POLITYKA

Niedziela, 21 lipca 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 11 (11) z dnia 2014-12-11; Pomocnik Historyczny. Dzieje Rosjan - lista artykułów

znaleziono 82 artykułów

1.

Co z tą Rosją Jerzy Baczyński, Leszek Będkowski

Rosja nie daje o sobie zapomnieć, więc narzuca się pytanie: czymże jest ta Rosja? Co ją stworzyło w takiej postaci, jaką współcześnie znamy? Z jakiej dziejowej gleby wyrosła? Rosja nie

(nr 11 / 2014-12-11) s. 3
tekst ma 2557 znaków

2.

Autorzy

Łukasz Adamski – dr, historyk i politolog, kierownik projektów badawczych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Sławomir Dębski – dr, historyk, politolog i analityk

(nr 11 / 2014-12-11) s. 4
tekst ma 3166 znaków

3.

Kalendarium [opr.] T.Z.

Najważniejsze daty z historii Rusi, Rosji i ZSRR

(nr 11 / 2014-12-11) s. 5-9
tekst ma 23451 znaków

4.

Ważniejsze wojny i konflikty zbrojne z udziałem Rusi i Rosji [opr.] T.Z.

Ruś Kijowska • Najazdy na Bizancjum: 860, 866, 907, 941, 944, 970, 971, 988, 1043 • Powstanie Drewlan: 945–946 • Z Pieczyngami: 968, 972, 992, 995, 997, 1036 • Z Chazarami: lata 60. X

(nr 11 / 2014-12-11) s. 9
tekst ma 3382 znaków

5.

Dynastie i władcy

Rurykowicze kijowscy Oleg (882–912) Igor I (912–945) Olga (945–957, regentka) Światosław I (945–972) Jaropełk I (972–978) Włodzimierz I Wielki (978–1015) Światopełk I

(nr 11 / 2014-12-11) s. 10-11
tekst ma 4550 znaków

6.

Skąd się wzięli Rosjanie? Cz. I Hieronim Grala

Zanim na tronie zasiedli Romanowowie jako carowie Wielkiej, Małej i Białej Rusi, a Piotr zaczął budować imperium – kraje ruskie przeszły okres rozproszenia i rywalizacji, jarzma tatarskiego,

(nr 11 / 2014-12-11) s. 12-19
tekst ma 26369 znaków

7.

Ruś – Rosja, Rusini – Rosjanie HG

Przez blisko cztery pierwsze wieki polskiej państwowości pojęcie Rusin (łac. Ruthenus) odnosiło się do mieszkańców ościennego kraju, który jawił się jako świat odmienny, początkowo ze

(nr 11 / 2014-12-11) s. 14
tekst ma 3608 znaków

8.

Chanat, orda, ślady w języku TZ

Nazwą chanat określano państwo rządzone przez chana (od tur. kan, mong. kaan – władca, monarcha), zwykle powstałe w wyniku rozpadu koczowniczych kaganatów lub imperium mongolskiego (np.

(nr 11 / 2014-12-11) s. 19
tekst ma 1485 znaków

9.

Skąd się wzięli Rosjanie? Cz. II Hieronim Grala

Zanim na tronie zasiedli Romanowowie jako carowie Wielkiej, Małej i Białej Rusi, a Piotr zaczął budować imperium – kraje ruskie przeszły okres rozproszenia i rywalizacji, jarzma tatarskiego,

(nr 11 / 2014-12-11) s. 19-29
tekst ma 39309 znaków

10.

Insygnia władzy Agnieszka Mazurczyk

Przejmowanie władzy w Rosji było zawsze wydarzeniem kosztownym i widowiskowym. W opisanej szczegółowo ceremonii wstąpienia na tron pierwszego cara z dynastii Romanowych, Michaiła, główny

(nr 11 / 2014-12-11) s. 20
tekst ma 3619 znaków

11.

Groźny car opryczniny Kamil Stepan

Iwan IV Groźny (1530–84) został ogłoszony wielkim księciem moskiewskim jako trzyletnie dziecko, po śmierci swego ojca ks. Wasyla III, który zakończył dwuwiekowe zbieranie ziem ruskich.

(nr 11 / 2014-12-11) s. 24
tekst ma 5267 znaków

12.

Kręte ścieżki Samozwańca Kamil Stepan

Pochodzenie Dymitra I Samozwańca (ok. 1581–1606) nie jest – mimo licznych badań – całkowicie pewne. Najprawdopodobniej był nim Jurij Otrepiew, były dworzanin Fiodora Romanowa, który po

(nr 11 / 2014-12-11) s. 26
tekst ma 3956 znaków

13.

Godło AM

Rosyjskie godło przedstawia dwugłowego złotego orła na czerwonym tle, z trzema koronami oraz jabłkiem i berłem w szponach. Na jego piersi widnieje jeździec na białym koniu. Według legendy

(nr 11 / 2014-12-11) s. 29
tekst ma 1905 znaków

14.

Syberiada Tadeusz Zawadzki

Syberię, zaplecze surowcowe Rosji, zdobyli dla carów kozacy, a oswajali ją urzędnicy, kupcy, chłopi, zesłańcy i uczeni.

(nr 11 / 2014-12-11) s. 30-32
tekst ma 11390 znaków

15.

Strug

Typ niewielkiego statku wiosłowo-żaglowego powszechnie używanego na Rusi w XI–XVII w. o budowie bardzo zróżnicowanej w zależności od regionu. Miał długość 20–45 m, szerokość

(nr 11 / 2014-12-11) s. 31
tekst ma 529 znaków

16.

Rosyjska Ameryka Tadeusz Zawadzki

Odpryskiem eksploracji Syberii stała się czasowa obecność Rosji na kontynencie amerykańskim i Pacyfiku.

(nr 11 / 2014-12-11) s. 33-34
tekst ma 8572 znaków

17.

Fenomen Piotra I Radosław Lolo

Jaki był ten car, czego i w jaki sposób dokonał, że uwielbienie i szacunek Rosjan do dziś mieszają się z lękiem?

(nr 11 / 2014-12-11) s. 35-38
tekst ma 17766 znaków

18.

Dwa wieki imperium Andrzej Nowak

Dwa wieki. Zamyka je rok 1917. Rok dwóch rewolucji, abdykacji Mikołaja II i rozpadu Cesarstwa Rosyjskiego. Dokładnie 196 lat wcześniej zaczynała się formalnie historia tego imperium.

(nr 11 / 2014-12-11) s. 39-49
tekst ma 45272 znaków

19.

Cyrylica AM

Najstarszym pismem Słowian jest głagolica, którą w IX w. stworzył św. Cyryl ze swym bratem Metodym. Pismo to było oparte na grece, a alfabet został wymyślony po to, by oddać na piśmie

(nr 11 / 2014-12-11) s. 41
tekst ma 2048 znaków

20.

Flaga AM

Z flagą Rosjanie mieli nie mniejszy problem niż z hymnem (s. 48). Zmieniali ją kilka razy i wciąż się o nią spierają. Obowiązujący dzisiaj biało-niebiesko-czerwony sztandar wywodzi się z

(nr 11 / 2014-12-11) s. 42
tekst ma 2201 znaków