POLITYKA

Sobota, 20 lipca 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 4 (4) z dnia 2015-03-18; Pomocnik Historyczny. Kresy Rzeczpospolitej. Wielki mit Polaków - lista artykułów

znaleziono 55 artykułów

1.

Bezkres Kresów Jerzy Baczyński, Leszek Będkowski

„Moje oczy są pełne Białorusi. Patrzę na Prowansję i widzę pagórki spod Oszmiany. Patrzę na Dunaj i widzę Niemen, widzę zamglony łagodnym smutkiem drugi brzeg Niemna. Patrzę na

(nr 4 / 2015-03-18) s. 3
tekst ma 3183 znaków

2.

Autorzy

Andrzej Betlej – dr hab., dyrektor Instytutu Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, współautor serii „Sztuka Kresów Wschodnich” i wielotomowej monografii „Materiały do

(nr 4 / 2015-03-18) s. 3
tekst ma 3631 znaków

3.

Podręczne kalendarium [opr.] Jolanta Zarembina

Najważniejsze daty związane z kształtem terytorialnym Polski i losami jej wschodnich ziem

(nr 4 / 2015-03-18) s. 6-7
tekst ma 8732 znaków

4.

Katyń – zapowiedź śmierci Kresów

Jeśli chodzi o twarde fakty, to gdy na najwyższym szczeblu sowieckiej władzy zapadała decyzja o wymordowaniu przez NKWD polskich jeńców wojennych (1940 r.), sprawa wschodnich ziem

(nr 4 / 2015-03-18) s. 8-9
tekst ma 2196 znaków

5.

Podpisali: Stalin i towarzysze

Tłumaczenie dokumentu będącego podstawą zbrodni katyńskiej

(nr 4 / 2015-03-18) s. 10
tekst ma 4885 znaków

6.

Wierzyłem, że oni żyją Andrzej Wajda, Czapski Józef, [opr.] Zdzisław Pietrasik

Zapis rozmowy Andrzeja Wajdy z Józefem Czapskim

(nr 4 / 2015-03-18) s. 11-13
tekst ma 12186 znaków

7.

Polska idzie na wschód (cz. 1) Radosław Lolo

Jak rodziły się i ukształtowały wschodnie rubieże Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

(nr 4 / 2015-03-18) s. 14-19
tekst ma 11936 znaków

8.

Polska idzie na wschód (cz. 2) Radosław Lolo

Kresowa substancja Wielkie rody. Jednym z najistotniejszych elementów tworzących dziś kresową legendę, a odwołujących się do czasów staropolskich są wielkie rody. Ich okazałe rezydencje

(nr 4 / 2015-03-18) s. 19-25
tekst ma 21106 znaków

9.

Jezuicka forpoczta Radosław Lolo

Jezuickie kolegia były niewątpliwie jednym z istotniejszych przejawów kultury łacińskiej na Kresach. Chodziło przy tym nie tylko o niewątpliwie skuteczną i nad wyraz systematyczną

(nr 4 / 2015-03-18) s. 24
tekst ma 3752 znaków

10.

U kresowych stanic Jan M. Długosz

Na bezkresach Rusi i Podola wykształciła się sztuka wojenna I Rzeczpospolitej, znacząco odmienna od zachodnioeuropejskiej.

(nr 4 / 2015-03-18) s. 26-31
tekst ma 22427 znaków

11.

Sławni zagończycy Jan M. Długosz

Wschodnia granica Rzeczpospolitej, nękana niemal nieustającymi tatarskimi najazdami, miała swoich bohaterów, których wyczyny przeszły do stepowej legendy. Zagończycy – agresywni i

(nr 4 / 2015-03-18) s. 29
tekst ma 4502 znaków

12.

Kozacy jako żołnierze Jan M. Długosz

Już w XV w. Zaporoże (Dzikie Pola, Niż, tereny wokół dolnego biegu Dniepru, położone za porohami, czyli skalnymi progami na rzece), żyzne, a nieobjęte niczyją administracją i wolne od

(nr 4 / 2015-03-18) s. 31
tekst ma 3773 znaków

13.

Trójkąt ukraiński Jagienka Wilczak

Między kolonizacją a patriotyzmem. Historia społeczna ziem wschodnich Rzeczpospolitej w czasach zaborów w oczach francuskiego badacza prof. Daniela Beauvois.

(nr 4 / 2015-03-18) s. 32-35
tekst ma 17312 znaków

14.

Wilno umysłowe Jagienka Wilczak

Historię ziem wschodnich Rzeczpospolitej pod zaborami prof. Daniel Beauvois dopełnia opowieścią o Wilnie z początków XIX w.

(nr 4 / 2015-03-18) s. 36-38
tekst ma 13461 znaków

15.

Narodziny mitu Andrzej Szwarc

Kresy narodziły się w wyobraźni dziewiętnastowiecznych Polaków – którzy pod koniec XVIII w. utracili swoje państwo. W warunkach zaborów odwoływali się oni chętnie się do rycerskiej

(nr 4 / 2015-03-18) s. 39-45
tekst ma 24300 znaków

16.

Bitwa o rubież Wojciech Materski

Walka o wschodnią granicę odrodzonej Polski to były jednoczesne zmagania z Rosją białą i czerwoną, z Litwinami i Ukraińcami, przy dwuznacznej postawie Niemiec i niejasnej Sprzymierzonych.

(nr 4 / 2015-03-18) s. 46-55
tekst ma 24340 znaków

17.

Traktat ryski (LB)

Rokowania polsko-sowieckie rozpoczęły się w sierpniu 1920 r. w Mińsku. Było to już ponad rok po podpisaniu traktatu wersalskiego, wojska sowieckie stały na przedpolach Warszawy, Polska

(nr 4 / 2015-03-18) s. 51
tekst ma 2566 znaków

18.

Konflikt z Ukraińcami

Wojna o Galicję Wschodnią. Przybycie na front ukraiński wojny z bolszewicką Rosją (art. s. 47) tzw. błękitnej armii umożliwiło rozpoczęcie 14 maja 1919 r. dowodzonej przez gen. Józefa

(nr 4 / 2015-03-18) s. 52-53
tekst ma 7483 znaków

19.

Konflikt z Litwinami

Wileńszczyzna. Józef Piłsudski doskonale rozumiał, że póki trwa konferencja pokojowa, nie może realizować swoich planów wschodnich. Pisał 31 maja 1919 r. do przebywającego w Paryżu

(nr 4 / 2015-03-18) s. 54-55
tekst ma 7525 znaków

20.

Panorama Kresów Włodzimierz Mędrzecki

W okresie międzywojennym w polskim postrzeganiu świata termin Kresy najlepiej opisywał przestrzeń rozciągającą się na wschód od Bugu i Sanu.

(nr 4 / 2015-03-18) s. 56-65
tekst ma 38301 znaków