POLITYKA

Niedziela, 21 lipca 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 4 (4) z dnia 2014-05-07; Niezbędnik Inteligenta. Uniwersytety. 700 lat sporów - lista artykułów

znaleziono 28 artykułów

1.

Niezbędnik studentów i profesorów Jerzy Baczyński, Edwin Bendyk, Agnieszka Krzemińska

Mamy w Polsce prawie pół tysiąca uczelni wyższych, ale tylko 44 z nich noszą dumną nazwę uniwersytetów. Wśród nich jeden z najstarszych w Europie, obchodzący właśnie 650-lecie,

(nr 4 / 2014-05-07) s. 3
tekst ma 2728 znaków

2.

Autorzy

Tadeusz Cegielski – dr hab., prof. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w dziedzinie historii nowożytnej, historii idei i kultury oraz wolnomularstwa. Redaktor naczelny

(nr 4 / 2014-05-07) s. 4
tekst ma 3322 znaków

3.

Zanim narodził się uniwersytet Lech Trzcionkowski

Czy początków szkół wyższych można się doszukiwać w starożytności, z jej prawdziwie imponującym rozkwitem nauk?

(nr 4 / 2014-05-07) s. 6-10
tekst ma 22879 znaków

4.

Pod Muz egidą Barbara Tkaczow

W aleksandryjskim Przybytku Muz – Muzejonie – Ptolemeusze stworzyli pierwszą sprawnie funkcjonującą instytucję naukową, w której uprawiano naukę na najwyższym poziomie i kształcono

(nr 4 / 2014-05-07) s. 12-14
tekst ma 10780 znaków

5.

Arabowie szukają mistrzów Mateusz Wilk

Siła nauki arabskiej w okresie klasycznym to otwartość na zmiany, ale też zwykła ciekawość świata.

(nr 4 / 2014-05-07) s. 15-18
tekst ma 15543 znaków

6.

Ku służbie państwu Katarzyna Sarek

Najważniejszą rolą edukacji wyższej w Państwie Środka było przygotowanie młodzieży do kariery urzędniczej. Tak było przed dwoma tysiącami lat, tak jest i dzisiaj.

(nr 4 / 2014-05-07) s. 19-21
tekst ma 11625 znaków

7.

Tam gdzie pilnie pytano Agnieszka Krzemińska

Dlaczego w średniowieczu powstały w Europie uniwersytety, na jakich zasadach działały i co z nich warte jest naśladowania, opowiada prof. Henryk Samsonowicz

(nr 4 / 2014-05-07) s. 22-26
tekst ma 20815 znaków

8.

Żacy.XV Piotr Węcowski

Uniwersytety średniowieczne to świątynie nauki, ale poza studiowaniem, ulubionymi zajęciami żaków były różnego rodzaju burdy i zabawy.

(nr 4 / 2014-05-07) s. 28-32
tekst ma 17888 znaków

9.

Alma Mater Polaków Anita Stopa

Uniwersytet w Krakowie jest najstarszą uczelnią wyższą w Polsce i jedną z najstarszych w Europie Środkowej. Z tym że był dwa razy pod rząd uroczyście zakładany i dwa razy likwidowany.

(nr 4 / 2014-05-07) s. 34-39
tekst ma 24790 znaków

10.

Na styku antyku i chrześcijaństwa Kazimierz Puchowski

W epokach renesansu i baroku wszechnice przeszły drogę od zachłyśnięcia się humanistycznym dziedzictwem starożytności po skostnienie w klasycyzmie.

(nr 4 / 2014-05-07) s. 40-45
tekst ma 18493 znaków

11.

Kryzys uniwersytetu w wieku rozumu Tadeusz Cegielski

W epoce oświecenia, której początki określamy na lata 1680–1715, średniowieczna w genezie instytucja uniwersytetu weszła w fazę wyraźnego kryzysu. Pojawiły się instytucje konkurencyjne.

(nr 4 / 2014-05-07) s. 46-51
tekst ma 23321 znaków

12.

Wielka rewolucja uczelniana Tomasz Kizwalter

Wiek XIX to dla uniwersytetu czas wielkich przemian; starły się ze sobą modele napoleoński i humboldtowski. Skończyło się powstaniem nowego typu uczelni naukowo-badawczej i popularnością

(nr 4 / 2014-05-07) s. 52-56
tekst ma 18633 znaków

13.

Żacy.XIX (model anglosaski) Radosław Rybkowski

Hymn studentów, „Gaudeamus igitur”, mówi o przemijaniu przyjemnej młodości – post iucundam iuventutem. Ale w XIX w. studiowanie, zwłaszcza w uczelniach anglosaskich, to nie były tylko

(nr 4 / 2014-05-07) s. 57-59
tekst ma 12866 znaków

14.

Kobieta u wiedzy Andrzej Szwarc

Zwycięski szturm na twierdze mężczyzn czy efekt powolnej emancypacji? Jak wyglądała droga kobiet do nauki i wyższych uczelni.

(nr 4 / 2014-05-07) s. 60-63
tekst ma 19385 znaków

15.

Dwa oblicza międzywojnia Adam Kożuchowski

Wielka Wojna obaliła dziewiętnastowieczny mit, że nauka jest wspólnym dobrem służącym powiększaniu powszechnego dobrobytu i szczęścia. Ale też w dwudziestoleciu międzywojennym okrzepło i

(nr 4 / 2014-05-07) s. 64-69
tekst ma 24113 znaków

16.

Uniwersytet podziemny Piotr Majewski

Funkcjonowanie uniwersytetu w czasie II wojny światowej było w Polsce formą samoobrony społeczeństwa przed intelektualną degradacją.

(nr 4 / 2014-05-07) s. 70-73
tekst ma 16311 znaków

17.

Uczyć się, uczyć się, uczyć się Marcin Kołodziejczyk

Wyższe uczelnie w powojennej Polsce miały tworzyć nowego człowieka dla nowego ustroju społecznego. A jako wyższe szkoły zawodowe miały podporządkować się prawom produkcji masowej. Jak

(nr 4 / 2014-05-07) s. 74-79
tekst ma 24889 znaków

18.

Język roku 1968 Adam Krzemiński

Rozmowa z prof. Gesine Schwan o wpływie rewolucji kulturalnej 1968 r. na niemieckie uniwersytety

(nr 4 / 2014-05-07) s. 80-81
tekst ma 10235 znaków

19.

Uniwersytet neoliberalny – ostatnia rewolucja? Edwin Bendyk

Uniwersytet albo będzie instytucją krytyczną, albo nie będzie go wcale, przekonuje wielu prominentnych akademików. Czy jednak uniwersytet i jego idea przeżyją najsilniejszą w ostatnich latach

(nr 4 / 2014-05-07) s. 82-85
tekst ma 14563 znaków

20.

Żacy.XXI Joanna Podgórska

O wadach i zaletach współczesnych studentów, o studenckiej kulturze i tym, jaki to ma związek z kondycją szkolnictwa wyższego, opowiada prof. Tomasz Szlendak

(nr 4 / 2014-05-07) s. 86-89
tekst ma 18736 znaków