POLITYKA

Wtorek, 25 czerwca 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 3 (3) z dnia 2013-04-03; Pomocnik Historyczny. Historia Żydów polskich - lista artykułów

znaleziono 66 artykułów

1.

Przerwana historia Jerzy Baczyński, Leszek Będkowski

„Strach. Ja jeszcze w 1990 r. nie potrafiłem mówić o sobie publicznie. Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu wydawało wtedy pierwszy zbiór wspomnień. Poprosili, bym coś napisał. Napisałem

(nr 3 / 2013-04-03) s. 3
tekst ma 2392 znaków

2.

Autorzy

Zofia Borzymińska – dr, kierownik Zakładu Varsavianistycznego w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma. Specjalizuje się w historii i kulturze Żydów XVIII i XIX w., ze

(nr 3 / 2013-04-03) s. 4
tekst ma 3565 znaków

3.

Żyd i żyd

Zgodnie z regułami języka polskiego słowa określające wyznawców jakiejś religii piszemy małą literą, np. chrześcijanin, muzułmanin, protestant – i żyd, na określenie wyznawcy religii

(nr 3 / 2013-04-03) s. 4
tekst ma 700 znaków

4.

Kto jest Żydem polskim? Piotr Paziński

Słyszymy: Żydzi polscy. Powstaje Muzeum Historii Żydów Polskich. I od razu pytanie: o kim mowa?

(nr 3 / 2013-04-03) s. 5-7
tekst ma 14603 znaków

5.

Polin

Polin (hebr., jid. Pojłn) – Polska. Etymologicznie nazwa ta pochodzi od hebrajskich słów po lin, tzn. tu spocznij. Związana z nią legenda opowiada o wygnanych z Europy Zachodniej Żydach,

(nr 3 / 2013-04-03) s. 9
tekst ma 425 znaków

6.

Osiedlenie Hanna Zaremska

Pierwsi Izraelici, którzy pojawili się na polskich ziemiach, byli kupcami. Trafili nad Wisłę przemierzając wielkie szlaki łączące Europę Zachodnią ze światem islamu.

(nr 3 / 2013-04-03) s. 9-12
tekst ma 12493 znaków

7.

Statut kaliski

Treść przywileju nadanego Żydom przez księcia Bolesława Pobożnego (dziada Kazimierza Wielkiego) w 1264 r. 1. Kiedy jest sprawa przeciwko Żydowi, nie może przeciw niemu świadczyć

(nr 3 / 2013-04-03) s. 11
tekst ma 4631 znaków

8.

Kazimierz i Esterka

Trwale zadomowiona w żydowskiej i chrześcijańskiej kulturze ziem polskich legenda o romansie Kazimierza Wielkiego z Żydówką Esterą narodziła się w średniowieczu. O miłości ostatniego

(nr 3 / 2013-04-03) s. 12
tekst ma 2696 znaków

9.

Populacja Anna Augustowska

W ciągu kilku wieków Żydzi stali się największą po chrześcijanach grupą religijną w Polsce. W szczytowym okresie mieszkało ich tu ponad 3 mln, 1/3 wszystkich Żydów europejskich.

(nr 3 / 2013-04-03) s. 13-16
tekst ma 12586 znaków

10.

Aszkenazyjczycy i sefardyjczycy

Aszkenazyjczycy (hebr. Aszkenazim) to odłam Żydów, głównie z terenów środkowej i wschodniej Europy. Nazwa wywodzona jest od opisanego w Starym Testamencie (Księga Jeremiasza) ludu Aszkenaz,

(nr 3 / 2013-04-03) s. 15
tekst ma 2771 znaków

11.

Menora i lampa chanukowa

Menora to tradycyjny siedmioramienny świecznik stojący, najczęściej z brązu lub srebra, rzadziej ceramiczny bądź drewniany, bogato ornamentowany. Pierwowzorem był złoty świecznik wykonany

(nr 3 / 2013-04-03) s. 17
tekst ma 821 znaków

12.

Piąty stan Anna Michałowska-Mycielska

W dawnej Rzeczpospolitej Żydzi stanowili odrębny stan. Posiadali własne prawa, różne od pozostałych grup ludności.

(nr 3 / 2013-04-03) s. 17-21
tekst ma 22004 znaków

13.

Maca

Maca (hebr. maca – placek, opłatek), zwana także przaśnikiem, jest to suchy placek, zrobiony jedynie z mąki i wody, spożywany głównie w święto Pesach (s. 28). Jej wyrób obwarowany jest

(nr 3 / 2013-04-03) s. 19
tekst ma 424 znaków

14.

Szabat

Szabat/szabas (hebr., jid. szabes) to cotygodniowy dzień odpoczynku, trwający od zachodu słońca w piątek do godziny po zachodzie słońca w sobotę. W tym dniu należało powstrzymać się od

(nr 3 / 2013-04-03) s. 20
tekst ma 3043 znaków

15.

Gmina Anna Michałowska-Mycielska

Życie żydowskie toczyło się w gminach, to one gwarantowały bezpieczeństwo i zaspokajały potrzeby. Bycie Żydem poza gminą było praktycznie niemożliwe.

(nr 3 / 2013-04-03) s. 22-27
tekst ma 22084 znaków

16.

Rabin, rebe, cadyk, reb

Rabin (hebr. rabbi) to podstawowa funkcja religijna w judaizmie. Jego autorytet opiera się wyłącznie na wiedzy i bogobojności. Rabini nie tworzą zhierarchizowanej struktury (choć zwykle

(nr 3 / 2013-04-03) s. 23
tekst ma 1278 znaków

17.

Sztetl

Sztetl (jid.) to nazwa żydowskiego miasteczka, używana głównie na terenach zaboru rosyjskiego i austriackiego, a także Rusi Zakarpackiej, Bukowiny i Słowacji. Ekonomiczną podstawę

(nr 3 / 2013-04-03) s. 24
tekst ma 501 znaków

18.

Rodzina i dom

Dom i rodzina to w tradycji żydowskiej niezwykle ważne części życia. Wokół nich ogniskują się wszystkie święta i obrzędy, a każdy religijny Żyd stara się spędzać je wśród

(nr 3 / 2013-04-03) s. 25
tekst ma 2912 znaków

19.

Kobieta

Judaizm jest religią patriarchalną i odzwierciedla się to w codziennym życiu. W tradycyjnej społeczności żydowskiej pobożna kobieta ma przede wszystkim dwie role: zostać dobrą żoną

(nr 3 / 2013-04-03) s. 26
tekst ma 2062 znaków

20.

Ubiór

Z tradycyjnym żydowskim ubiorem kojarzy się przede wszystkim chałat (arab. chilat), zwany też kapotą. Była to długa szata z szalowym kołnierzem, zapinana z przodu na guziki. Początkowo

(nr 3 / 2013-04-03) s. 27
tekst ma 3229 znaków