchodziła swoje trzydziestolecie. Literalnie jednak nazwa PRL miała historię krótszą – wprowadzona została przez ustawę zasadniczą

(nr 14 / 2010-11-24) s. 24
tekst ma 4943 znaków

9.

Bigosowy socjalizm Marcin Zaremba

Bigosowym socjalizmem można nazywać pierwszą połowę dekady lat 70., ten krótki w dziejach Polski Ludowej okres względnej prosperity, kiedy ruszyła produkcja małego Fiata, wzrosła

(nr 14 / 2010-11-24) s. 25-29
tekst ma 25696 znaków

10.

Piotr Jaroszewicz – tajemnica życia i śmierci Tadeusz Zawadzki

Nauczyciel. Wbrew pozorom, poza suchymi faktami z życiorysu, niewiele o tej postaci wiadomo. Do dziś nie doczekał się Jaroszewicz naukowej biografii (bo trudno za taką uznać wywiad rzekę

(nr 14 / 2010-11-24) s. 30
tekst ma 7488 znaków

11.

Cena szynki Jan Skórzyński

Pamięć o poprawie bytu Polaków w pierwszej połowie lat 70. jest zapewne źródłem dwuznacznego sentymentu wobec dekady Edwarda Gierka. Dwuznacznego, gdyż z historycznej perspektywy jeszcze

(nr 14 / 2010-11-24) s. 31-34
tekst ma 16989 znaków

12.

Scenki z 1972 r. Marcin Zaremba

1972 to był dobry rok – intensywnej budowy socjalistycznego welfare-state. Rosły pensje i emerytury. Sklepy zapełniały się towarami, o jakich wcześniej Polacy mogli tylko pomarzyć. Wiele

(nr 14 / 2010-11-24) s. 34
tekst ma 3664 znaków

13.

Wielki Brat i bracia mniejsi Marek Henzler

Czy można było w ogóle spodziewać się po ekipie Edwarda Gierka głębszych reform, skoro różne odnowy i odwilże w krajach Europy Wschodniej odbywały się w warunkach ideologicznego,

(nr 14 / 2010-11-24) s. 35-39
tekst ma 22912 znaków

14.

Nomenklatura Tadeusz Zawadzki

System nomenklatury (ściśle sformalizowane zasady mianowania na stanowiska), zapożyczony z ZSRR, był nieodłącznym elementem sprawowania władzy przez PZPR. Z jednej strony pozwalał na

(nr 14 / 2010-11-24) s. 36
tekst ma 2717 znaków

15.

Polak potrafi Sławomir Kamosiński

Natrętna propaganda dekady utrwalała mit Polski jako dziesiątej potęgi przemysłowej świata, a hasło „Polak potrafi” miało stać się synonimem sukcesu gospodarczego i politycznego kraju.

(nr 14 / 2010-11-24) s. 40-43
tekst ma 20224 znaków

16.

Probierz patentowy Sławomir Kamosiński

O wysokiej pozycji kraju w ówczesnych rankingach międzynarodowych sporządzanych na Zachodzie decydował przede wszystkim wskaźnik patentów zarejestrowanych przez dany kraj poza jego granicami

(nr 14 / 2010-11-24) s. 42
tekst ma 1481 znaków

17.

Palatyni i baronowie Piotr Osęka

Oficjalnie PZPR kierowała się zasadą tzw. centralizmu demokratycznego (demokracja na etapie ustalania celów i zadań, centralizm przy ich wykonywaniu). Praktycznie była to struktura dworska,

(nr 14 / 2010-11-24) s. 44-48
tekst ma 21272 znaków

18.

Młodzieżowe kuźnie kadr Tadeusz Zawadzki

W systemie komunistycznym organizacje młodzieżowe odgrywały rolę dwojaką. Z jednej strony miały wychowywać nowego człowieka, z drugiej były jednym z mechanizmów wyłaniania i doboru

(nr 14 / 2010-11-24) s. 46-47
tekst ma 2601 znaków

19.

Druga Polska Piotr Osęka

Propagandziści Edwarda Gierka odkryli socjotechnikę; świadomie postanowili zmienić wizerunek władzy w oczach Polaków, zaprzęgli do tego telewizję (z czasem kolorową), na wszystkich frontach

(nr 14 / 2010-11-24) s. 49-53
tekst ma 21460 znaków

20.

Zamek Królewski Iwona Kochanowska

Ponad ćwierć wieku trzeba było czekać na odbudowę Zamku Królewskiego, zniszczonego w czasie II wojny światowej. W lipcu 1949 r. Sejm podjął wprawdzie stosowną uchwałę, ale z powodów

(nr 14 / 2010-11-24) s. 51
tekst ma 1693 znaków